Φορολογική δήλωση 2024: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή στο Taxisnet

2024-06-15
Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων στο Taxisnet. 
Σύμφωνα με την ανάρτηση της ΑΑΔΕ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις λήγει στις 26.07.2024 και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν θα υπάρξει παράταση. 
Πλέον υπάρχει και δυνατότητα για εμπρόθεσμη τροποποίητικη φορολογική δήλωση,  που επίσης λήγει στις 26.07.2024.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2018 και εφεξής θα υπάρξει και μετά τη λήξη προθεσμίας όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων  για τα φορολογικά έτη από 2015 και εφεξής, αλλά με ενδεχόμενο προστίμων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του myAADE. 

Εναλλακτικά, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή, η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό - λογιστή - λογιστικό γραφείο αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται διαδικτυακά στην εφαρμογή Εξουσιοδοτήσεις-Διαχείρισηεξουσιοδοτήσεων του λογαριασμού του φορολογούμενου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Βήμα - βήμα η φορολογική δήλωση

  1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
  2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
  4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από την αρμόδια υπηρεσία.
  5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
  6. Υποβάλω τη δήλωση.
  7. Αποθηκεύω/εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Τι ισχύει για την αυτόματη υποβολή

Για φέτος ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι 1,3 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι πoυ έχουν επιλεγεί για την αυτόματη υποβολή των δηλώσεων καθώς θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά την προσυμπληρωμένη φορολογική δήλωσή τους.

Εφόσον δεν διαπιστώσουν λάθη, κενά ή παραλείψεις στα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Ειδικότερα:

  • Μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση.
  • Από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις