Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ) για το επίδομα στέγασης.

2021-06-09

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Έχω εγκεκριμένη αίτηση για το Επίδομα Στέγασης, η οποία έχει ισχύ από 1/5/2020 έως 31/10/2020. Πότε πρέπει να υποβάλλω νέα αίτηση για να επιδοτηθώ για το επόμενο εξάμηνο;

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα στέγασης θα πρέπει να υποβάλλετε τη νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης αίτησής σας. Εάν δηλαδή η αίτησή σας λήγει στις 31/10/2020, τότε εντός του Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει να υποβάλλετε τη νέα αίτηση ώστε να επιδοτηθείτε από 1/11/2020.

2. Πώς μπορώ να ξέρω ποια είναι η περίοδος ισχύος της αίτησής μου;

Η περίοδος ισχύος της αίτησής σας εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής σας πάνω δεξιά.

3. Πώς ξέρω αν έχει ανανεωθεί αυτόματα η αίτησή μου;

Ελέγξτε το διάστημα ισχύος, το οποίο αναγράφεται στην πάνω δεξιά στην αίτησή σας.

4. Εάν η αίτησή μου είναι σε κατάσταση «Εγκεκριμένη σε μήνα Λήξης Ισχύος» τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει εντός αυτού του μήνα να υποβάλλετε νέα αίτηση για να μπορέσετε να επιδοτηθείτε από τον επόμενο μήνα και για ένα εξάμηνο.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

1. Υποβάλω την αίτηση για το Επίδομα Στέγασης και προσμετράται στο εισόδημα του νοικοκυριού ποσό από προνοιακό επίδομα που εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος. Η αίτησή μου δεν εγκρίνεται, καθώς φαίνεται ότι δεν πληρώ τα εισοδηματικά κριτήρια. Τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να πάτε στο Κέντρο Κοινότητας ή στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής προνοιακού επιδόματος, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικό) ώστε να εξαιρεθεί το ποσό του προνοιακού επιδόματος και να προχωρήσει η αίτησή σας.

2. Γιατί συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό των εισοδημάτων μου το εφάπαξ χρηματικό ποσό που μου καταβλήθηκε βάσει του άρθρου 10 έως 15 του ν.4575/2018, ενώ το ποσό αυτό θα έπρεπε να εξαιρείται (σύμφωνα με το ν. 4609/2019, ΦΕΚ 67, Α', αρ. 47, παρ.1);

Το ποσό αυτό πλέον εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν είχατε υποβάλει την νέα σας φορολογική δήλωση πριν την ψήφιση του ν. 4609/2019, θα πρέπει να προβείτε σε τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εν συνεχεία να υποβάλετε αίτηση για το Επίδομα Στέγασης. Στο πεδίο των εισοδημάτων στην πλατφόρμα εμφανίζεται ειδική επισήμανση με την εξαίρεση του εν λόγω ποσού.

3. Υπάρχει διαφορά στο ποσό των κωδικών 617-618, με τα αντίστοιχα ποσά του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ποσά της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχετε υποβάλει, με τα ποσά των εισοδημάτων που αναγράφονται στα αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν αποσταλεί από φορείς καταβολής των ποσών αυτών στην ΑΑΔΕ. Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την οικεία ΔΟΥ για τις απαραίτητες από πλευράς σας ενέργειες για τη διόρθωση της διαφοράς που προκύπτει.

4. Η αίτησή μου δεν εγκρίνεται λόγω υπέρβασης στο πεδίο τόκων καταθέσεων. Ωστόσο, το ποσό που έχω λάβει αφορά τόκο αποζημίωσης, κι όχι τόκους καταθέσεων.

Από το φορολογικό έτος 2018 δίνεται η δυνατότητα στο πεδίο τόκοι ημεδαπής να διαχωριστεί το ποσό που αφορά τόκους καταθέσεων από τόκους που προέρχονται από αποζημιώσεις, διαχωρισμός που πρέπει να γίνει από τον φορολογούμενο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για περισσότερες διευκρινήσεις ως προς τις ενέργειές σας σχετικά με την ορθή αποτύπωση των ανωτέρω στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην οικεία ΔΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ

1. Γιατί ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου δεν μου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο;

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1! Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Νοεμβρίου (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Δεκέμβριος - Μάιος θα πρέπει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο καταχωρείται στην πλατφόρμα να έχει ως ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/12/2019 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 31/05/2020.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2! Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Δεκέμβριο (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Ιανουάριος - Ιούνιος) το ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/1/2020 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 30/06/2020.

Εάν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, θα πρέπει να γίνει τροποποίησή του και κατόπιν να υποβληθεί η αίτηση για το Επίδομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση μίσθωσης ακινήτου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εξάμηνο διάστημα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση. Ενδεικτικά, για μισθωτήριο που λήγει στις 31/12/2019, και η αίτηση υποβάλλεται τον Νοέμβριο, στην τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι μετά την 1/12/2019 και η ημερομηνία λήξης πριν την 31/5/2019.

2. Εάν υποβάλω αίτηση τώρα, με ενεργό μισθωτήριο που είναι σε ισχύ εδώ και 4 μήνες, θα επιδοτηθώ και για αυτούς τους 4 μήνες;

Όχι, για τις ανάγκες του προγράμματος το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της έγκρισης της αίτησης για 6 μήνες, χωρίς να προσαρμόζεται αναδρομικά στο κάθε μισθωτήριο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ - ΣΥΝΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

1. Μισθωτές στο ίδιο σπίτι με διαφορετικά ηλεκτρονικά μισθωτήρια δικαιούνται το επίδομα;

Όχι επειδή σε αυτή την περίπτωση ενοικιάζουν μέρος κατοικίας και εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος. Θα πρέπει να έχουν ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο στο οποίο θα εμφανίζονται ως συνενοικιαστές.

2. Πώς υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση συνενοικίασης;

Εάν πρόκειται για συνενοικιαστές (δηλαδή εάν έχει δηλωθεί συνενοικίαση στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο), η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο και το άλλο άτομο συμπεριλαμβάνεται ως μέλος στο νοικοκυριό. Η αίτηση θα είναι κοινή και το ποσό της επιδότησης θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αίτηση για το Επίδομα και στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ - ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

1. Υποβάλλω την αίτηση κι ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου, η αίτηση δεν εγκρίνεται με την αιτιολογία ότι το ποσό του ενοικίου είναι μηδενικό.

Ήταν πρόβλημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης από το αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και έχει ήδη επιλυθεί. Παρακαλούμε δοκιμάστε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Έχω αίτηση που εγκρίνεται και βρίσκεται σε Κατάσταση Νέα. Τι πρέπει να κάνω για να υποβληθεί οριστικά;

Για να εγκριθεί η αίτηση θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Οριστική Υποβολή Αίτησης» ώστε να εγκριθεί η αίτησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν κάνετε οριστική υποβολή η αίτηση παραμένει εκκρεμής σε κατάσταση Νέα.

2. Έχω μέλος στην αίτησή μου το οποίο είναι στην κατάσταση «Εντοπίστηκε αλλά δεν συμμετέχει. Το μέλος με ΑΜΚΑ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ανήκει σε νοικοκυριό άλλης ενεργής αίτησης».

Το μέλος αυτό εντοπίζεται και σε άλλη υποβληθείσα αίτηση. Θα πρέπει το μέλος να συμπεριληφθεί στην αίτηση του νοικοκυριού στο οποίο διαμένει.

Για την όποια αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού (διαγραφή ή προσθήκη μέλους) θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας του δήμου που διαμένετε προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Προσοχή! Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού μπορεί να γίνει μετά το 6μηνο ισχύος της αίτησης.

3. Στην αίτησή μου εμφανίζεται η ένδειξη «Μετάβαση σε Δήμο» προκειμένου να αποδείξω ότι η οικογένειά μου είναι μονογονεϊκή αποτελούμενη από ένα ενήλικο μέλος και τρία ανήλικα τέκνα. Τι πρέπει να κάνω για την επιβεβαίωση της μονογονεϊκότητας;

Θα πρέπει να πάτε στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας του δήμου που διαμένετε προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η μονογονεϊκότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονογονεϊκότητα δείτε τις ερωτήσεις στη σχετική ενότητα.

