Νέοι κωδικοί εφορίας: Πως να τους αποκτήσεις στο Taxisnet με τρία απλά βήματα

2023-12-10
Θέλεις να αποκτήσεις νέους η να αλλάξεις τους κωδικούς Taxisnet; Δες πώς μπορείς να το κάνεις με μια νέα διαδικασία απλά και εύκολα. 

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως νέοι χρήστες ή να επανεγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου για τη λήψη κωδικών TAXISnet, πρέπει να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), στο τμήμα «Κλειδάριθμος». Σε αυτή την αίτηση πρέπει να δηλώσουν:

  • Το επιθυμητό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης,
  • τον ΑΦΜ τους, με βάση τον οποίο και μετά από επαλήθευση ασφαλείας, επιστρέφονται κατά περίπτωση στοιχεία τους όπως επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία (για μη φυσικά πρόσωπα) όπως καταγράφονται στο Φορολογικό Μητρώο,
  • τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως σταθερό και κινητό τηλέφωνο, και διεύθυνση email.

Για φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν την απόκτηση κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, απαιτείται επιπλέον να δηλώσουν στην αίτηση τον πάροχο της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας τους, τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ που διαθέτουν και τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Για να ολοκληρωθεί η έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου χωρίς περαιτέρω ταυτοποίηση, απαιτείται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου να είναι δηλωμένος στο όνομα του φορολογούμενου και συνδεδεμένος με αυτόν στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής.

Τα στοιχεία τηλεφώνου και email επαληθεύονται μέσω της αποστολής κωδικού, ο οποίος κατόπιν εισάγεται από τον χρήστη στην εφαρμογή.

Υποβολή Αίτησης από τον Φορολογούμενο

Ο φορολογούμενος, ανεξαρτήτως φορολογικής κατοικίας, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του για εγγραφή ή επανεγγραφή και να παραλάβει τον κλειδάριθμο μέσω δύο διαδικασιών:

1.1. Εξ Αποστάσεως με Επαλήθευση: Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου, συγκρίνονται τα στοιχεία της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας. Αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, αποστέλλεται το πρώτο μέρος του κλειδαρίθμου με email και το δεύτερο μέρος με SMS.

1.2. Εξ Αποστάσεως με Βιντεοκλήση: Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, ο φορολογούμενος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας «myAADElive», είτε άμεσα είτε κατόπιν ραντεβού. Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, γίνεται ταυτοπροσωπία του φορολογούμενου και επιβεβαίωση των στοιχείων του.

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την ακριβή ταυτοπροσωπία του φορολογούμενου και την ασφαλή παραλαβή του κλειδαρίθμου, ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου.

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την ακριβή ταυτοπροσωπία του φορολογούμενου και την ασφαλή παραλαβή του κλειδαρίθμου, ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου

Για να λάβει ο φορολογούμενος τον κλειδάριθμο μέσω της υπηρεσίας myAADElive, πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Επιλογή της Άμεσης Βιντεοκλήσης myAADElive: Ο φορολογούμενος πρέπει να προσεγγίσει την υπηρεσία myAADElive και να επιλέξει την είσοδο στην υπηρεσία. Εκεί θα ενημερωθεί για την παρουσία διαθέσιμου εκπροσώπου της ΑΑΔΕ και τον αναμενόμενο χρόνο αναμονής για τη βιντεοκλήση.

Βιντεοκλήση με Προγραμματισμένο Ραντεβού: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπρόσωπος, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη διαδικασία της βιντεοκλήσης με προγραμματισμένο ραντεβού. Αυτό περιλαμβάνει την καταχώρηση των προσωπικών και επικοινωνιακών του στοιχείων.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.

Για την απόκτηση του κλειδαρίθμου από τη Δ.Ο.Υ. μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας κατόπιν ραντεβού, ο φορολογούμενος πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Επιλογή Ραντεβού στη Δ.Ο.Υ.: Κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία παραλαβής του κλειδαρίθμου απευθείας από τη Δ.Ο.Υ. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να μεταβεί στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου», όπου επιλέγει ένα διαθέσιμο ραντεβού σε Δ.Ο.Υ. της επιλογής του.

