Καταναλωτικό δάνειο με Εγγύηση EIF: Από 300 μέχρι 50.000 ευρώ για αναβάθμιση κατοικίας ή αγορά αυτοκινήτου

2024-06-12
Νέο πρόγραμμα δανεισμού για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας η αγορά αυτοκινήτου νέας γενιάς.

Νέα Καταναλωτικά Δάνεια με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Η Εθνική είναι η 1η Τράπεζα που προσφέρει στους πελάτες της τα νέα καταναλωτικά δάνεια με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Το νέο Πράσινο Καταναλωτικό Δάνειο αποτελεί την οικολογική & ενεργειακή λύση που ψάχνατε, για χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών ρύπων, καθώς και για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με χρήση οικολογικών υπηρεσιών/προϊόντων ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Με 2 λόγια τα Νέα Καταναλωτικά Δάνεια

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με τη χρήση οικολογικών υπηρεσιών/ προϊόντων ή με την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή
 • Απόκτηση οχήματος μηδενικών εκπομπών ρύπων (ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή υδρογόνου, ηλεκτρικού ποδηλάτου/σκούτερ)
 • Ευνοϊκή τιμολόγηση με περιθώριο επιτοκίου 2%*
 • Απλή και σύντομη διαδικασία απόκτησης
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
  *προσαυξάνεται με την εισφορά 0,60% του Ν. 128/75
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μπορείτε να:

 • δανειστείτε από 300€ έως 50.000€
 • το αποπληρώσετε σε έως 8 χρόνια
 • το αποκτήσετε απλά και γρήγορα, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση

Τι ισχύει για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας;

Όσον αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, χρηματοδοτείται:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας που οδηγεί σε βελτίωση τουλάχιστον κατά 1 ενεργειακή κλάση (τελική ≥ Β) ή εξοικονόμηση ενέργειας κατά min 30% σε σύγκριση με την αρχική (εκτός ΑΠΕ) Επιλεγμένος εξοπλισμός κατοικίας (π.χ. μονώσεις, συστήματα ψύξης/θέρμανσης, αντικαταστάσεις κουφωμάτων)
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά συστήματα, οικιακή ανεμογεννήτρια, γεωθερμία κ.α.)

Τι ισχύει για τη χρηματοδότηση οχήματος (ηλεκτροκίνηση);

Όσον αφορά στην Ηλεκτροκίνηση, χρηματοδοτείται:

 • Η αγορά αυτοκινήτου νέας τεχνολογίας, μηδενικών εκπομπών ρύπων, ηλεκτρικού ή υδρογόνου
 • Η αγορά ποδηλάτου/σκούτερ/πατινιού μηδενικών εκπομπών ρύπων
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Δείτε τις ερωτήσεις και απαντήσεις για τα Νέα Καταναλωτικά Δάνεια

Τι ποσό μπορώ να δανειστώ;

Μπορείτε να δανειστείτε από € 300 έως €50.000

Πώς πληρώνω τις δόσεις του δανείου;

Πληρώνετε τοκοχρεολυτικές δόσεις κάθε μήνα, ξεκινώντας ένα μήνα μετά την ημερομηνία χορήγησης του δανείου. Δίνετε τη δόση σας κάθε μήνα την ίδια ημερομηνία, αυτόματα μέσα από τον λογαριασμό που έχετε ή θα ανοίξετε στην Εθνική. 

Πώς με ενημερώνει η τράπεζα για τις δόσεις μου, το επιτόκιο και άλλες λεπτομέρειες;

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις υπολειπόμενες δόσεις, το επιτόκιο και το άληκτο κεφάλαιο, εφόσον χρησιμοποιείτε το Digital Banking μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία "statements" για τη λήψη του ηλεκτρονικού σας ειδοποιητηρίου, με παράλληλη ενημέρωση για την έκδοσή του στο e-mail σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε την ταχυδρομική αποστολή μηνιαίου ειδοποιητηρίου.

Ποιο είναι το επιτόκιο του δανείου;

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3M στο οποίο προστίθεται επιπλέον περιθώριο 2%.

