Επιταγή ακρίβειας: Ποιοι θα πάρουν τα 200 ευρώ - Ποιοι 1,5 δόση Α21 και ποιοι το διπλάσιο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

2022-03-29
Σύμφωνα με την τροπολογία, η επιταγή ακρίβειας,  η αλλιώς έκτακτη χρηματική ενίσχυση θα καταβληθεί την Μεγάλη Εβδομάδα μεχρι 21.04.2022.
Ας δούμε αναλυτικά ποίοι δικαιούχοι θα πάρουν τα 200 ευρώ,  ποίοι δικαιούχοι θα πάρουν την 1,5 μηνιαίας δόσης επιδόματος παιδιού,  ποίοι το διπλάσιο ποσό του ΚΕΑ και ποίοι θα πάρουν συνδυαστικά τις παροχές αυτές. 

Χρηματικό ποσό των 200 ευρώ:

Θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους.

Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. 

Θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες

Θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ

1,5 μηνιαία δόση του Α21: 

Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα).

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. 

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα πάρουν την έκτακτη ενίσχυση είτε τον Απρίλιο, αν προλάβουν οι αρμόδιοι να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, είτε αναδρομικά στις επόμενες πληρωμες, υποβάλλοντας την αίτηση μέσα στο έτος. . 

Διπλό ΚΕΑ:

Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που έχουν εγκεκριμένη αίτηση τον μηνά Μάρτιο, τον Απρίλιο θα πληρωθούν δίπλα. Δηλαδή θα πάρουν δύο φορές το ποσό που τους έχει εγκριθεί. 

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απρίλιου (από 18 Απριλίου στα ΑΤΜ) και η δεύτερη στις 29 Απριλίου (από 28 Απριλίου στα ΑΤΜ)  

Ποιοι δικαιούχοι θα πάρουν πάνω από μία ενίσχυση από τις παραπάνω.

  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21,  που λαμβάνουν και ΚΕΑ θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις. Διπλό ΚΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού. 
  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21,  που λαμβάνουν και  προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ,  θα λάβουν και τα 200 ευρώ προσαύξηση του επιδόματος ΑΜΕΑ και 1,5 δόση Α21.
  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21,  πού λαμβάνουν και ΚΕΑ και προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ,  θα λάβουν και Διπλό ΚΕΑ και 200 ευρώ προσαύξηση στο επίδομα ΑΜΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού. 
  • Οι δικαιούχοι Προνοιακών επιδομάτων ΑΜΕΑ,  πού λαμβάνουν ΚΕΑ, θα πάρουν και τα 200 ευρώ προσαύξηση του επιδόματος ΑΜΕΑ και το διπλό ΚΕΑ. 
  • Οι χαμηλοσυνταξιούχοι,  που λαμβάνουν και το επίδομα παιδιού,  θα λάβουν και τα 200 ευρώ σαν χαμηλοσυνταξιούχοι και 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού Α21.  
Όσοι λαμβάνουν μόνο το επίδομα παιδιού,  θα λάβουν μόνο την 1,5 μηνιαία δόση του. 

Όσοι λαμβάνουν μόνο το ΚΕΑ,  θα λάβουν μόνο το διπλό ΚΕΑ.  

Μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου οι πάροχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει, σύμφωνα με ό,τι αναφέρει τι Ινστιτούτο Καταναλωτών. Εάν δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο συμβόλαιο του καταναλωτή, δεν είναι υποχρεωμένος ο πάροχος να ενημερώσει.

Χιλιάδες γονείς έλαβαν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και σχετική ενημέρωση στο e-κοινοποίηση στην MYΑΑΔΕ, που τους ενημερώνει για την απόδοση του ΑΦΜ χωρίς να το ζητήσουν.