ΕΕΕ (ΚΕΑ): Πότε θα δουν αύξηση οι δικαιούχοι και τι ισχύει για το διπλό ΚΕΑ Δεκεμβρίου

2023-11-15

Αυξάνεται κατά 8% το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ). Θα δοθεί το διπλό ΚΕΑ τον Δεκέμβριο 2023;

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και η αύξηση θα ισχύσει για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν από την 1η Δεκεμβρίου και μετά. 

ΕΕΕ (ΚΕΑ): Πότε θα δουν αύξηση οι δικαιούχοι και τι ισχύει για το διπλό ΚΕΑ Δεκεμβρίου

Όπως γνωρίζουμε η πληρωμή για την αίτηση που εγκρίνεται αρχίζει από τον επόμενο μήνα. Έτσι οι δικαιούχοι ΚΕΑ, που θα υποβάλλουν αίτηση μέσα στον Δεκέμβριο θα δουν το αυξημένο ποσό ενίσχυσης στην πληρωμή Ιανουαρίου. Η πληρωμή γίνεται πάντα τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 

Αυτό ισχύει και για νέους δικαιούχους δηλαδή για όσους υποβάλλουν την αίτηση πρώτη φορά μέσα στον Δεκέμβριο,  αλλά και για ήδη υφιστάμενους δικαιούχους που η αίτηση τούς λήγει τέλος Νοεμβρίου και θα υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση τον Δεκέμβριο μετά την ακύρωση της προηγούμενης,  όπως γίνεται πάντα μετά την συμπλήρωση 6 μηνών μιας εγκεκριμενης αίτησης. 

Οπότε παρόλο που στην ουσία η αύξηση θα ξεκινήσει να ισχύει από τον Δεκέμβριο, οι δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο ποσό τέλος Ιανουαρίου. 

Τι ισχύει για τις αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί τούς προηγούμενης μήνες η εγκρίνονται μέσα στον Νοέμβριο;

Οι δικαιούχοι αυτοί θα δουν αύξηση αφού λήξει το εξάμηνο της εγκεκριμένης αίτησης, διότι το ποσό που έχει εγκριθεί κλειδώνει για 6 μήνες. Έτσι οι δικαιούχοι που οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν Αύγουστο παράδειγμα,  θα κάνουν ανανέωση Φεβρουάριο και θα πληρωθούν αυξημένο ποσό τέλος Μαρτίου,  οι δικαιούχοι που οι αιτήσεις τους έχουν εγκριθεί Σεπτέμβριο,  θα δουν αύξηση τέλος Απριλίου,  σε όσους οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί Οκτώβριο,  θα δουν αύξηση τέλος Μαΐου και σε όσους οι αιτήσεις εγκριθούν Νοέμβριο, θα δουν αύξηση μόνο από τέλος Ιουνίου. Αυτά φυσικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι για το επόμενο εξάμηνο. 

Πως διαμορφώνονται τα ποσά ενίσχυσης 

Ας δούμε και τα ποσά πως θα διαμορφώνονται μετά την αύξηση όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

• Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 216€ ανά μήνα.

• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 108€ ανά μήνα. – Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 54 € ανά μήνα.

• Στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

• Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Συγχρόνως αυξάνονται και τα εξαμηνιαία όρια εισοδήματος 

Παραδείγματα του εξαπλάσιου εγγυημένου ποσού και των ορίων εισοδήματος για διαφορετικές ωφελούμενες μονάδες (σύνθεση νοικοκυριού). 

  1. Ενήλικας (216 €)*6 = 1.296 €
  2. Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο (μονογονεϊκή) (216 € + 108 €)*6 = 1.944 €
  3. Ζευγάρι χωρίς τέκνα (216 € + 108 €)*6 = 1.944 €
  4. Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο (216 € + 108 € + 54 €)*6 = 2.268 €
  5. Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα (216 € + 108 € + 54 € + 54 €)*6 = 2.592 €
  6. Ενήλικας με ένα ακόμα ενήλικο μέλος (216 € + 108 €)*6 = 1.944 €
  7. Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος (216 € + 108 € + 108 €)*6 = 2.592 €
  8. Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο τέκνο (216 € + 108 € + 108 € + 54 €)*6 = 2.916€
  9. Ενήλικας με δύο ανήλικα τέκνα (μονογονεϊκή) (216 € + 108 € + 54 €)*6 = 2.268 €
  10. Ενήλικας με δύο απροσταύτευτα τέκνα (216 € + 108 € + 108 €)*6 = 2.592 €

Τι ισχύει για το διπλό ΚΕΑ Δεκεμβρίου 2023

Τελικά το ΚΕΑ δεν θα διπλασιαστεί, αλλά μόνο τη μισή δόση επιπλέον θα πάρουν οι δικαιούχοι τον Δεκέμβριο 

Συγκεκριμένα: 

Όσοι δικαιούχοι ΚΕΑ έχουν Εγκεκριμένη αίτηση για τον τον μήνα Νοέμβριο θα πάρουν τον Δεκέμβριο το μισό ποσό επιπλέον από αυτό, που τους έχει εγκριθεί.

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό λαμβάνει 200 ευρώ κάθε μήνα, 100 ευρώ μετρητά και 100 ευρώ στη προπληρωμένη κάρτα. Στη πληρωμή Δεκέμβριου θα λάβει αυτό το ποσό συν 100 ευρώ επιπλέον σαν Δώρο . Σύνολο 300 ευρώ

Μια τετραμελής οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα και δύο γονείς λαμβάνει 260 ευρώ το μήνα, 130 ευρώ μετρητά και 130 ευρώ στη προπληρωμένη κάρτα. Στη πληρωμή Δεκέμβριου θα λάβει αυτό το ποσό συν 130 ευρώ επιπλέον Δώρο. Σύνολο 390 ευρώ.

Μια οικογένεια λαμβάνει 50 ευρώ το μήνα μόνο μετρητά. Στη πληρωμή Δεκέμβριου θα λάβει αυτό το ποσό συν 25 εύρω Δώρο επιπλέον. Σύνολο 75 ευρώ.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις