Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

 

Το δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος για να παρέχει την έκπτωση στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) θεσπίστηκε για την στήριξη των ευάλωτων οικονομικά καταναλωτών παρέχοντας έκπτωση στα τιμολόγια ρεύματος σε όποια εταιρεία και αν βρίσκονται.

Λόγω νέας παράτασης στη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλάζει η ημερομηνία υποβολής των νέων αιτήσεων για τους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Όλοι οι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) θα χρειαστεί να υποβάλλουν από τις αρχές Σεπτέμβριου νέα αίτηση στη πλατφόρμα idika.gr ακόμα και αν η αίτηση έχει υποβληθεί πρόσφατα.

Πρόσφατα