Τουρισμός για όλους: Προϋποθέσεις- Δικαιούχοι- Ποσά- Αιτήσεις- Τα βασικά σημεία της απόφασης

2022-07-13
Τα βασικά σημεία του προγράμματος "Τουρισμός για όλους " του έτους 2022-2023.

Δικαιούχοι 

Όλα τα φυσικά πρόσωπα,  πού έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020 (περσινή φορολογική δήλωση). 

Προϋποθέσεις 

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος όσοι έχουν επιλεχθεί ως δικαιούχοι η ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) του έτους 2021-2022 (περσινό πρόγραμμα) και του έτους 2022-2023 (φετινοί επιτυχόντες)
Επίσης δεν είναι δικαιούχοι όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Evia-samos pass είτε ως δικαιούχοι,  είτε ως ωφελούμενα μέλη. 
Δεν είναι δικαιούχοι και όσοι συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Τουρισμού για την ίδια περίοδο υλοποίησής. 
Προσοχή: Δεν παίζει ρόλο,  αν έκαναν χρήση των επιταγών/voucher η όχι. 

Κριτήρια 

Εισοδηματικά (εισόδημα του έτους 2020) 

Υπολογίζεται είτε πραγματικό,  είτε τεκμαρτό εισόδημα βάσει του παρακάτω πίνακα. 

Πόσα 

150 ευρώ ανά δικαιούχο (αιτούντα) ανεξαρτήτως αριθμού ωφελούμενων μελών 

200 ευρώ ανά δικαιούχο ΑμεΑ η δικαιούχο με εξαρτώμενα τέκνα ΑμεΑ 
Το ποσό πιστώνεται σε μία μοναδική άυλη ψηφιακή κάρτα (απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει NFC στη συσκευή για να μπορεί να γίνει χρήση) 

Αίτηση 

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε από τον δικαιούχο με χρήση κωδικών Taxisnet,  είτε στα ΚΕΠ απο υπαλλήλους. 

Θα χρειαστεί ενεργή διεύθυνση email και αριθμός κινητού τηλεφώνου για ταυτοποίηση. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 16 μέχρι 21 Ιουλίου 2022. 

Χρήση αυλής κάρτας 

Η χρήση κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή

Η πληρωμή του καταλύματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά,  είτε με χρήση POS μέσα στο κατάλυμα. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.  
Χρονικό περιθώριο χρήσης κάρτας είναι από την ημέρα έκδοσης μέχρι 30.06.2023. 

Επιλογή των τελικών δικαιούχων 

Η επιλογή θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των δικαιούχων,  που θα επιλεχθούν μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα. 
Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν μετά την κλήρωση. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!