Το νέο επίδομα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) αυξάνεται μέχρι 764 ευρώ και καταβάλλεται κάθε 24 μήνες

2024-05-26

Το νέο επίδομα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) αυξάνεται μέχρι 764 ευρώ και προσαυξανεται 10% για κάθε μέλος.

Το συγκεκριμένο επίδομα του ΟΑΕΔ λειτουργεί από τον Φεβρουάριο για πολύ ευάλωτους ανέργους, όπως για παράδειγμα Μονογονεϊκή Οικογένεια, αλλά υπάρχει μια δυσκολία για να το πάρεις.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η δυσκολία είναι προφανές διότι, παρόλο που πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανέργου για ένταξη, η αίτηση δεν εμφανίζεται στο e-services ΔΥΠΑ.

Αναφερόμαστε στο επίδομα σε ευάλωτους ανέργους που μέχρι 1 Απριλίου ήταν 718 ευρώ και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνεται μέχρι 764 ευρώ και υπάρχει και προσαύξηση του για κάθε εξαρτομενο μέλος του δικαιούχου.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμενοί στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για να "εμφανίζεται" η αίτηση στο e-services ΔΥΠΑ. Οπότε όσοι άνεργοι είναι εγγεγραμενοί στο μητρώο ως κοινοί άνεργοι δεν μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για να ενταχθούν στην επιδότηση.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οι δικαιούχοι για το επίδομα ΔΥΠΑ για ευάλωτους ανέργους είναι:

 • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
 • Αποφυλακισμένοι
 • Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
 • Θύματα βίας - εμπορίας
 • Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
 • να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)
 • να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € και
 • να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Για να "ξεκλειδώσετε" την αίτηση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα ΔΥΠΑ της περιοχής σας και να προσκομισετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι ανήκετε στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα σε ευάλωτους ανέργους;

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πρώτοι δικαιούχοι που έκαναν την αίτηση για το επίδομα για τους ευάλωτους ανέργους από τον Φεβρουάριο δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Η ΔΥΠΑ έχει την απάντηση ότι ακόμα δεν έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία των δικαιούχων.

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος.

Το ειδικό αυτό επίδομα σε ευάλωτες ομάδες ανέργων χορηγείται εφάπαξ και ο δικαιούχος μπορεί να το λαμβάνει μια φορά στα δύο έτη.

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.)

«Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια.

Η Δ.ΥΠ.Α παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και ειδικότερα σε όσους/όσες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
 • • Άτομα με αναπηρία
 • • Αποφυλακισμένα Άτομα
 • • Άστεγα Άτομα
 • • Απεξαρτημένα Άτομα από Εξαρτησιογόνες Ουσίες
 • • Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
 • • Μέλη ή Αρχηγοί Μονογονεϊκής Οικογένειας
 • • Μακροχρόνια Άνεργοι/ες
 • • Γυναίκες Θύματα Έμφυλης και Ενδοοικογενειακής Βίας
 • • Διεμφυλικά Πρόσωπα
 • • Τα θύματα Εμπορίας Ανθρώπων
 • • Άτομα τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας
 • • Αναλφάβητα άτομα ή άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης
 • • Άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως οι πρόσφυγες, μετανάστες/στριες, παλιννοστούντες/ούσες, Ρομά κ.ο.κ.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις