ΕΦΚΑ: Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους με μονομερείς δηλώσεις αναστολής, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κλπ

2022-01-14

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους: - των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας - ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα, 14/01/2022
Αριθμ. Πρωτ. 18803 

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ:«Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις της με αριθμ. 101478/09.12.2021 (Φ.Ε.Κ. 5710/τ.Β'/09.12.2021) Κ.Υ.Α. καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του Δ.Χ./2021 για εργαζόμενους ενταχθέντες στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και όσων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους κατά τη περίοδο από 01.05.2021 έως 31.12.2021.
Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι, όπως ίσχυσε και για το Δώρο Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ./2020), πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, της αναλογίας του Δ.Χ./2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.05.2021 έως 31.12.2021, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Χ./2021 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης του Δ.Χ. /2021 εργαζομένων:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας ή/και
• ενταχθέντων στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
εφαρμόζονται, κατ'αναλογία, οι οδηγίες του με α.π. 58522/17.02.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., με το οποίο παρασχέθηκαν αντίστοιχες οδηγίες για το Δ.Χ./2020.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Χ./2021 υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έλαβαν, η δε ασφάλισή τους θα λάβει χώρα μέσω Α.Π.Δ. που θα παραχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των e-Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) βάσει του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές πριν από την ένταξή τους στις ως άνω ρυθμίσεις και χωρίς υποχρέωση καμίας σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων/εργοδοτών. 

Τελική ημερομηνία παραγωγής των εν λόγω Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 31.03.2022.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης- εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ, με εμβόλιμη πληρωμή την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 200 έως 300 ευρώ στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν μεσαίες και χαμηλές συντάξεις

Την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου, την προκαταβολή συντάξεων για τον ίδιο μήνα, την έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις και οι διατάξεις και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των πληρωμών για την...

Επτά μήνες μετά την εξαγγελία του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» και έπειτα από πολλά «μπρος – πίσω» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέληξε στον τελικό Οδηγό. Τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν πλέον περιοριστεί στα 200 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα καλύψουν την επιδότηση συστημάτων για περίπου 25.000 με 30.000 δικαιούχους...

Έχει γίνει εκκαθάριση πληρωμής του επιδόματος παιδιού Α21 για τους δικαιούχους που η αίτηση τούς έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΑ.

Όπως πριν από κάθε πληρωμή επιδόματος παιδιού Α21 στη σελίδα τον αιτήσεων, αν μπούμε με τους κωδικούς taxis του αιτούντα στην αίτηση, θα δούμε την εκκαθάριση της ερχόμενης πληρωμής, όπου θα μπορούμε να δούμε τι ποσό πρόκειται να πάρουμε.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πιθανότατα λίγο πριν το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για ηλιακό θερμοσίφωνα με επιδότηση. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο allazothermosifona.gov.gr.