534 ευρώ. Πότε αναμένονται οι πληρωμές των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού Ιουνίου και των εργαζομένων Τουρισμού με δικαίωμα επαναπρόσληψης.

2021-07-01

Εντός του Δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή στο επίδομα 534 ευρώ για όσους εργαζομένους βρίσκονται σε αναστολή.

Ειδικότερα, η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού -επιδόματος 534 ευρώ στους εργαζομένους που βρίσκονταν σε αναστολή για τον μήνα Ιούνιο ενδέχεται να γίνει περίπου στις 10-15 Ιουλίου. Ομως θα πρέπει να αναρτηθεί η πράξη στο Διαύγεια και χαρακτηρίζεται ως «αναρτητέα στο Διαδίκτυο» επί του σχεδίου του εγγράφου της και να ξεκινήσει η πληρωμή.

Σε ότι αφορά τις Μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων στον Τουρισμό.

Οι πληρωμές δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μετά από την σχετική ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, λόγω της παράτασης προθεσμίας υποβολής των Υπευθύνων δηλώσεων. 

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 2/7/2021 η υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων βάσει του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α' 101), από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα ΜΑΪΟ 2021.

Δικαίωμα να υποβάλουν μονομερή δήλωση έχουν οι εξής:

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον Μάιο 2021: Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλο το μήνα.

 - Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτούργησαν αλλά που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά τον μήνα Μάιο 2021: Και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο, για όλον το μήνα Μάιο.

- Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις- εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Μαΐου, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

Η αποζημίωση αφορά είτε για όλο τον μήνα Μάιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Μαΐου 2021.

Αν η δήλωση αφορά όλο τον μήνα Μάιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών