Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

 

Λογω νέας παράτασης στη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αλλάζει η ημερομηνία υποβολής των νέων αιτήσεων για τους δικαιούχους που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Όπως έχουμε αναφέρει υπάρχουν δυο κατηγορίες δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου, ΚΟΤ-Α και ΚΟΤ-Β. Η κατηγορία ΚΟΤ-Α αφορά μόνο όσους έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για το ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ), η κατηγορία ΚΟΤ- Β έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Κριτήρια ένταξης - Ποια έκπτωση παρέχει

Οι δικαιούχοι για το 2021 , από 16/09/2021 και μετά θα μπορούν για 2 μήνες να υποβάλλουν την νέα αίτηση τους με βάση τη νέα εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση που θα ισχύει για το επόμενο έτος (12 μήνες). Για να πούμε αναλυτικότερα τη διαδικασία, εάν οι δικαιούχοι μέσα σε αυτό το 2μηνο διάστημα ξεκινήσουν να επανυποβάλλουν την αίτηση τους το...

Πρόσφατα

Μεχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το φετινό πρόγραμμα παροχής αγοράς βιβλίων απο την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, πού ορίζει τους δικαιούχους του προγράμματος 2022.