Κ.Ο.Τ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Λήγει 15.11.2021 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εν ενέργεια δικαιούχος- Τι να προσέξετε στην αίτηση

2021-11-03

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών ελέγχονται βάσει:

  • Της φορολογικής δήλωσης 2020, όσον αφορά εισοδήματα και σύνθεση νοικοκυριού.
  • Της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2020), όσον αφορά ακίνητη περιουσία.

Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021). 

Τα βασικά σημεία στην αίτηση που πρέπει να προσέξουμε 

1. Υποβολή αίτησης γίνεται κάθε χρόνο μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων τρέχοντος έτους και μετά την σχετική ανακοίνωση στη πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να γίνει επανυποβολή της αίτησης, αν η προηγούμενη αίτηση έχει υποβληθεί πριν την ενημέρωση του συστήματος με τα Νέα φορολογικά στοιχεία. Φέτος όσοι έχετε κάνει τις αιτήσεις πριν τις 16.09.2021 πρεπει να τις ξανακάνετε οπωσδήποτε μέχρι 15.11.2021

2. Δεν χρειάζεται να ακυρωθεί η υπάρχουσα αίτηση, προχωράμε στην υποβολή, επιλέγοντας Νέα αίτηση

3. Αν υπήρχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία μέσα στο έτος 2020, η αίτηση υποβάλλεται μετά την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ. Οι πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση από την 16/09/2021, και πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2021, και οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2020 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2021), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2021)

4. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet μέλους του νοικοκυριού, που η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του

5. Η κατηγορία ΚΟΤ-Α αφορά μόνο όσους έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για το ΕΕΕ ( πρώην ΚΕΑ) . Η κατηγορία ΚΟΤ- Β έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (δείτε σχετικό πίνακα πιο κάτω)

6. Οι αιτήσεις πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο περιθώριο δύο μηνών μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων (Φέτος από 16.09.2021 μέχρι 15.11.2021)

7. Στην αίτηση καταχωρούνται τα πρώτα 11 ψηφία του Αριθμού Παροχής όπως αναφέρεται στον λογαριασμό μας, χωρίς κενά η παύλα

8. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΚΟΤ ισχύει για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ

9. Τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να κάνουν συναίνεση ηλεκτρονική, επομένως θα πρέπει να διαθέτουν τους κωδικούς TaxisNet. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

10. Οι ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΟΙ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν την αίτηση για το ΚΟΤ, το σύστημα αντλεί στοιχεία από την φορολογική δήλωση του 2020, αν φαίνεστε φιλοξενούμενοι έστω και για λίγες ημέρες, οι αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

11. Για όσους έχουν αναπηρία 67% και άνω για να υποβάλλουν την αίτηση θα πρέπει η ιδιότητα ΑΜΕΑ να έχει δηλωθεί στο ανάλογο πεδίο στη φορολογική δήλωση για να τους εμφανίσει το σύστημα σαν ΑΜΕΑ και να προχωρήσει η αίτηση. 

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση).
  • Με την παρέλευση διμήνου από τη λήξη της διορίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων (από 16/09/2021 έως και 15/11/2021), όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο  blog

Τα νέα της εβδομάδας
 

Πέντε προγράμματα για χιλιάδες δικαιούχους αναμένεται νσ τρέξουν από τον ΟΠΕΚΑ το επόμενο διάστημα. Επιταγές για τα βιβλία, εκδρομές και Δωρεάν διακοπές από τον ΟΠΕΚΑ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις