Ρεύμα: Γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ χρειάζεται τα τηλέφωνα των καταναλωτών για τις μετρήσεις κάθε μήνα

2024-05-15
Μέσω κινητού τηλεφώνου του εκάστοτε καταναλωτή θα γινεται ταυτοποίηση του για την καταμέτρηση κάθε μήνα. 
Πάνω από 1,5 εκατομμύρια μετρητές είναι αγνώστων κατόχων δηλαδή χωρίς ο όνομα και ΑΦΜ που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητήσει την δήλωση των αριθμών τηλεφώνου όλων των καταναλωτών προκειμένου να προχωρήσει στη μετάβαση από την τετραμηνιαία καταμέτρηση στη καταμέτρηση κάθε μήνα. 
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Στο πλαίσιο της εισήγησής του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την τροποποίηση του «Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων», η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΑΕΥ ως τη Δευτέρα 27 Μαΐου με είναι η αλλαγή συχνότητας της διενέργειας των καταμετρήσεων σε μηνιαίες από τετραμηνιαίες που ισχύουν σήμερα για την πλειονότητα των καταναλωτών, ο Διαχειριστής ζητά από το σύνολο των προμηθευτών να του δοθούν τα κινητά τηλέφωνα των πελατών τους. 

Ελλείψει έξυπνων μετρητών, οι οποίοι δεν αναμένεται να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους αναλογικούς μετρητές πριν το 2030 η καταμέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε μηνιαία βάση είναι απαραίτητη στο νέο καθεστώς της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αφού οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν ευκολότερα συγκρίσεις όταν πρόκειται για την πραγματική κατανάλωση και όχι με τα ιστορικά στοιχεία που η κατανάλωση ορίζεται κατά προσέγγιση. Αυτό δε, γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό όταν οι χρεώσεις ρεύματος μεταξύ των προμηθευτών, που αλλάζουν σε μηνιαία βάση, περιορίζοντας σε λίγα λεπτά του ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Για το θέμα της μηνιαίας καταμέτρησης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης είχε δηλώσει ότι θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τη δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ, έως τον Απρίλιο κάτι που δεν κατέστη εφικτό και πλέον γίνεται λόγος για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Στην εισήγηση του προς τη ΡΑΑΕΥ ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει ότι «η δρομολογούμενη μηνιαία καταμέτρηση και ο διαρκής μείζον στόχος της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης της γνώσης του Διαχειριστή του κινητού τηλεφώνου του εκάστοτε συμβεβλημένου χρήστη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας».

Στο πλαίσιο αυτό ζητεί από τη ΡΑΑΕΥ το νέο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων να προβλέπει στη διαδικασία δηλώσεων (με έμφαση στις δηλώσεις εκπροσώπησης και παύσης εκπροσώπησης) των προμηθευτών τη ρητή υποχρέωση του εκάστοτε προμηθευτή να δηλώνει στον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου του συμβεβλημένου πελάτη.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις