Πως να κάνετε αίτηση για το Κοινωνικό Τιμολόγιο - Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες 

2023-08-31

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2022, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2023), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
  • Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων  έως και 31/10/2023, όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.
Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πως μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Κ.Ο.Τ.

Όπως έχουμε αναφέρει υπάρχουν δυο κατηγορίες δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου,  ΚΟΤ-Α και ΚΟΤ-Β.  Η κατηγορία ΚΟΤ-Α αφορά μόνο όσους έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για το ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ), η κατηγορία ΚΟΤ- Β έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Κριτήρια ένταξης - Ποια έκπτωση παρέχει

Η επιλογή εμφανίζεται με την είσοδό στη πλατφόρμα www.idika.gr/kot/ με τους κωδικούς taxisnet και το ΑΜΚΑ, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα  

Ας δούμε πώς να κάνουμε αίτηση για το ΚΟΤ-Β 

Επιλέγουμε "Αίτηση για το ΚΟΤ-Β " και μας εμφανίζεται η αίτηση, με προσυμπληρωμένα στοιχεία του αιτούντα.  Τα μόνα στοιχεία, που χρειάζεται να συμπληρώσουμε είναι ο αριθμός παροχής και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Προσοχή: στον αριθμό παροχής βάζουμε τα 11 στοιχεία χωρίς κενά και παύλα.
 

Επίσης βλέπουμε και τα οικονομικά στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του έτους 2021 και τον πίνακα με τα μέλη τού νοικοκυριού και υπάρχει και δυνατότητα προσθήκης Νέου μέλους στην αίτηση. 

Σε περίπτωση πού στο νοικοκυριό υπάρχει μέλος η μέλη με αναπηρία,  εμφανίζεται ο αριθμός μελών με αναπηρία στην αίτηση 

Προσοχή: η αναπηρία θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση για να εμφανίζεται στην αίτηση.  

Σε περίπτωση,  που υπάρχουν φιλοξενούμενα άτομα στο νοικοκυριό,  τα όποια μπορεί να είναι τα ενήλικα παιδιά μια οικογένειας,  το σύστημα θα ζητήσει συναίνεση του κάθε φιλοξενουμένου μέλους. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Η συναίνεση γίνεται με τούς κωδικούς taxis του κάθε φιλοξενουμένου. Γίνεται έξοδος από την αίτηση του δικαιούχου,  είσοδος με τα στοιχεία του φιλοξενουμένου (κωδικούς taxisnet και το ΑΜΚΑ) και συναίνεση όπως θα δείτε στις παρακάτω εικόνες.  

Μετά από τη συναίνεση,  που θα κάνουν τα φιλοξενούμενα μέλη, ξαναμπαινουμε στην αίτηση του δικαιούχου για να την ολοκληρώσουμε. 

Επιλέγουμε το κουμπί "Έλεγχος και αποθήκευση " και αν τα στοιχεία είναι όλα σωστά και δεν εμφανίζεται κάποια επισήμανση,  Επιλέγουμε "Υποβολή αίτησης " και οριστικοποιούμε την αίτηση. 

Αμέσως μετά βλέπουμε την αίτηση μας "Εγκεκριμένη" και εμφανίζεται και ο αριθμός kWh που δικαιούμαστε. 

Αίτηση για το ΚΟΤ-Α

Όταν υπάρχει Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ επιλέγουμε Αίτηση για το ΚΟΤ-Α και 

μπαίνουμε στην αίτηση.  Εμφανίζεται μια φόρμα με όλα τα στοιχεία προσυμπληρωμενα. Τα μόνα στοιχεία,  που χρειάζεται να συμπληρώσουμε είναι ο αριθμός παροχής και τα στοιχεία επικοινωνίας.  
Προσοχή: στον αριθμό παροχής βάζουμε τα 11 στοιχεία χωρίς κενά και παύλα. 

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων πού απαιτούνται επιλέγουμε " Έλεγχος και αποθήκευση " και αν δεν υπάρχουν επισημάνσεις επιλέγουμε "Υποβολή"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση για το ΚΟΤ, το σύστημα αντλεί στοιχεία από την φορολογική δήλωση του 2022, αν φαίνεστε φιλοξενούμενοι έστω και για λίγες ημέρες, οι αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.