Παρέχεται έκπτωση 2%, επί του αντίστοιχου μη εγγυημένου Πράσινου Δανείου που προσφέρει η Τράπεζα, λόγω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), υπό την προϋπόθεση εμπρόθεσμης, εντός μήνα (ηλεκτροκίνηση)/τριμήνου (ενεργειακή αναβάθμιση) από την εκταμίευση, προσκόμισης των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη χρήση του δανείου σύμφωνα με τον οικολογικό σκοπό χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοφλημένα τιμολόγια ή άδεια κυκλοφορίας οχήματος μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Έχετε στο μυαλό σας ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται ανάλογα με την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου βάσης κι έτσι ενδέχεται να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά και τη δόση σας. Επίσης, στο επιτόκιο του δανείου προστίθεται και η εισφορά του Ν. 128/75, που σήμερα είναι 0,60%.

Τι είναι το ΣΕΠΠΕ; 

 ΣΕΠΠΕ σημαίνει συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης και σας βοηθά να συγκρίνετε τους όρους χρηματοδότησης μεταξύ διαφορετικών τραπεζών.  

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μπορώ να αποπληρώσω πρόωρα το δάνειό μου; 

Ναι, μπορείτε να εξοφλήσετε ολόκληρο το δάνειό σας ή μέρος του πρόωρα, χωρίς καμία επιβάρυνση.   

Ποια είναι η διάρκεια του δανείου;

12-72 μήνες, εάν το ποσό του δανείου είναι ίσο ή μικρότερο των 15.000 € και 12-96 μήνες στις λοιπές περιπτώσεις.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται με το Πράσινο Δάνειο με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF);

Με το Πράσινο Δάνειο EIF - Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικίας χρηματοδοτούνται:

 • μονώσεις κτιρίων, πράσινες στέγες, σκίαστρα
 • αντικαταστάσεις παραθύρων και θυρών
 • εξοπλισμός θέρμανσης/ εξαερισμού/ κλιματισμού
 • νέος λέβητας (εξαιρουμένων ορυκτών καυσίμων)
 • αποθήκευση & διανομή ηλεκτρικής/ θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), smart συστήματα
 • φωτισμοί led & συναφής ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 • φωτοβολταϊκά συστήματα
 • συστήματα γεωθερμίας
 • οικιακές ανεμογεννήτριες
 • τα έξοδα τεχνικών συμβούλων (μηχανικού-ενεργειακού επιθεωρητή) & αξιολόγησης απόδοσης κτιρίου (κόστος ΠΕΑ)

Με το Πράσινο Δάνειο - Ηλεκτροκίνηση χρηματοδοτούνται :

Η αγορά οχήματος μηδενικών εκπομπών ρύπων:

 • αυτοκινήτου (ηλεκτρικό ή υδρογόνου) κατηγορίας Μ1 (εμπορική τιμή αυτοκινήτου εξαιρουμένων των φόρων, έως €60.000)/Μ2/Μ3
 • ΕΠΗΟ (ηλεκτρικού ποδήλατου/σκούτερ)/συμβατικού ποδηλάτου
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να πάρω το δάνειο;

Για την ενεργειακή αναβάθμιση
Κατά την υποβολή αίτησης:

 • 1ο ΠΕΑ (με προτεινόμενες από τον μηχανικό βελτιώσεις για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθμισης)
 • Προτιμολόγια/προσφορές προμηθευτών/τιμολόγια επί πιστώσει
 • Τιμολόγια εξόδων τεχνικού συμβούλου (μηχανικού/ενεργειακού επιθεωρητή) και αξιολόγησης απόδοσης κτιρίου (ΠΕΑ)

Μετά την εκταμίευση και εντός τρίμηνης προθεσμίας:

 • 2ο ΠΕΑ με επίτευξη ενεργειακού στόχου
 • εξοφλητικές αποδείξεις και συμβόλαια αγοράς έως το ύψος της χρηματοδότησης

Για την αγορά ηλεκτρικού ή άλλου οχήματος μηδενικών εκπομπών ρύπων

Κατά την υποβολή αίτησης:

 • Προτιμολόγιο/εμπορική προσφορά/τιμολόγιο επί πιστώσει με τεχνική τεκμηρίωση για τις μηδενικές εκπομπές ρύπων
 • Δελτίο παραγγελίας οχήματος

Μετά την εκταμίευση και εντός μηνιαίας προθεσμίας:

 • Άδεια Κυκλοφορίας, όπου προβλέπεται, ή έγγραφο με τεχνική τεκμηρίωση στην οποία να αναγράφεται όχημα μηδενικών εκπομπών ρύπων (ηλεκτρικό ή υδρογόνου)
 • Εξοφλητική απόδειξη

Πρόσφατες δημοσιεύσεις