Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.): Τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την τιμολόγηση

2021-06-24

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.). Τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για την τιμολόγηση.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται για την προστασία τον ευπαθών ομάδων καταναλωτών για την κύρια κατοικία τους και εφαρμόζεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βάσει την σύνθεση του νοικοκυριού ορίζονται τα Όρια τετραμηνιαιας κατανάλωσης και είναι τα εξής: 

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.400 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.600 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 1.700 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 1.800 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 1.900 kWh
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 2.000 kWh 

Για νοικοκυριό πού περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά 300 kWh.

Αν το νοικοκυριό περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με ανάγκη για μηχανική υποστήριξη, τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατα 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται επιπλέον κατανάλωση 200 kWh και 100 kWh για κάθε ανήλικο μέλος. Το ανώτατο όριο είναι 2.400 kWh ανεξαρτήτως των μελών του νοικοκυριού. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριά, που έχουν στη σύνθεση του άτομο με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που χαρίζουν μηχανικής υποστήριξης. 

Ας δούμε τώρα πως εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. και πως γίνεται η τιμολόγηση σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης.

Οι εκπτώσεις που θα πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα εξής:

 • Κ.Ο.Τ. Α - 0,075
 • Κ.Ο.Τ. Β - 0,045 

Αυτές οι εκπτώσεις όμως εφαρμόζονται για κατανάλωση εντός ορίων, εφόσον η τετραμηνιαια κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια και βάσει των μετρήσεων, που θα πρέπει να πραγματοποιουνται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε τέσσερις μήνες.

Τι γίνεται όμως αν υπάρχει υπέρβαση των ορίων; 

Οπως αναφέρει ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ:

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:

 • για υπέρβαση άνω του 10%, και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε δικαιούχο, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο,
 •  για υπέρβαση άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε διακούχο ή για υπέρβαση έως 10% εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του Προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης. 

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα θα πρέπει να ξέρουμε πως υπολογίζεται το άθροισμα της ημερήσιας κατανάλωσης σε ετήσια βάση. 

Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυκτερινού ρεύματος:

 • Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του δικαιούχου εφαρμόζεται και για τη νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου.
 • Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει τα όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2 η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυκτερινού τιμολογίου εφαρμόζονται για τη νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως άνω ορίων και η υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με το ισχύον οικιακό νυκτερινό τιμολόγιο του Προμηθευτή με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται η χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του Προμηθευτή.

 Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παρακολουθούμε τον μετρητή, προσπαθώντας όσο είναι δυνατόν να μειώσουμε την κατανάλωση όταν πρόκειται να υπερβεί κατά πολύ το όριο, πού μας έχει εγκριθεί βάσει των μελών του νοικοκυριού. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε πως οι παραπάνω χρεώσεις τα ορίζει η ΚΥΑ και όλοι Προμηθευτές χωρίς εξαιρέσεις θα πρέπει να τις εφαρμόζουν κατά γράμμα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικων δελτίων από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση με την τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας να είναι Πέμπτη 18.07.2024.

Την 1η Αυγούστου 2024 ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, καθώς από τις 15 Ιουλίου στις 08:00 έως τις 20 Ιουλίου 2024 στις 23:59 είναι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων.

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023 τελειώνει και περίπου 1,9 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους.