Voucher διακοπών: Ψηφιακή κάρτα μέχρι 200 ευρώ - Μην χάσεις την προθεσμία των αιτήσεων

2024-06-23

Αν δεν είσαι δικαιούχος Τουρισμού για όλους,  Κοινωνικού τουρισμού ΔΥΠΑ η κάποιας άλλης παροχής για τις διακοπές,  από τις 25 Ιουνίου και μέχρι 28 Ιονίου  μπορείς να υποβάλεις αίτηση για ένα νέο Voucher που θα είναι σε μορφή ψηφιακής κάρτας και θα λειτουργεί και για τα καταλύματα και για τα μέσα μεταφοράς,  αλλά και για την εστίαση. Διάβασε όλες τις πληροφορίες στο κείμενο παρακάτω. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Voucher διακοπών σε μορφή ψηφιακής κάρτας πληροφορίες 

Οικονομική ενίσχυση που θα πιστωθει στην ψηφιακή άυλη κάρτα θα είναι 100, 150 και 200 ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί στους 9 Δήμους της χώρας. 

Πρόκειται για νέο πρόγραμμα διακοπών που σκοπεύει στην ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου και των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2023.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Thessaly και Evros Pass 2024 και η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 100, 150 και 200 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά την κλήρωση και η ενίσχυση θα πιστωθει στην άυλη ψηφιακή κάρτα που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.

Δικαιούχοι νέας οικονομικής ενίσχυσης Voucher διακοπών

Ως «Δικαιούχοι» των προγραμμάτων «ThessalyPass Α 2024», «ThessalyPass Β 2024» και «EvrosPass 2024», ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι 

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το εάν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στις επιλεγμέμες περιοχές

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης Voucher διακοπών

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελούμενων, προσδιορίζεται ως εξής:

α) Για τους δικαιούχους του προγράμματος «ThessalyPassΑ 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατό (100,00) ευρώ

β) για τους δικαιούχους του προγράμματος «ThessalyPassΒ 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Β που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και

γ) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Evros Pass 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

 Αίτηση για το Voucher διακοπών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 25 μέχρι 28 Ιουνίου και ο αριθμός των ψηφιακών καρτων θα είναι περιορισμένος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα εκ των τριών ως άνω προγραμμάτων (passes) και για μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για ένα πρόγραμμα σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιούλιος Αύγουστος 2024), Φάση 2 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2024) και Φάση 3 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2024).

Ο αριθμός άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών

Ο αριθμός άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη περιοχή και ανά Φάση καθορίζεται ως εξής:

Φάση 1: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 1.000

Φάση 2: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 2.000

Φάση 3: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 2.000

και θα γίνεται μεταφορά τυχόν υπόλοιπων ποσών της φάσης 1 στη φάση 3, με τις σχετικές παρεμβάσεις στην παρ. 4.

4. Τυχόν υπόλοιπα ποσά της Φάσης 1 μεταφέρονται στη Φάση 3, προσαυξάνοντας τον αριθμό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών για τη φάση αυτή, με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού.

5. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Περιοχές

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α

  • Δήμος Νότιου Πηλίου,
  • Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου,
  • Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Β

  • Δήμος Λίμνης Πλαστήρα,
  • Δήμος Αγιάς,
  • Δήμος Τεμπών,
  • Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων

ΕΒΡΟΣ

  • Δήμος Σουφλίου,
  • Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιούλιος Αύγουστος 2024), Φάση 2 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2024) και Φάση 3 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2024). 

Δες και άλλες δημοσιεύσεις εδώ


***Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται - Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις