Υποχρεώσεις δικαιούχων ΕΕΕ (ΚΕΑ) και μελών του νοικοκυριού.

2021-06-19

Πρέπει να γνωρίζουμε πώς οι δικαιούχοι ΚΕΑ και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού έχουν ορισμένες Υποχρεώσεις. Ας δούμε ποιες είναι αυτές. 

Ο δικαιούχος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

1) Έχουν την υποχρέωση υποβάλλουν κάθε χρόνο Δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο Ε.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν δύναται να παρακαμφθεί ούτε για τις περιπτώσεις αιτούντων που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 

2) Εφόσον δηλώνουν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης υποχρεούνται

- Να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που κάτι την υποβολή της αίτησης δεν έχουν εγγραφεί στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή μέχρι το τέλους του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησης ΚΕΑ. 

- Να ανανεώνουν το Δελτίο ανεργίας τους στο χρόνο που ορίζεται από τον ΟΑΕΔ (κάθε τρεις μήνες).

- Να υποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή να συμμετέχουν σε κάθε δράση προώθησης εργασίας και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, όπως αυτό ορίζεται από τον ΟΑΕΔ.

-Ο δικαιούχος και τα μέλη του νοικοκυριού απο 20 έως 60 ετών που είναι άνεργα και δύνανται να εργαστούν υποχρεούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης του επιδόματος να προβαίνουν σε δημιουργία Ατομικού Σχεδίου Δράσης που θα καταρτίζεται αφού ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Η υποχρέωση αυτή θα εμφανίζεται στη πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίηση έχει ξεκινήσει από 1.06.2021.

Δείτε Οδηγός σύνταξης ΑΣΔ για τους δικαιούχους ΚΕΑ, που έχουν την συγκεκριμένη υποχρέωση.

4) Οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια. 

5) Οι γονείς και κηδεμόνες των ανηλίκων μελών του νοικοκυριού υποχρεούνται την εξασφάλιση της φοίτησης τους στην υποχρεωτική εκπαίδευσης, άλλα και την συνέπεια των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να περάσει στην επόμενη τάξη του κάθε σχολικού έτους. Η διασταύρωση της φοίτησης των παιδιών που είναι στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα γίνεται μέσω πλατφόρμας myschool.
Δηλαδή από τον Σεπτέμβριο πλέον θα γίνονται αυτομάτως διασταυρώσεις, αν το παιδί έχει περάσει στην επόμενη τάξη η έχει μείνει στην προηγούμενη λόγω απουσιών η άλλων λόγων. Προβλέπονται εξαιρέσεις από την σχετική διάταξη κυρίως για τις περιπτώσεις που οι απουσίες των παιδιών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με τη
ν υγεία τους. Δείτε για την Έναρξη εφαρμογής διασταύρωσης φοίτησής για το Α21, Επίδομα Στέγασης και ΕΕΕ.  

6) Όταν κριθεί απαραίτητο να συναινούν στη κοινωνική έρευνα και επίσκεψη υπαλλήλων των Δήμων για πραγματοποίηση εποπτείας επαλήθευσης σύνθεσης του νοικοκυριού και των δηλωθέντων στοιχείων και συνθηκών διαβίωσης του. 

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Αύγουστο 2023 και είχαν ισχύ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024.

Δημοφιλείς θέματα