Θεσσαλία - Έβρος Pass - Αίτηση για νέα ψηφιακή κάρτα διακοπών

2024-06-25
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο voucher διακοπών σε μορφή ψηφιακής κάρτας.
Οι αιτήσεις για το Thessaly-Evros Pass θα υποβάλλονται στη πλατφόρμα Vouchers.gov.gr μέχρι και τη Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και παρόλο που θα αφορούν διαφορετικές χρονικές φάσεις του προγράμματος, θα υποβάλλονται συγχρόνως στο μέσα στο τριήμερο 25 - 28 Ιουνίου. 
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Συγκεκριμένα:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από Τρίτη 25 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και θα αφορούν 3 φάσεις (Ιούλιος – Αύγουστος, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Η υποβολή των αιτήσεων για κάθε φάση θα είναι κοινή, με τον δικαιούχο να επιλέγει τον προορισμό και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για το Thessaly-Evros Pass

1ος τρόπος:

Ο δικαιούχος πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Συγκεκριμένα:

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) που θα λάβει, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί.

Ακολούθως, δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

Οι δηλώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου συνιστούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Συγκεκριμένα:

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Σημείωση: Κάθε κινητό ή/και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνον αίτηση.

Για αναλυτικές οδηγίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης.

2ος τρόπος:

Ο δικαιούχος έχει, επίσης, τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.
Στη συνέχεια, προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον 1ο τρόπο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Συγκεκριμένα:

Καταστάσεις της αίτησής

Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

  • Επεξεργασία από Δικαιούχο
  • Υποβληθείσα (συμμετοχή στην κλήρωση)
  • Κληρωθείσα
  • Μη Κληρωθείσα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να διαγράψετε την αίτησή σας και να υποβάλετε νέα μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή/ και η δημιουργία νέας.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

  • εκατό (100) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Thessaly A Pass»
  • εκατόν πενήντα (150) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Thessaly B Pass»
  • διακόσια (200) ευρώ για όσους επιλέξουν ως προορισμό το «Evros Pass»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς μπορείτε να βρείτε στα παραρτήματα Α, Β και Γ εδώ.

Σημείωση:Το ανωτέρω ποσό δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, ενώ στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν δύναται να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό.

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

Η πλατφόρμα για το «Thessaly Evros Pass 2024»

https://vouchers.gov.gr/thessalyevros2024

Πρόσφατες δημοσιεύσεις