Τι ώρα το Market Pass 2 στα ΑΤΜ και στις κάρτες - Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο για την πληρωμή

2023-10-01
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει σταδιακά η πληρωμή του Market Pass 2 στους δικαιούχους που είναι σε αναμονή από τις 29 Σεπτεμβρίου. 
Η πληρωμή θα αρχίσει από τις 5 με 6 απόγευμα Δευτέρας 2 Οκτωβρίου στις τράπεζες Πειραιώς,  Εθνική και Eurobank και αργότερα το βράδυ στις υπόλοιπες τράπεζες. 

Πολύ πιθανόν οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα πολύ αργά το βράδυ η και την επόμενη ημέρα. 

Η πληρωμή θα συνεχίσει ολη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. 
Όπως έχουμε δει στις προηγούμενες πληρωμές πρώτοι πληρώνονται οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό σαν τρόπο πληρωμής και μετά οι δικαιούχοι που έχουν τις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες Market Pass.  

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή η δικαιούχοι θα δουν την επισήμανση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ στον πίνακα πληρωμών τους, μπαίνοντας στο Vouchers.gov.gr Market pass με τους κωδικούς του αιτούντα, που θα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Όπως ανακοίνωσε εκ τον  υστέρων το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  η καταβολή του Market Pass 2 ξεκίνησε 29 Σεπτεμβρίου. Η καταβολή όμως δεν ξεκίνησε, αλλά απλώς τα χρήματα στάλθηκαν στις τράπεζες και άρχισε η επεξεργασία πληρωμής από αυτές. 

Συγκεκριμένα:

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

29 Σεπτεμβρίου 2023

Ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου 2023 η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε 2,61 εκατομμύρια πολίτες στο πλαίσιο του Market Pass για τους μήνες Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023. Το σύνολο των ποσών της ενίσχυσης που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 227 εκατομμύρια ευρώ.

Η καταβολή των ενισχύσεων αφορά στους δικαιούχους που υπέβαλαν τις αιτήσεις ένταξης έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και σε εκείνους που είχαν λάβει ήδη την ενίσχυση κατά την προηγούμενη περίοδο και είναι εκ νέου δικαιούχοι των οποίων οι φορολογικές δηλώσεις είχαν εκκαθαριστεί έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023. Το 77,8% των δικαιούχων ή 2,03 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν τις ενισχύσεις μέσω πίστωσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει και οι υπόλοιποι μέσω χρεωστικής κάρτας.

Για τους δικαιούχους που δεν έχουν αιτηθεί ακόμα ένταξης, η υποβολή των αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. παραμένει ανοιχτή έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. Υπενθυμίζεται πως για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου και έως την 31η Οκτωβρίου 2023, και για όσους οι φορολογικές δηλώσεις εκκαθαριστούν μετά την 25η Σεπτεμβρίου η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί έως την 5η Νοεμβρίου 2023.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα φορολογική δήλωση για το 2022 και το ετήσιο συνολικό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει:

• τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει,

• τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού,

• τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο.

Επιπρόσθετα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του Market Pass:

• είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους,

• είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που τους αναλογεί.

Υπολογισμός των ποσών οικονομικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

Προσοχή: Πληρώνονται οι παλιοί δικαιούχοι που δεν άλλαξαν κάτι στις αιτήσεις τους και όσοι παλιοί δικαιούχοι ολοκλήρωσαν την επεξεργασία και τελική υποβολή της αίτησης μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Επίσης Πληρώνονται και νέοι δικαιούχοι που υπέβαλαν την αίτηση μέχρι 25 Σεπτεμβρίου.  

Συγκεκριμένα: Όσες αυτεπάγγελτα υποβληθείσες αιτήσεις ήδη δικαιούχων δεν τροποποιηθούν ή υποβληθούν οριστικά εκ νέου με τις επιθυμητές τροποποιήσεις μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023 θα προωθηθούν για πληρωμή έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και δεν θα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Όσες αυτεπάγγελτα υποβληθείσες αιτήσεις ήδη δικαιούχων παραμείνουν σε κατάσταση «ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» μετά την παρέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να υποβληθούν οριστικά από τον δικαιούχο το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, ώστε να προωθηθούν για πληρωμή έως τις 5 Νοεμβρίου 2023.

Οπότε θα ακολουθήσει ακόμη μία πληρωμή στις 5 Νοεμβρίου που θα είναι και τελευταία και θα αφορά και τους δικαιούχους σε όσους δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων η υπέβαλαν αίτηση μετά τις 25 Σεπτεμβρίου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις