Επίδομα 300 και 600 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά - Έρχεται η πληρωμή άπο τον ΟΠΕΚΑ

2024-02-27

Επίδομα 300 και 600 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά - Έρχεται η πληρωμή άπο τον ΟΠΕΚΑ - Δικαιούχοι και οι περιοχές

Χιλιάδες δικαιούχοι που έχουν υποβάλει την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μέχρι 30 Οκτωβρίου και έχει εγκριθεί θα λάβουν το επίδομα μέχρι 600 ευρώ που προσδιορίζεται για τις ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 

Η πληρωμή για το Επίδομα μέχρι 600 ευρώ θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα τακτικά επιδόματα που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ κάθε μηνά και η πληρωμή τους έχει προγραμματιστεί για τις 29 Φεβρουαρίου (απο 28.02.2024 στα ΑΤΜ).

Η ενίσχυση που θα λάβετε από τον ΟΠΕΚΑ είναι:

 • 600 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ‎€
 • 300 ‎€ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ‎€ και 4.700 ‎€

Το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης με πίστωση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Δικαιούχοι για το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

 1. εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
 2. το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎€

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών

 1. Ελλήνων Υπηκόων
 2. Υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχνεστάιν)
 4. Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

Προϋποθέσεις για το Επίδομα σε ευάλωτες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ

Α) Τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν είτε μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές ή τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Απαραίτητα στοιχεία αίτησης

Ο αιτών επιδεικνύει και δηλώνει υποχρεωτικά:

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Στοιχεία ενεργού λογαριασμού IBAN πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή ΕΛ.ΤΑ., δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος.
 3. Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 4. Τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.
 5. ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ αιτούντος και μελών οικογένειας.

Παρατίθενται όλες οι ορεινές περιοχές στο αρχείο παρακάτω:

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις