Απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας: Κάνε αίτηση για να γλυτώσεις το χαράτσι του παρόχου σου

2024-05-15

Πως να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας για να μην πληρώνεις 10% Τέλος.

Εσύ γνωρίζεις ότι αν έχεις παιδιά η αν είσαι ο ίδιος από 15 μέχρι 29 ετών δικαιούσαι απαλλαγή από το τέλος Κινητής τηλεφωνίας; 

Μπορείς να το εκμεταλελευτείς είτε για τον δικό σου αριθμό, είτε για τον αριθμό του κάθε παιδιού σου. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Η αίτηση για την απαλλαγή Τελών Κινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται στο gov.gr και θα χρειαστεί να έχεις κωδικούς Taxisnet,  ΑΜΚΑ δικό σου και του παιδιού σου και το τηλέφωνο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση. 

Συγκεκριμένα 

Απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας

Αν είστε μεταξύ 15 και 29 ετών δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλοντας αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet και να υποβάλετε την αίτησή σας. Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια.

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας θα χρειαστεί να δηλώσετε:

 • τον δικό σας ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ,
 • τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου σε περίπτωση ανηλίκου υπό την επιμέλεια σας,
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών,
 • τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Για την επαλήθευση χρήσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS σε αυτόν τον αριθμό.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας αίτησης.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το Μη.Δ.Α.Τε.

1. Τι είναι το Μη.Δ.Α.Τε. και ποιος είναι ο σκοπός του;

To Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας είναι η ειδική εφαρμογή διαχείρισης της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας και η ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των δικαιούχων για την εφαρμογή της απαλλαγής.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας;

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με έδρα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

3. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Στο Μη.Δ.Α.Τε. μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με δύο τρόπους :
α) ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών / διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet),
β) με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π..

4. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ανήλικο δικαιούχο στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Στο Μη.Δ.Α.Τε. η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου καταχωρίζοντας επιπρόσθετα και τον δικό του ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

5. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εγγραφής του παιδιού μου που έχει ενηλικιωθεί;

Όχι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενηλικιωθεί, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

6. Πώς κάνω είσοδο μου στην εφαρμογή Μη.Δ.Α.Τε. ;

Για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζεται να διαθέτετε κωδικούς / διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

7. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στο Μη.Δ.Α.Τε. αν δεν διαθέτω κωδικούς TAXISnet;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Κ.Ε.Π. για την υποβολή της αίτησής σας (βλ. Ερώτηση 8ii), αρκεί να διαθέτετε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

8. Τι χρειάζεται να διαθέτω για να καταχωρίσω την αίτησή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

i. Εφόσον έχετε προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. όπου θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:
τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ σας καιτον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για τον οποίο αιτείστε την απαλλαγή τελών, στον οποίο θα λάβετε κωδικούς μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.ii. Εφόσον δεν έχετε προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet), μπορείτε να μεταβείτε σε κάποιο Κ.Ε.Π., όπου θα χρειαστεί:
να έχετε μαζί σας ένα ταυτοποιητικό σας έγγραφο (βλ. ερώτηση 9),να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και προαιρετικά τον ΑΦΜ σας,να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο, για τον αριθμό του οποίου θα αιτηθείτε απαλλαγή τελών, ώστε να λάβετε κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) και να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

9. Ποιο έγγραφο ταυτοποίησης χρειάζεται να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στο Κ.Ε.Π. για να υποβάλλω την αίτησή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Σε ό,τι αφορά στον τύπο εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,
 • στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
 • στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

10. Είναι υποχρεωτική η δήλωση του παρόχου του οποίου είμαι συνδρομητής για την εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Ναι, η δήλωση του παρόχου είναι υποχρεωτική.

11. Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. από δύο ή περισσότερα άτομα;

Όχι, κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. από ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

12. Μπορώ να δηλώσω περισσότερους από έναν αριθμούς κινητού τηλεφώνου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Όχι, στο Μη.Δ.Α.Τε. μπορεί να δηλωθεί ένας μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου ανά δικαιούχο.

13. Έχω υπό την επιμέλειά μου παραπάνω από έναν δικαιούχους. Μπορώ να καταχωρίσω για όλους αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Αν έχετε την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων δικαιούχων μπορείτε να αιτηθείτε την απαλλαγή για κάθε έναν ξεχωριστά, δηλώνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς κινητού τηλεφώνου.

14. Τι γίνεται αν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιώ δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομά μου /ΑΦΜ μου στον πάροχο;

Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνετε στο Μη.Δ.Α.Τε. να είναι καταχωρισμένος στο όνομά σας / ΑΦΜ σας στον πάροχο.

15. Προσπαθώ να καταχωρίσω αίτηση για το ανήλικο παιδί μου, αλλά μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν επιβεβαιώνεται η επιμέλεια από εσάς για τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ που καταχωρίσατε». Τι πρέπει να κάνω;

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται αρχικά με άντληση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών (οικογενειακή μερίδα του Δήμου σας) ή το Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ακολούθως με άντληση στοιχείων από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, συνίσταται ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων σας στους εν λόγω φορείς.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Κ.Ε.Π. σε περίπτωση που η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση;

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
 • έγγραφο αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισάγει στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. το είδος και τα στοιχεία του εγγράφου βάσει του οποίου προκύπτει η σχέση επιμέλειας του ανήλικου με τον αιτούντα.

