ΕΕΕ (ΚΕΑ)

 

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Φεβρουάριο και είχαν ισχύ μέχρι 31 Ιουλίου.

Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Απρίλιο θα πληρωθούν δύο φορές το ποσό που τους έχει εγκριθεί.
Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μέχρι 21 Απριλίου και τα ίδια χρήματα θα πληρωθούν και την τελευταία εργάσιμη του Απριλίου και συγκεκριμένα 29 Απριλίου ( Από 28 Απριλίου στα ΑΤΜ).

Όπως γνωρίζουμε όλοι οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που έχουν εγκεκριμένη αίτηση τον μηνά Μάρτιο, τον Απρίλιο θα πληρωθούν δίπλα. Δηλαδή θα πάρουν δύο φορές το ποσό που τους έχει εγκριθεί.
Οπως ακριβώς και τα Χριστούγεννα.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Σεπτέμβριο και είχαν ισχύ μέχρι 28 Φεβρουάριου.

Στις 21 Φεβρουαρίου χιλιάδες δικαιούχοι έχουν λάβει μήνυμα, που τους ενημέρωνε πώς μετά από διασταυρώσεις και κατόπιν επανυπολογισμου του εισοδήματος έχουν προκύψει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και το ποσό ενίσχυσης μειώνεται για τους επόμενους μήνες του συγκεκριμένου εξαμήνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ BLOG ΜΑΣ