Κοινωνικός Τουρισμός 2024-2025 - Αποτελέσματα: Πως τα βλέπω στη ΔΥΠΑ και πως βρίσκω τις επιταγές

2024-06-21

Σήμερα 21 Ιουνίου θα βρεις τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό τουρισμό 2024-2025 της ΔΥΠΑ. 

Μέχρι τέλος Ιουνίου θα βγουν και τα οριστικά αποτελέσματα και τα τελικά voucher/ επιταγές για να αρχίσει η χρήση τους για τα καταλύματα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 1 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2025.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πως βλέπω τα προσωρινά αποτελέσματα στη dypa.gov.gr; Που βρίσκω την επιταγή του Κοινωνικού τουρισμού 2024-2025; Ποτέ τα οριστικά αποτελέσματα; 

Σε αναμονή για τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ για την περίοδο 2024-2025 πάνω από 600.000 πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση για τις επιταγές φθηνών και δωρεάν διακοπών. Τα αποτελέσματα θα είναι αναρτημένα σε μορφή αρχείου excel στη σελίδα της ΔΥΠΑ, αλλά και στον ιστοτοπο μας στην ενότητα Κοινωνικός Τουρισμός.

Σε αυτό το στάδιο θα υπάρξουν και οι επιταγές που θα φαίνονται στη καρτέλα του δικαιούχου, δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Μόλις αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα θα ξεκινήσει η υποβολή ενστάσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να διατεθούν τα voucher στους τελικούς δικαιούχους.

Στο προσωρινό μητρώο θα αναφέρονται: α) τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και β) η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν θα έχουν επιλεγεί για την επιδότηση της διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ενστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους.

Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους πρέπει:

• να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ)

• να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά αποδεικτικά. Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του 2ου Μέρους, το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

• Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά της φορολογικής δήλωσης.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α δεν εξετάζονται.

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες οι οποίοι:

  • δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα,
  • δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, επειδή δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης,
  • δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία/ τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
  • δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Για τους συμμετέχοντες που μετά τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται αυτόματα την επιλογή των ωφελούμενων μελών -εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις- και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πώς υποβάλλεται ένσταση - Τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί να επισυνάψετε

Καταλύματα και ξενοδοχεία Κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 - Πίνακες - Πως γίνεται η χρήση των επιταγών και τι θα πληρώσουν οι δικαιούχοι

Αρχεία με τα προσωρινά αποτελέσματα Κοινωνικού τουρισμού - Πως να δεις αν είσαι δικαιούχος

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Δικαιούχων του Προγράμματος

***Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται - Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.