Νέα τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα να διαλέξω - Τα χαρακτηριστικά του πράσινου τιμολογίου

2023-12-02

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει σε σχέση με τις αλλαγές που έρχονται στα τιμολόγια του ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, με τους καταναλωτές ως επί το πλείστον να μην γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί αλλά και ποια είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου αλλάζει το καθεστώς που ισχύει για τα τιμολόγια του ρεύματος καθώς θεσπίζονται τέσσερις διακριτές κατηγορίες τιμολογίων με ειδικές σημάνσεις διαφάνειας, που θα προσφέρονται από όλους τους προμηθευτές ανεξαιρέτως. Τα τέσσερα νέα τιμολόγια είναι τα εξής:

  • Το σταθερό τιμολόγιο, με μπλε σήμανση και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) για όλη την περίοδο της σύμβασης.
  • Το ειδικό κοινό τιμολόγιο, με πράσινη σήμανση, στο οποίο ο προμηθευτής θα ανακοινώνει την τιμή χρέωσης έως την πρώτη ημέρα του μήνα εφαρμογής, δηλαδή οι καταναλωτές θα γνωρίζουν κάθε 1η του μηνός την τιμή που θα πληρώνουν.
  • Τα λοιπά κυμαινόμενα τιμολόγια, με κίτρινη σήμανση, στα οποία περιλαμβάνονται τα τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας (€/kWh), όπου η τιμή μεταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Στα δυναμικά τιμολόγια, με πορτοκαλί σήμανση, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια των οποίων η τιμή μεταβάλλεται, με βάση τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ημέρας. Προϋπόθεση για να προσφερθούν τα συγκεκριμένα τιμολόγια είναι η ύπαρξη ευφυούς μετρητή.

Επί της ουσίας οι καταναλωτές που δεν έχουν έξυπνους μετρητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Των μπλε σταθερών τιμολογίων τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετά πιο ακριβά ενώ προβλέπουν και ρήτρες για την αποχώρηση καθώς οι πάροχοι "χετζάρουν" τις ποσότητες που υπολογίζουν σε σταθερή τιμή. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι υπάρχει μια σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

Των νέων πράσινων τιμολογίων τα οποία ουσιαστικά δεν διαφέρουν πολύ από τα τιμολόγια που έχουμε συνηθίσει ως σήμερα. Πρόκειται για μεταβλητά τιμολόγια με τιμή που θα ανακοινώνουν οι πάροχοι την 1η κάθε μήνα, και όχι στις 20 του προηγούμενου όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το πράσινο τιμολόγιο θα περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής και η τελική τιμή χρέωσης θα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπως γινόταν πριν από την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού τιμολόγησης. Για το πράσινο τιμολόγιο ο προμηθευτής θα δίνει μια βασική τιμή προμήθειας ή αλλιώς, τιμή βάσης, η οποία θα πρέπει να μείνει σταθερή για τουλάχιστον έξι μήνες, έως και τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή. Η τελική τιμή χρέωσης θα αποτελεί άθροισμα της βασικής τιμής και του μηχανισμού διακύμανσης.

Των κίτρινων τιμολογίων που είναι επίσης μεταβλητά και συνδέονται με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πράσινου τιμολογίου

• Θα είναι κοινό για όλους τους παρόχους και θα διαφοροποιείται κυρίως ως προς το περιθώριο κέρδους τους

• Το λινκ που θα αναγράφουν οι λογαριασμοί σε αυτό το νέο τιμολόγιο, 12μηνης διάρκειας, θα παραπέμπει στο συγκριτικό πίνακα που θα αναρτά κάθε μήνα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και θα επιτρέπει στους καταναλωτές μια εύκολη και ξεκάθαρη σύγκριση για το ποιος είναι ο φθηνότερος.

• Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

• Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.

• Ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης.

• Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ' ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές είναι ότι εάν οι ίδιοι δεν αναλάβουν πρωτοβουλία να αλλάξουν πάροχο ή τιμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου μεταπίπτουν στο πράσινο τιμολόγιο του παρόχου τους, η τιμή του οποίου θα οριστικοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2024. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις