Tourism4all. Ανακοίνωση για όσους έχουν voucher για Τουριστικά γραφεία και για παρόχους.

2021-08-18

Προς Παρόχους - Τουριστικά Γραφεία και Δικαιούχους voucher - τουριστικών γραφείων.

Σε συνέχεια σχετικών ζητημάτων που καταγράφονται από το Υπουργείο Τουρισμού θα θέλαμε να ενημερώσουμε συνοπτικά ότι:

 • Το υποέργο «Τουρισμός για όλους μέσω τουριστικών γραφείων» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις και δημόσιες προσκλήσεις. Οι πάροχοι που συμμετέχουν -κατόπιν αίτησής τους- στο πρόγραμμα, οφείλουν να παρέχουν πλήρως τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και παροχές του προγράμματος στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους του υποέργου, καθ' όλο το διάστημα ισχύος αυτού (ήτοι μέχρι 31-12-2021).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 • Οι δικαιούχοι διατακτικών (voucher) τουριστικών γραφείων μπορούν να απευθύνονται σε τουριστικά γραφεία που βρίσκονται και εκτός της περιφερειακής ενότητας όπου κατοικούν, δεν δύνανται ωστόσο να αλλάξουν κατηγορία διατακτικής (voucher). 

Η ανώτατη δυνατή επιδότηση ανά άτομο μέσω του προγράμματος Τουρισμός για όλους είναι ίδια (ανερχόμενη σε 120€) τόσο για τα καταλύματα όσο και για τα τουριστικά γραφεία. Ειδικά μάλιστα στις διατακτικές μέσω τουριστικών γραφείων, δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τις ημέρες διάρκειας των διακοπών που θα πραγματοποιηθούν.

 • Η σύνθεση του τουριστικού πακέτου που θα επιλέξει ο δικαιούχος συμφωνείται και συνυπογράφεται από τα δύο μέλη (δικαιούχος-πάροχος). Σε περιπτώσεις όπου τα προσφερόμενα τουριστικά πακέτα ενός τουριστικού γραφείου δεν καλύπτουν τις ανάγκες του δικαιούχου ή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για κάποια συγκεκριμένη περίοδο, ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί σε άλλο τουριστικό γραφείο σε όλη τη χώρα. 

Οι πάροχοι - τουριστικά γραφεία, οι οποίοι έχουν εξ' αρχής αποδεχτεί τους όρους λειτουργίας του προγράμματος, δύνανται να διαγραφούν για λόγους μη συμμόρφωσης με τους όρους των κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis 1407/2013 καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους με τα στοιχεία της επιχείρησης και το σχετικό αίτημά τους. 

• Δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές από πλευράς του Υπουργείου Τουρισμού καθώς δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα αποπληρωμής προς έλεγχο. 

Σύμφωνα με την σχετική δημόσια πρόσκληση τα αιτήματα πληρωμής θα υποβληθούν μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης που θα απευθύνει το Υπουργείο Τουρισμού τόσο προς τους Παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, όσο και προς τους Παρόχους τουριστικών γραφείων. Τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα πληρωμής, καθώς και αυτά που υποβάλλονται στο εξής χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση, δεν εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ VOUCHER ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 • Οι δικαιούχοι με voucher τουριστικού γραφείου έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των τουριστικών γραφείων που έχουν ενταχθεί στο μητρώο παρόχων -τουριστικά γραφεία.
 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κατηγορίας voucher.
 • Oι δικαιούχοι vouchers τουριστικών γραφείων ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑ από το μητρώο παρόχων καταλυμάτων.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο ένα τουριστικό πακέτο που θα συνδυάζει δύο τουλάχιστον υπηρεσίες, αναφέρουμε ενδεικτικά:

ξενοδοχείο + μεταφορά,

ξενοδοχείο + μουσείο,

ξενοδοχείο + γεύματα,

ξενοδοχείο + μεταφορά + μουσείο,

γεύματα + δραστηριότητα,

μεταφορά + καταδύσεις κ.ο.κ. 

 • Το ξενοδοχείο που θα επιλεγεί μέσω τουριστικού γραφείου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ στο μητρώο παρόχων καταλυμάτων. Αν τυχαίνει να περιλαμβάνεταιστο μητρώο η τιμή συνεργασίας ισχύει ΜΟΝΟ για τους δικαιούχους vouchersκαταλυμάτων.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στις ημέρες που διαρκεί ένα τουριστικό πακέτο, μπορεί να είναι 1 ή και περισσότερες ημέρες 

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

• Ο κατάλογος με το Μητρώο Παρόχων είναι προσβάσιμος μέσω της εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr και επικαιροποιείται: ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, είναι το πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, του τουριστικού πακέτου που προσφέρει ο πάροχος/τουριστικό γραφείο, με ανώτατο όριο κατ' άτομο (δικαιούχο ή ωφελούμενο) τα εκατόν είκοσι ευρώ (120€).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

 1. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς κανένα ωφελούμενο μέλος, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 €
 2. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 €.
 3. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 240€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
 4. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 200€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 100 € επί 3 (100€ x3=300€).
 5. Για ένα τουριστικό πακέτο αξίας 400€ κατ΄ άτομο με έναν δικαιούχο και δύο ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 120 € επί 3 (120€ x3=360€).
 6. Για ένα τουριστικόπακέτο αξίας 240€ κατ' άτομο με έναν δικαιούχο ΑΜΕΑ και χωρίς ωφελούμενα μέλη, η αξία του e-voucher αντιστοιχεί σε 144 €.