Δεύτερο Market Pass: Πάνε για πληρωμή Νοέμβριο κάποιοι παλιοί δικαιούχοι - Ποιοι το "χάνουν"

2023-09-24

Το Market pass θα πληρωθεί εφάπαξ για τους μήνες Αύγουστο,  Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και αποδέσμευση χρημάτων θα αρχίσει σταδιακά στις 29 Σεπτεμβρίου,  όπως αναφέρεται στις αιτήσεις των περισσότερων δικαιούχων. 

Τονίζεται πως κάποιες τράπεζες θα "εμφανίσουν" τα χρήματα στους λογαριασμούς και κάρτες των δικαιούχων την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου διότι θα χρειαστεί ο χρόνος έως και 10 εργασίμων ημερών για την επεξεργασία πληρωμής. 

Κάποιο παλιοί δικαιούχοι όμως δεν θα πληρωθούν ούτε Σεπτέμβριο,  ούτε Οκτώβριο,  αλλά Νοέμβριο και κάποιοι άλλοι ενώ έχουν πληρωθεί στο Market Pass 1 χάνουν εντελώς την δεύτερη ενίσχυση

Τι συμβαίνει λοιπών και καθυστερεί η πληρωμή του Market Pass;

Πολλοί δικαιούχοι μπαίνοντας στην εφαρμογή Market Pass Vouchers.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet τους ανακαλύπτουν την παρακάτω επισήμανση:

Τι είναι αυτή η επισήμανση και ποιος ο λόγος να μην έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει υποβληθεί εγκαίρως;

Όπως αναφέρεται στο Vouchers.gov.gr 

Επειδή οι προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος δεν έχουν παρέλθει για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων (πυρόπληκτοι, ΑΦΜ σχετιζόμενοι με δηλώσεις επιχειρήσεων) και δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, ενδέχεται να μην είναι προσωρινά δυνατή η αυτεπάγγελτη εξέταση της ήδη υπάρχουσας αιτήσεώς τους μέχρι την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων (15/9/2023). Για τις περιπτώσεις αυτές θα επαναληφθεί η διαδικασία της αυτεπάγγελτης εξέτασης εντός Οκτωβρίου, οπότε οι εμπλεκόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τις 31/10/2023, για να ενημερώνονται για την εξέλιξη της αιτήσεώς τους. 

Κάποιοι δικαιούχοι όμως έχουν την συγκεκριμένη επισήμανση χωρίς να ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες! Η εξήγηση είναι απλή.  Δεν πρόλαβε να γίνει πλήρης ενημέρωση της πλατφόρμας για όλους τους δικαιούχους με τα Νέα φορολογικά στοιχεία διότι έπρεπε να ανοίξει το σύστημα 15 Σεπτεμβρίου! Έτσι για άλλη μια φορά η αδυναμία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων "πάει" τους δικαιούχους για την πληρωμή πολύ αργότερα και συγκεκριμένα 5 Νοεμβρίου.

Έτσι όπως αναφέρεται στην επισήμανση οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να μπαίνουν ανα τακτά διαστήματα να ελέγχουν τις αιτήσεις τους για εξέλιξη της αυτεπάγγελτης εξέτασης κατά τις ημερομηνίες 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 και 31/10.

Επίσης όσοι παλιοί δικαιούχοι επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο πληρωμής η το Iban τους θα πρέπει να το κάνουν μέχρι 25.09.2023. 

Συγκεκριμένα: Όσες αυτεπάγγελτα υποβληθείσες αιτήσεις ήδη δικαιούχων δεν τροποποιηθούν ή υποβληθούν οριστικά εκ νέου με τις επιθυμητές τροποποιήσεις μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023 θα προωθηθούν για πληρωμή έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και δεν θα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Όσες αυτεπάγγελτα υποβληθείσες αιτήσεις ήδη δικαιούχων παραμείνουν σε κατάσταση «ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» μετά την παρέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να υποβληθούν οριστικά από τον δικαιούχο το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, ώστε να προωθηθούν για πληρωμή έως τις 5 Νοεμβρίου 2023.

Ποιοι παλιοί δικαιούχοι χάνουν το Market pass 

Αυτοί που θα χάσουν το Market pass είναι όσοι φαίνονται στη φορολογική δήλωση του έτους 2022 φιλοξενούμενοι και όσοι έχουν αυξημένο εισόδημα το 2022 σε σχέση με το 2021.

Δεν είναι δικαιούχοι του Market Pass 2

  • φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 από άλλο πρόσωπο,
  • φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 από άλλο πρόσωπο,
  • φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021,
  • φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και
  • φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 

Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση απόρριψης των διαδικασιών πίστωσης των λογαριασμών;

Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και η αίτησή του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλει την αίτηση μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2023. Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό έως την 30ή Νοεμβρίου 2023.
Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεγέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών του Market Pass 2

Οι ενισχύσεις για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023 θα καταβληθούν:

Έως την 29η Σεπτεμβρίου 2023:

α) για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023

β) για όσους είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι εκ νέου δικαιούχοι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων να έχουν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023.

Έως την 5η Νοεμβρίου 2023 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ενδέχεται λόγω επεξεργασίας των στοιχείων από τις τράπεζες, οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά πιστωμένα στους λογαριασμούς τους 1-2 ημέρες αργότερα από τις ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΛΙΝΚ. https://www.enaklik.com

Πρόσφατες δημοσιεύσεις