Κ.Ο.Τ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τα βασικά σημεία, που πρέπει να προσέξουμε κατά την υποβολή της αίτησης

2023-09-12

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2022, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2023), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Τα βασικά σημεία στην αίτηση που πρέπει να προσέξουμε 

1. Υποβολή αίτησης γίνεται κάθε χρόνο μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους και μετά την σχετική ανακοίνωση στη πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να γίνει επανυποβολή της αίτησης, αν η προηγούμενη αίτηση έχει υποβληθεί μία μέρα πριν την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία 

2. Δεν χρειάζεται να ακυρωθεί η υπάρχουσα αίτηση, προχωράμε στην υποβολή, επιλέγοντας Νέα αίτηση

3. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet μέλους του νοικοκυριού, που η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του 

4. Η κατηγορία ΚΟΤ-Α αφορά μόνο όσους έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για το ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ) . Η κατηγορία ΚΟΤ- Β έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (δείτε σχετικό πίνακα πιο κάτω)

5. Οι αιτήσεις πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο περιθώριο δύο μηνών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων

6. Στην αίτηση καταχωρούνται τα πρώτα 11 ψηφία του Αριθμού Παροχής όπως αναφέρεται στον λογαριασμό μας, χωρίς κενά η παύλα 

7. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΚΟΤ ισχύει για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ 

8. Τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να κάνουν συναίνεση ηλεκτρονική, επομένως θα πρέπει να διαθέτουν τους κωδικούς TaxisNet.  Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

9. Οι ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΟΙ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση για το ΚΟΤ, το σύστημα αντλεί στοιχεία από την φορολογική δήλωση του 2022, αν φαίνεστε φιλοξενούμενοι έστω και για λίγες ημέρες, η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει. 

10. Για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω για να υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει η ιδιότητα ΑΜΕΑ να έχει δηλωθεί στο ανάλογο πεδίο στη φορολογική δήλωση για να τους εμφανίσει το σύστημα σαν ΑΜΕΑ και να προχωρήσει η αίτηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 31/08/2023 έως και 31/10/2023), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Πίνακας εισοδηματικών ορίων του ΚΟΤ-Β

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.