Κ.Ο.Τ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τα βασικά σημεία, που πρέπει να προσέξουμε κατά την υποβολή της αίτησης

2021-09-17

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2020, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2020), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Τα βασικά σημεία στην αίτηση που πρέπει να προσέξουμε 

1. Υποβολή αίτησης γίνεται κάθε χρόνο μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους και μετά την σχετική ανακοίνωση στη πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να γίνει επανυποβολή της αίτησης, αν η προηγούμενη αίτηση έχει υποβληθεί μία μέρα πριν την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία ( Φέτος όσοι έχετε κάνει τις αιτήσεις πριν τις 16.09.2021 πρεπει να τις ξανακάνετε οπωσδήποτε μέχρι 15.11.2021)

2. Δεν χρειάζεται να ακυρωθεί η υπάρχουσα αίτηση, προχωράμε στην υποβολή, επιλέγοντας Νέα αίτηση

3. Αν υπήρχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία μέσα στο έτος 2020, η αίτηση υποβάλλεται μετά την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021).

4. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet μέλους του νοικοκυριού, που η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του 

5. Η κατηγορία ΚΟΤ-Α αφορά μόνο όσους έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για το ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ) . Η κατηγορία ΚΟΤ- Β έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (δείτε σχετικό πίνακα πιο κάτω)

6. Οι αιτήσεις πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο περιθώριο δύο μηνών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων (Φέτος από 16.09.2021 μέχρι 15.11.2021)

7. Στην αίτηση καταχωρούνται τα πρώτα 11 ψηφία του Αριθμού Παροχής όπως αναφέρεται στον λογαριασμό μας, χωρίς κενά η παύλα 

8. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΚΟΤ ισχύει για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ 

9. Τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να κάνουν συναίνεση ηλεκτρονική, επομένως θα πρέπει να διαθέτουν τους κωδικούς TaxisNet.  Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

10. Οι ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΟΙ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση για το ΚΟΤ, το σύστημα αντλεί στοιχεία από την φορολογική δήλωση του 2020, αν φαίνεστε φιλοξενούμενοι έστω και για λίγες ημέρες, οι αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει. 

11. Για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω για να υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει η ιδιότητα ΑΜΕΑ να έχει δηλωθεί στο ανάλογο πεδίο στη φορολογική δήλωση για να τους εμφανίσει το σύστημα σαν ΑΜΕΑ και να προχωρήσει η αίτηση. 

Πίνακας εισοδηματικών ορίων του ΚΟΤ-Β

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Παρατείνεται έως τις 17 Αυγούστου το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 - 2023, με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή...

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Φεβρουάριο και είχαν ισχύ μέχρι 31 Ιουλίου.