Καταλύματα και ξενοδοχεία Κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 - Πίνακες - Πως γίνεται η χρήση των επιταγών και τι θα πληρώσουν οι δικαιούχοι

2024-06-22
Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα Κοινωνικόυ τουρισμού και για τους δικαιούχους και για τους παροχους. 
Οι λίστες με τα καταλύματα Κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 είναι και αυτές σε μορφή αρχείου excel και είναι προσωρινές,  δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμενές και μετά από τις ενστάσεις θα προστεθούν και άλλα καταλύματα και ξενοδοχεία. Μπορείς όμως να πάρεις μια ιδέα για τους παροχους του φετινού προγράμματος,  αφού δεν μπορείς να κάνεις κράτηση πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Θα πρέπει να σημειωθεί πως μια πικρή γεύση πήραν οι περισσότεροι όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση,  αλλά δεν έχουν επιλεχθεί και δεν βρίσκουν τον ΑΦΜ τους στους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν τρεις φορές περισσότερες από τον προϋπολογισμό των 300.000 επιταγών. 

Έχουν υποβάλει τις αιτήσεις σχεδόν 600.000 πολίτες για τις 900.000 επιταγές, που αφορούν τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως μια πικρή γεύση πήραν οι περισσότεροι όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση,  αλλά δεν έχουν επιλεχθεί και δεν βρίσκουν τον ΑΦΜ τους στους. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν τρεις φορές περισσότερες από τον προϋπολογισμό των 300.000 επιταγών. 

Αυτό σημαίνει πως μόνο οι μισοί από οσους έχουν αιτηθεί θα επωφεληθούν τελικά από το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 - 2025. Η επιλογή των δικαιούχων έχει γίνει με μοριοδότηση και περισσότερες πιθανότητες έχουν ΑΜΕΑ, οικογένειες με περισσότερα παιδιά, μονογονείς και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. 

Καταλύματα Κοινωνικός τουρισμός 2024 - 2025 

Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων βρίσκεται στο αρχείο παρακάτω   

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1 Ιουλίου
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Πως γίνεται η εξαργύρωση της επιταγής

Πως χρησιμοποιώ την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για καταλύματα

Για να δείτε τις επιταγές σάς στη προσωπική σας καρτέλα στη ΔΥΠΑ η διαδρομή είναι η εξής: Μπαίνουμε με τους κωδικούς ΔΥΠΑ η τους Κωδικούς taxisnet στο e - service ΔΥΠΑ - Στη πλαϊνή στήλη στις Λειτουργίες επιλέγουμε Επιταγές Ωφελουμένων Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία τους.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Εξαιρούνται του περιορισμού των 60 χλμ:

 • περιπτώσεις κατά τις οποίες το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό μέρος και ο τόπος κατοικίας σε νησί και αντίστροφα ή το τουριστικό κατάλυμα και ο τόπος κατοικίας βρίσκονται σε διαφορετικά νησιά.
 • η νήσος Λέσβος.

Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: προβλέπεται ότι όσοι δικαιούχοι λάβουν επιταγή και δεν την ενεργοποιήσουν, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα δυο προγράμματα, ώστε να μην στερούν από άλλους δικαιούχους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσουν στον πάροχο φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των ωφελουμένων εκείνων με τους οποίους πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ. ή βεβαίωση ΑΜΚΑ). Τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τηρούνται στο αρχείο του παρόχου.

Δείτε εδώ τις τιμές επιδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τους Δικαιούχους – Ωφελούμενους

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Διαμονή στα Τουριστικά Καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι δεν μπορούν να δεχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμά τους, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

 • είναι παιδιά ηλικίας 18 - 24 ετών,
 • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
 • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
 • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα 18-24 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

 • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
 • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

 • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
 • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

  Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

  ***Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται - Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

  Πρόσφατες δημοσιεύσεις