Χρήσιμα

 

Διευκρινίσεις και χρηστικές πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου. Ειδικότερα σε σχέση με τα νέα τιμολόγια στη χαμηλή τάση δίνονται δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις.

Το ΥΠΕΘΟ μέσα από 16 ερωτήσεις – απαντήσεις, δίνει διευκρινίσεις για όλες τις πτυχές του νομοσχεδίου και εξηγεί γιατί προχώρησε στην καθιέρωση τεκμαρτού εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους.


Κατηγορίες