Επιβεβαίωση Ραντεβού: Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται σε αυτόν μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει.

Παραλαβή Κλειδαρίθμου: Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου, απαιτούνται ο Α.Φ.Μ. και ένα έγγραφο ταυτοποίησης (όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.λπ.) του φυσικού προσώπου. Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., το ραντεβού ολοκληρώνεται και ο κλειδάριθμος αποστέλλεται μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην αίτηση.

Εναλλακτική Επιλογή Ταυτοποίησης: Σε περίπτωση που η αρχικά επιλεγμένη μέθοδος ταυτοποίησης δεν οδηγήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης της αίτησης για να επιλεγεί εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης. Η ανάκτηση πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον κωδικό αίτησης που αποστέλλεται μέσω email και κατόπιν επαλήθευσης ασφαλείας.

Νόμιμοι και Φορολογικοί Εκπρόσωποι

Οι νόμιμοι και φορολογικοί εκπρόσωποι (είτε φυσικά είτε μη φυσικά πρόσωπα) φυσικών προσώπων (όπως ανήλικοι, πρόσωπα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα κ.λπ.) και οι φορολογικοί εκπρόσωποι φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία για την υποβολή αίτησης εγγραφής ή επανεγγραφής και απόδοσης κλειδαρίθμου:

Είσοδος στην Εφαρμογή: Ο εκπρόσωπος εισέρχεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ταυτοποίηση και Έλεγχος Σχετιζόμενων ΑΦΜ: Μετά την ταυτοποίησή του, γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν ο ΑΦΜ του εκπροσώπου σχετίζεται στο Φορολογικό Μητρώο με άλλους ΑΦΜ για τους οποίους έχει δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης.

Επιλογή ΑΦΜ: Εμφανίζεται λίστα με τους σχετιζόμενους ΑΦΜ, από την οποία ο εκπρόσωπος επιλέγει τον ΑΦΜ για τον οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

Ενημέρωση Στοιχείων: Εάν ο ΑΦΜ που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση δεν εμφανίζεται στη λίστα, ο εκπρόσωπος πρέπει να ενημερώσει τα στοιχεία του εκπροσωπούμενου στο Φορολογικό Μητρώο και στη συνέχεια να επανέλθει για την υποβολή της αίτησης.

Υποβολή Αίτησης και Αποστολή Κλειδαρίθμου: Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης από τον νόμιμο ή φορολογικό εκπρόσωπο, ολοκληρώνεται η διαδικασία με την αποστολή του κλειδαρίθμου και των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δημοσίου, είτε στο φορολογούμενο μέσω email (εφόσον έχει δικαιοπρακτική ικανότητα), είτε στην ψηφιακή θυρίδα του myAADE «Τα Μηνύματά μου» του εκπροσώπου.

Τρίτα Πρόσωπα

Τα τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα πρόσωπα των περιπτώσεων 1 και 2, μπορούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης εγγραφής και παραλαβής κλειδαρίθμου για λογαριασμό των φορολογουμένων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Εξουσιοδότηση: Τα πρόσωπα των περιπτώσεων 1 και 2 πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τρίτο πρόσωπο μέσω ειδικής εξουσιοδότησης, στην οποία αναφέρεται ρητά η εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης και του κλειδαρίθμου.

Είσοδος στην Εφαρμογή: Το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.

Συμπλήρωση Στοιχείων και Επισύναψη Εξουσιοδότησης: Θα πρέπει να συμπληρώσει τον ΑΦΜ του φορολογούμενου για τον οποίο ενεργεί, να ανακτήσει τα στοιχεία του φυσικού προσώπου από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και να επισυνάψει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Υποβολή Αίτησης: Στη συνέχεια, το τρίτο πρόσωπο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής και απόκτησης κλειδαρίθμου.

Έλεγχος και Εκδοση Κλειδαρίθμου: Η αίτηση δρομολογείται για έλεγχο της εξουσιοδότησης και επεξεργασία στη Δ.Ο.Υ. 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις