Τουρισμός για όλους. Όλες οι πληροφορείς για το πρόγραμμα.

2021-08-10
Όσοι ειναι δικαιούχοι του προγράμματος "Τουρισμός για όλους " μπορούν να εκτυπώσουν τα voucher,  μπαίνοντας στη σελίδα του προγράμματος tourism4all.gov.gr 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δυο κατηγορείς : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 

Το Οριστικό μητρώο παρόχων είναι ήδη αναρτημένο και ισχύει και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (περσινούς και φετινούς). Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ  ⬇️

Δείτε παρακάτω τις πιο συχνές ερωτήσεις και απατήσεις για το πρόγραμμα: 

Πως βρίσκω τον κωδικό Voucher;

Θα συνδεθείτε στην εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet που χρησιμοποιήσατε για να υποβάλετε την αίτησή σας και θα δείτε την αίτηση και τον κωδικό voucher που αντιστοιχεί. Ακολουθήστε την διαδρομή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΣΥΝΔΕΣΗ (πράσινο κουμπί), μετά την καταχώρηση των κωδικών σας, θα σας ζητηθεί να πατήσετε ξανά σύνδεση και να επιβεβαιώσετε τον ΑΦΜ σας, στη συνέχεια θα εμφανιστεί η αίτηση και ο κωδικός του voucher.(Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό αριθμό voucher καθώς πρόκειται για προσωπικό σας δεδομένο.)

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ VOUCHERS

Για το πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Οι δικαιούχοι με voucher καταλύματος έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από το μητρώο παρόχων καταλυμάτων και να κάνουν κράτηση.
 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher
 • Η διαμονή σε κατάλυμα μπορεί να είναι για 2 ή 3 ή 4 διανυκτερεύσεις όχι συνδυασμός. 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 • Οι δικαιούχοι με voucher τουριστικού γραφείου έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των τουριστικών γραφείων που έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων -τουριστικά γραφεία.
 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher.
 • Oι δικαιούχοι vouchers τουριστικών γραφείων ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ από το μητρώο παρόχων καταλυμάτων.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο ένα τουριστικό πακέτο που θα συνδυάζει δύο τουλάχιστον υπηρεσίες, αναφέρουμε ενδεικτικά:

 ξενοδοχείο + μεταφορά, 

 ξενοδοχείο + μουσείο, 

 ξενοδοχείο + γεύματα, 

 ξενοδοχείο + μεταφορά + μουσείο, 

 γεύματα + δραστηριότητα,

 μεταφορά + καταδύσεις κ.ο.κ. 

 • Το ξενοδοχείο που θα επιλεγεί μέσω τουριστικού γραφείου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ στο μητρώο παρόχων καταλυμάτων. Αν τυχαίνει να περιλαμβάνεταιστο μητρώο η τιμή συνεργασίας ισχύει ΜΟΝΟ για τους δικαιούχους vouchersκαταλυμάτων.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στις ημέρες που διαρκεί ένα τουριστικό πακέτο, μπορεί να είναι 1 ή και περισσότερες ημέρες 

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

• Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται : ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

• Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση;

Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την τιμή συνεργασίας που έχει δηλώσει το κατάλυμα. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι :

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ 2 ή 3 διανυκτερεύσεις 100% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ' άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα σαράντα ευρώ (40€).

ΓΙΑ 4 διανυκτερεύσεις 80% στην τιμή συνεργασίας με ανώτατο όριο κατ' άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) και ανά διανυκτέρευση τα τριάντα ευρώ (30€). 

Παραδείγματα επιδότησης

Α. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση

ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€

δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή παρά μόνο με το φόρο διαμονής

ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€ 

δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή παρά μόνο με τον φόρο διαμονής. 

ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€ 

δηλ. επιδότηση 24€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή 6€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής. 

Β. Τιμή συνεργασίας για διαμονή σε δίκλινο 70€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση

 ΓΙΑ 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€ 

δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής. 

ΓΙΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 100% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 40€ 

δηλ. επιδότηση 40€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή ύψους 30€ και τον φόρο διαμονής. 

ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Επιδοτείται το 80% από το Υπουργείο Τουρισμού με πλαφόν τα 30€ 

δηλ. επιδότηση 30€/ανά διανυκτέρευση και ο πελάτης επιβαρύνεται με ίδια συμμετοχή 40€/ανά διανυκτέρευση και τον φόρο διαμονής. 

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ' άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 

 1. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € 
 2. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €. 
 3. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
 4. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€). 
 5. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€). 
 6. Για ένα τουριστικόπακέτο αξίας 240€ κατ' άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €.