ΑΑΔΕ: Έρχεται νέα κλήρωση για τις συναλλαγές Απριλίου - Πως βλέπεις αν κέρδισες

2024-05-27
Φορολοταρία είναι η κρατική κλήρωση των λαχνων που έχεις συγκεντρώσει κάνοντας ψώνια με κάρτα η ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία για την συμμετοχή. Μπαίνουν αυτόματα στη κλήρωση όλοι οι λαχνοι που έχεις. 
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Η κλήρωση γίνεται κάθε τέλος του μήνα και συμμετέχουν όλοι όσοι κάνουν αγορές με κάρτα η ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e - banking, για παράδειγμα πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ. Η διαδικασία είναι εντελώς αυτοματοποιημενη και φυσικά μπορείς να αρνηθείς να συμμετέχεις στις κληρώσεις. 

Οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ ή να αποποιηθούν ενός έπαθλου που κέρδισαν. Για να το πράξουν αυτό, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω email στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση [email protected]. Στην αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα προσωπικά τους στοιχεία μητρώου, όπως ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση κατοικίας τους. 

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει για την κλήρωση και τι γίνεται αν κάποιος κερδίζει.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η φορολοταρία γίνεται κάθε μήνα από την ΑΑΔΕ και συμμετέχουν όσοι κάνουν πληρωμές και αγορές με την χρεωστική τους κάρτα.

Για τον υπολογισμό των λαχνών που δικαιούνται οι πολίτες στις δημόσιες κληρώσεις, η ΔΑΦΕ εφαρμόζει τους εξής κανόνες:

 1. Το ανώτατο όριο των συναλλαγών που λαμβάνεται υπόψη για κάθε μήνα και για κάθε συμμετέχοντα είναι 10.000 ευρώ.

 2. Για κάθε 1 ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, υπολογίζεται 1 λαχνός.

 3. Εάν το ποσό που καταναλώνεται μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής μέσα σε έναν μήνα υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα. Το μηνιαίο εισόδημα θεωρείται ως το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος.

 4. Πολίτες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

 5. Οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση εισοδήματος των γονέων.

 6. Τέλος, πολίτες με ετήσιο εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις ανωτέρω προσαυξήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Στις μηνιαίες κληρώσεις του προγράμματος της ΑΑΔΕ, αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί με τα εξής χρηματικά έπαθλα:

 • 1 λαχνός κερδίζει 50.000 ευρώ.

 • 5 λαχνοί κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

 • 50 λαχνοί κερδίζουν από 5.000 ευρώ.

 • 500 λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Τα έπαθλα κατανέμονται ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης των τυχερών λαχνών. Εάν ένας πολίτης κερδίσει περισσότερα από ένα έπαθλα στην ίδια κλήρωση, λαμβάνει μόνο το μεγαλύτερο σε ποσό έπαθλο και οι επιπλέον λαχνοί αντικαθίστανται από τους επόμενους στη λίστα.

Επίσης, διεξάγεται μια ετήσια κλήρωση στο τελευταίο δεκαήμερο κάθε έτους, όπου συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες κατά τις 12 μηνιαίες κληρώσεις του έτους. Σε αυτή την κλήρωση:

 • 12 λαχνοί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

 • Άλλοι λαχνοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με το πλήθος τους να καθορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που παρέμεινε αδιάθετο στις μηνιαίες κληρώσεις του έτους.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Τέλος, πολίτες που κερδίζουν έπαθλο τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μια μηνιαία κλήρωση εξαιρούνται από την καταβολή επάθλου στις υπόλοιπες μηνιαίες κληρώσεις για το ίδιο ημερολογιακό έτος. Επιπρόσθετα, όσοι κερδίζουν το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε μια μηνιαία κλήρωση εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην ετήσια κλήρωση του ίδιου έτους.

Μετά την διεξαγωγή κάθε κλήρωσης από την ΑΑΔΕ, οι τυχεροί λαχνοί αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) στην ενότητα «Δημόσιες κληρώσεις». Οι νικητές ενημερώνονται μέσω ενός προσωποποιημένου μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο myAADE, καθώς και μέσω μηνύματος στο e-mail που έχουν δηλώσει στη φορολογική διοίκηση.

Όσον αφορά την πληρωμή των επάθλων, αυτή πραγματοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα χρηματικά έπαθλα καταβάλλονται ατόκως στον λογαριασμό πληρωμών που ο δικαιούχος έχει δηλώσει ή θα δηλώσει για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ, εντός της επιλογής «Μητρώο & Επικοινωνία». Είναι απαραίτητο ο δικαιούχος να εμφανίζεται ως ο κάτοχος του λογαριασμού για να λάβει το έπαθλο.

Σε περίπτωση που κερδίσετε για πρώτη φορά ή κερδίσετε και δεν έχετε δηλώσει σε κάποια προγενέστερη κλήρωση τραπεζικό λογαριασμό, θα σας δοθεί προθεσμία τριών (3) μηνών από την αποστολή του προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό σας στο TAXISnet, προκειμένου να δηλώσετε τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Στον λογαριασμό απαιτείται να εμφανίζεστε ως ο μόνος ή ο πρώτος δικαιούχος.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

 Πώς ενημερώνομαι για τους λαχνούς που εξασφάλισα σε κάθε κλήρωση;

Επισκέπτεσθε τη σχετική εφαρμογή (Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί) στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., με χρήση των προσωπικών κωδικών σας πρόσβασης στο TAXISnet. ΒΗΜΑΤΑ:

1. Στον δικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και συγκεκριμένα από τον σύνδεσμο
https://www.aade.gr/menoy/miniaies-synallages-kai-lahnoi

Με κλικ στον σύνδεσμο <<ΕΙΣΟΔΟΣ >> μεταβαίνουμε στην σελίδα εισόδου όπου πληκτρολογούμε τους κωδικούς μας στο TAXISNET (όνομα χρήστη (username) και κωδικό εισόδου (password)

2. Από τον πίνακα (Δημόσια κλήρωση - Συναλλαγές και Λαχνοί) Επιλέγουμε (κλικ) <<Εκτύπωση>> και ανοίγει η παρακάτω σελίδα.
Στον πίνακα όπως παρακάτω εμφανίζονται οι λαχνοί μας από τις συναλλαγές και αν κέρδισαν ή όχι. Σε περίπτωση, που κερδίζει κάποιος λαχνός εμφανίζεται αριθμός 1.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις