Voucher Τουρισμού 2024 - 2025: Νωρίτερα από ποτέ οι αιτήσεις - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

2024-02-26

Voucher Κοινωνικού Τουρισμού 2024 - 2025: Νωρίτερα από ποτέ οι αιτήσεις - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Ποτέ λήγουν τα περσινά vouchers;

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2024 - 2025. Ποτέ οι νέες αιτήσεις, ποιοι οι φετινοί δικαιούχοι και πότε λήγουν τα voucher 2023 -2024.

Νωρίτερα αναμένεται να ανοίξει φέτος η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου θα ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους 2024 -2025.

Υπενθυμίζουμε πως οι περσινοι δικαιούχοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς προβλέπεται η συμμετοχή κάθε δύο χρόνια για κάθε δικαιούχο, εκτός από ΑμεΑ που δικαιούνται κάθε χρόνο την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν επιταγές του 2023-2024

Με τα έως σήμερα δεδομένα, όσοι έχουν ακόμα στα χέρια τους επιταγές του προγράμματος 2023-2024 έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν έως τις 30 Ιουνίου 2024, με τις επιταγές για το νέο πρόγραμμα 2024-2025 να ξεκινούν να ισχύουν από 1ης Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2023-2024 έχει διάρκεια 12 μήνες, από 01.07.2023 έως 30.06.2024.

Η επιταγή, με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής, είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει όσων εντάσσονται στην κατηγορία ΑμεΑ

Δικαιούχοι Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025

Σύμφωνα με πληροφορίες και φέτος οι δικαιούχοι θα είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

• άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι αν είναι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έως 24.000 ευρώ αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ή αν είναι μονογονείς έως 27.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η επιλογή των δικαιούχων θα βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο. Επομένως όσοι θα έχουν κληρωθεί στο προγραμμα Τουρισμός για όλους 2024 δεν θα έχουν την δυνατοτητα να συμμετέχουν.

Τουρισμός για όλους 2024

Αρχές Μαρτίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα Vouchers.gov.gr Tourism4all για την υποβολή των αιτήσεων για το Νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2024 με άυλη ψηφιακή κάρτα Τουρισμός για όλους Pass.

Η χρήση κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή.

Η πληρωμή του καταλύματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με χρήση POS μέσα στο κατάλυμα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.
Χρονικό περιθώριο χρήσης κάρτας είναι από την ημέρα έκδοσης μέχρι 31.12.2024.

Τουρισμός για όλους 2024 - Προϋποθέσεις

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια.

– Ετήσιο εισόδημα 2022 από φορολογικές δηλώσεις του 2023

– Άγαμοι έως 19.000 € (από 16.000 €)

– Έγγαμοι χωρίς παιδιά έως 31.000 € (από 28.000 €)

– Έγγαμοι με 1 παιδί έως 32.500 €

– Έγγαμοι με 2 παιδιά έως 34.000 €

– Έγγαμοι με 3 παιδιά έως 36.000 €

– Έγγαμοι με >4 παιδιά έως 41.000 €

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Β' κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του α' κύκλου του Έργου «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Τουρισμός για όλους 2024 - Ποσά

- Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

- Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

  • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
  • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
  • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
  • -Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις