Πότε μπαίνει το Market pass 2: Γιατί μπορεί να καθυστερήσει και σε ποιους - Τα ποσά τριμήνου

2023-09-26

Πότε μπαίνει το Market Pass στη ψηφιακή κάρτα και στο τραπεζικό λογαριασμό IBAN;  Γιατί μπορεί να καθυστερήσει και σε ποιους;

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ η πληρωμή του Market Pass 2 είναι προγραμματισμένη για τις 29 Σεπτεμβρίου σε όσους η αίτηση εμφανίζεται Εγκεκριμένη μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου. 

Ίδια ημερομηνία αναφέρεται και στις αιτήσεις δικαιούχων αφού μπουν στο Vouchers.gov.gr Market Pass με τους κωδικούς taxisnet του δικαιούχου. Αναφέρεται πως η αίτηση είναι Εγκεκριμένη και συνοπτικά αναφέρει τους τρεις μήνες πληρωμής, που θα πληρωθούν συνολικά στη νέα εφάπαξ πληρωμή.

Όταν τα χρήματα θα έχουν αποσταλεί στο τραπεζικό ίδρυμα,  ο δικαιούχος θα δει την επισήμανση ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ - ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Όπως έχουμε δει όμως και στις προηγούμενες πληρωμές του Market Pass τα χρήματα ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν στο τραπεζικό λογαριασμό η στη ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου, αφού η σταδιακή αποστολή των ποσών στη τράπεζα θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου που είναι ημέρα Παρασκευή και κάποιες τράπεζες θα χρειαστούν από 2 έως και 10 εργάσιμες ημέρες για την επεξεργασία των πληρωμών. 

Έτσι από τι φαίνεται κάποιοι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου στο IBAN που έχουν δηλώσει.

Ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση θα γίνει στην έκδοση των νέων ψηφιακών καρτών Market Pass σε όσους έχουν αλλάξει τον τρόπο πληρωμής η σε νέους δικαιούχους, αφού οι τράπεζες που εκδίδουν τις άυλες ψηφιακές κάρτες θα αρχίσουν την αποστολή μηνυμάτων στους δικαιούχους όταν τα χρήματα αποσταλούν σε αυτές.

Πάντως εφόσον οι δικαιούχοι θα ενεργοποιήσουν τις ψηφιακές κάρτες τους από Viva Wallet, Alpha bank, Eurobank, τα χρήματα θα είναι ήδη διαθέσιμα για να κάνουν τις αγορές τους. 

Όπως αναφέρεται και στο Vouchers.gov.gr

Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;

 1. ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.
 2. ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ - ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
 4. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και η αίτησή του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλει την αίτηση μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023. Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό έως την 30ή Νοεμβρίου 2023. Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεγέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για την έκδοση ψηφιακών χρεωστικών καρτών και την πίστωση της ενίσχυσης MarketPass σε αυτές;

Για όσους δικαιούχους διαθέτουν αυτεπάγγελτα υποβληθείσα αίτηση και για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με μέθοδο καταβολής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023.
Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 5η Νοεμβρίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λήγουν αυτομάτως στις 31/12/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για τις καταθέσεις της ενίσχυσης MarketPass σε τραπεζικούς λογαριασμούς;

Για όσους δικαιούχους διαθέτουν αυτεπάγγελτα υποβληθείσα αίτηση και για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με μέθοδο καταβολής την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023.
Για όσους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης με μέθοδο καταβολής την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μετά την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 5η Νοεμβρίου 2023.

Τα ποσά του Market Pass 2

Ποσά στην άυλη κάρτα Market pass

 • Μονομελές νοικοκυριό: 66 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 96 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 96 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 126 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 126 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 156 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 156 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 186 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 186 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 216 ευρώ 3μηναία ενίσχυση

Ποσά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 • Μονομελές νοικοκυριό: 53 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 77 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 77 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 101 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 101 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 125 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 125 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 149 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 149 ευρώ 3μηναία ενίσχυση
 • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 173 ευρώ 3μηναία ενίσχυση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις