Τουρισμός για όλους - Τρίτη κλήρωση: Πότε θα λάβουν τις κάρτες τους οι νέοι δικαιούχοι

2023-03-20

Η τρίτη κλήρωση του προγράμματος "Τουρισμός για όλους " έχει πραγματοποιηθεί στις 30.01.2023. 

Για την ενεργοποίηση και την πίστωση της αναλογούσας ενίσχυσης στις άυλες ψηφιακές κάρτες, θα σταλεί σχετική ενημέρωση στους κληρωθέντες, μέσω μηνύματος sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όσοι έχουν κληρωθεί έχουν λάβει ενημέρωση στο email τους ότι είναι δικαιούχοι, αλλά δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής καμιά ενημέρωση από το πιστωτικό ίδρυμα (Viva Wallet η Alpha bank) για την έκδοση της αυλής κάρτας.   

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι Οριστικοί Δικαιούχοι, θα λάβουν, μέχρι το τέλος Μαρτίου από το πιστωτικό ίδρυμα, που επέλεξαν κατά την αίτησή τους, email με αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της κάρτας τους. 

Πώς εκδίδω την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για τον "Τουρισμό για όλους"

Τα πιστωτικά ιδρύματα διανέμουν (αποστέλλουν) αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές μετά την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου. 

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: 

α. Όνοματεπώνυμο 

β. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) 

γ. Αριθμός Κινητού Τηλέφωνου 

δ. Ποσό οικονομικής Διευκόλυνσης. 

Παράλληλα ενημερώνει τους Δικαιούχους για την διαδικασία ενεργοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας.

Πως θα εκδοθεί η αυλή κάρτα Viva wallet η Alpha bank

Κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος έχει καταχωρίσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του (Viva Wallet η Alpha Bank), από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα.

Δεν χρειάζεται να διαθέτετε λογαριασμό στις αναφερόμενες τράπεζες, αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή Viva Wallet Mobile App η myAlpha Mobile App στο κινητό σάς.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής Viva Wallet Mobile App η myAlpha Mobile App κι εφόσον είστε δικαιούχος μετά την κλήρωση, δικαιούστε την έκδοση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, στην οποία πιστώνεται το αναλογούν ποσό.

Μετά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Viva Wallet η Alpha Bank) σας ενημερώνει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθετε στον ανωτέρω σύνδεσμο, δημιουργείτε προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνετε κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσετε την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Για τη χρήση της κάρτας, απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει απαραιτήτως την τεχνολογία NFC - ανέπαφων συναλλαγών.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις