Έναρξη εφαρμογής διασταύρωσης φοίτησής για το Α21, Επίδομα Στέγασης και ΕΕΕ.

2021-06-12
Από το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνεται τελικά η διασταύρωση φοίτησης παιδιών υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Όπως ήδη γνωρίζουμε προϋπόθεση για την καταβολή εν λόγω επιδομάτων θα είναι υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η σύνδεση των επιδόματα με την φοίτηση των παιδιών  θα γινόταν το σχολικό έτος 2020-2021, αλλά τελικά η σχετική διάταξη μετατίθεται για το σχολικό έτος 2021-2022.


Πως θα γίνεται η εφαρμογή.

Η διασταύρωση της φοίτησης των παιδιών που είναι στην ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα γίνεται μέσω πλατφόρμας myschool.

Δηλαδή από τον Σεπτέμβριο πλέον θα γίνονται αυτομάτως διασταυρώσεις, αν το παιδί έχει περάσει στην επόμενη τάξη η έχει μείνει στην προηγούμενη λόγω απουσιών η άλλων λόγων. Προβλέπονται εξαιρέσεις από την σχετική διάταξη κυρίως για τις περιπτώσεις που οι απουσίες των παιδιών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους.

Ουσιαστικά δηλαδή αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος παιδιού,  του επιδόματος στέγασης και του ΕΕΕ. Θα συμπεριληφθεί πλέον από το ερχόμενο σχολικό έτος η υποχρέωση φοίτησης των παιδιών των δικαιούχων στις σχολικές μονάδες, όπως και η συνέπεια των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να περάσει στην επόμενη τάξη. 

Έτσι όσοι είναι δικαιούχοι των επιδομάτων θα πρέπει να γνωρίζουν πως εφόσον έχουν παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση από Σεπτέμβριο θα γίνεται πλέον κανονικά η διασταύρωση πραγματικής φοίτησης. Εξάλλου ήδη από το έτος που πέρασε γινόταν καταγραφές απουσιών από εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενημερώνεται η πλατφόρμα myschool και με την σειρά του και το Υπουργείο παιδείας.

 

Δείτε τις ενότητες