Τουρισμός για όλους. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα.

2021-08-06
Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων μεταξύ οποίων θα γίνει Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των τελικών δικαιούχων. Θα πρέπει να σημειωθεί πώς οι πίνακες αυτοί δεν είναι τελικοί.


Μπορείτε να κάνετε λήψη του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων-Ωφελουμένων ⬇️⬇️

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων ⬇️⬇️

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μετά την Δημόσια κλήρωση.
 
ΚΛΗΡΩΣΗ:

Η κλήρωση πραγματοποιείται μετά την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Από την κλήρωση προκύπτουν οι δικαιούχοι που θα λάβουν διατακτική ταξιδίου (e-voucher).

Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης οι δικαιούχοι θα μπορούν να δουν πλέον στην αίτηση τούς τον αριθμό voucher και να κάνουν την χρήση του μέχρι 31.12.2021.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχουν υποβληθεί πάνω από 300.000 αιτήσεις, έχουν απορριφθεί μέχρι στιγμής 70.000. Βάσει κλήρωσης θα επιλεχθούν 100.000 τελικοί δικαιούχοι του voucher. 

Το πρόγραμμα του Υπ. Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου, ενώ η κλήρωση θα γίνει μια εβδομάδα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις αιτήσεις.

Όλα τα Επιδόματα ΔΥΠΑ σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 12 μηνών από 200 μέχρι 300 ευρώ. Δείτε τα κριτήρια, προϋποθέσεις και διαδικασία για να μην χάνετε κανένα επίδομα η παροχή, που ίσως δικαιούστε.