17. Μπορώ να διαγράψω οριστικοποιημένη εγγραφή από το Μη.Δ.Α.Τε.;

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε υποβληθείσα αίτηση που έχετε υποβάλει ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται ωστόσο η διαγραφή εγγραφής για την οποία εκκρεμεί αίτημα φορητότητας σε άλλον πάροχο για όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

18. Έχω αλλάξει αριθμό κινητού. Μπορώ να κάνω μεταβολή στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Ναι. Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας.

19. Γιατί λαμβάνω μήνυμα λάθους κατά την οριστική υποβολή της αίτησης;

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που καταχωρίσατε δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον οποίο δηλώσατε ή δεν δικαιούται απαλλαγή, επιστρέφεται σχετικό μήνυμα σφάλματος και η αίτηση εγγραφής ακυρώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

20. Πώς θα ενημερωθώ ότι δεν δικαιούμαι πλέον απαλλαγή τελών;

Αν δε δικαιούστε πλέον απαλλαγή τελών, θα ενημερωθείτε με SMS από το Μη.Δ.Α.Τε.

21. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε η απαλλαγή μου ενώ είμαι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Οι λόγοι που μπορεί να ακυρωθεί η απαλλαγή σας είναι οι εξής:

 • έχετε υπερβεί το ηλικιακό όριο (30 έτη),
 • ο πάροχος έχει προβεί σε διαγραφή της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

22. Τι σημαίνει η ένδειξη «Διεγραμμένη από τον πάροχο» στη στήλη «Κατάσταση αίτησης»;

Η ένδειξη «Διαγραμμένη από τον πάροχο» στην στήλη «Κατάσταση αίτησης», σημαίνει ότι η εγγραφή σας έχει ακυρωθεί από τον πάροχό σας, λόγω:

 • Υπέρβασης του ηλικιακού ορίου ( > 30 έτη).,
 • Μετατροπής του πακέτου/συμβολαίου σας σε άλλον τύπο συνδρομής , για τον οποίο δεν προβλέπεται απαλλαγή τελών κινητής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, συνίσταται η επικοινωνία με τον πάροχό σας.

23. Τι γίνεται σε περιπτώσεις φορητότητας ή διαγραφής από τον πάροχο; Τι πρέπει να κάνω;


24. Κατά την εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε. ποια στοιχεία που με αφορούν διαβιβάζονται στον πάροχο;

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στον πάροχο είναι τα εξής:

 • ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και
 • το έτος γέννησής σας.

25. Είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί σε δίκτυο παρόχου κινητής του εξωτερικού;

Όχι, δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί σε δίκτυο παρόχου κινητής του εξωτερικού.

26. Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που η αίτησή μου εμφανίζεται σε κατάσταση "Απενεργοποιημένη από τον πάροχο";

Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται ως "Απενεργοποιημένη από τον πάροχο" θα πρέπει να προχωρήσετε σε διαγραφή της από το Μη.Δ.Α.Τε. Εφόσον δικαιούστε απαλλαγή τελών μπορείτε να προβείτε σε καταχώριση νέας αίτησης.

27. Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου;

Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που είναι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε., ο πάροχος από τον οποίο μεταφέρετε τη συνδρομή σας ενημερώνει το Μη.Δ.Α.Τε. για τον νέο πάροχο.
Στη συνέχεια το Μη.Δ.Α.Τε. ενημερώνει για την απαλλαγή τελών τον νέο πάροχο και τη σχετική εγγραφή.
Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται στο Μη.Δ.Α.Τε. σε κατάσταση "Αποτυχία Φορητότητας" θα πρέπει να διαγράψετε την αρχική αίτησή σας και να προβείτε σε καταχώριση νέας αίτησης.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

28. Πότε είναι διαθέσιμη η υποβολή αιτήσεων για το Μη.Δ.Α.Τε. σε Κ.Ε.Π.;

Η υποβολή αιτήσεων σε Κ.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους από την έναρξη λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε., ήτοι στις 20 Ιανουαρίου του 2022.

29. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα κατά τη διαδικασία της εγγραφής μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώθηκαν στο Μη.Δ.Α.Τε. , η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, καθώς και τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση.

30. Η εφαρμογή Μη.Δ.Α.Τε. παρουσιάζει το μήνυμα «Προσωρινό πρόβλημα διαθεσιμότητας»

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε παροδικό πρόβλημα της εφαρμογής ή σε προσωρινό πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.

31. Μπορεί η εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε. να διεκπεραιωθεί στο Κ.Ε.Π. μέσω εκπροσώπου;

Όχι, η εγγραφή σας στο Μη.Δ.Α.Τε. δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στο Κ.Ε.Π. μέσω εκπροσώπου.

32. Τι πρέπει να κάνω αν δεν λαμβάνω Κωδικό Μιας Χρήσης (OTP);

Το πρόβλημα ενδεχομένως να οφείλεται σε παροδική δυσλειτουργία του παρόχου στην αποστολή των sms που χρησιμοποιεί η υπηρεσία. Παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα. Σε περίπτωση που διαθέτετε συσκευή iPhone βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τα iMessage και μετά την απενεργοποίηση έχετε κάνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.

33. Πότε εφαρμόζεται η απαλλαγή Τελών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας;

Η απαλλαγή θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την επιτυχή καταχώριση της αίτησής σας στο Μητρώο Απαλλαγής Τελών Κινητής και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

Είσοδος στην υπηρεσία ΕΔΩ

**Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.  

Πρόσφατες δημοσιεύσεις