4. Δικαιούχος έχει έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της οικογένειας του. Ποια έντυπα καλείται να υπογράψει κατά την υποβολή της αίτησης;

Για τη συμπλήρωση της αίτησης του Επιδόματος ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση μπορεί πλέον να υποβληθεί οριστικά.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Μέλος του νοικοκυριού είναι κρατούμενος σε φυλακή. Θεωρείται μέλος του νοικοκυριού;

Όχι, σε αυτή την περίπτωση διαγράφεται από την αίτηση εφόσον προσκομισθεί το αποδεικτικό κράτησης. Η διαγραφή γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.

2. Άτομο που εμφανίζεται σε αίτηση νοικοκυριού, δεν μένει πια εκεί. Μπορεί να διαγραφεί κι αν ναι με ποιό δικαιολογητικό;

Μπορεί να διαγραφεί εάν προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο για άλλη κατοικία ή άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει διαφορετική διαμονή (π.χ. βεβαίωση εργασίας στο εξωτερικό).

3. Κατά την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μέλος με ένδειξη κάτοικος εξωτερικού. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Το στοιχείο αντλείται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, βάσει των όσων έχουν δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση. Εάν το μέλος του νοικοκυριού δεν είναι πλέον κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΔΙΑΜΟΝΗ

1. Κάνω την αίτηση για το επίδομα στέγασης και μου εμφανίζεται η επισήμανση «βαρύτητα 100 δεν καλύπτει τα κριτήρια περί διαμονής των ενηλίκων μελών στην Ελλάδα (έχουν εντοπιστεί 4 δηλώσεις τα τελευταία 5 έτη)». Τι απαιτείται για την πιστοποίηση της πενταετούς νόμιμης και μόνιμης παραμονής στη χώρα εάν αυτή δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά;

  • Για τους έλληνες πολίτες απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας κάποιου αποδεικτικού που να πιστοποιεί ότι διέμεναν στη χώρα για το διάστημα αυτό. Ενδεικτικά: αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο / σχολή, φορολογική δήλωση προηγούμενων ετών όπου ο αιτών έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος, κάρτα ανεργίας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας αδείας παραμονής ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα 12 έτη. Δείτε αναλυτικά σε επομένη ερώτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υποχρέωση πενταετούς παραμονής ισχύει ΜΟΝΟ για το άτομο που υποβάλει την αίτηση.

2. Πιστοποιείται η πενταετής η δωδεκαετής παραμονή στη χώρα από εκπρόθεσμα υποβληθείσα φορολογική δήλωση;

Όχι η υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης όπως και η υποβολή φορολογικής δήλωσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ δεν αποτελούν αποδεικτικό για την πενταετή παραμονή στη χώρα.

3. Ποια έγγραφα πιστοποιούν τη νόμιμη δωδεκαετή παραμονή στη χώρα για τους αλλοδαπούς;

Η άδεια διαμονής σε ισχύ για τα τελευταία 12 χρονιά. Για τους κατόχους άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας (με την ένδειξη «πρόσφυγας» ή «επικουρική προστασία»), τους κατόχους άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τους κατόχους κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης των παραπάνω αδειών, ως ημερομηνία έναρξης της νόμιμης παραμονής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ασύλου, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετικό δημόσιο έγγραφο.

4. Τι απαιτείται για την πιστοποίηση της νόμιμης διαμονής στη χώρα για ενήλικες αλλοδαπούς που είναι μέλη νοικοκυριού που υποβάλει αίτηση για το Επίδομα;

Απαιτείται η άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Αλλοδαπός με άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της, η οποία όμως λήγει σε τρεις μήνες έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για το Επίδομα;

Ναι, εφόσον η άδεια του είναι σε ισχύ την ημερομηνία αίτησης για το Επίδομα και πληροί το κριτήριο της προηγούμενης πενταετούς διαμονής μπορεί να αιτηθεί .

6. Απαιτείται άδεια παραμονής για ανήλικα τέκνα;

Όχι, ζητείται μόνο η άδεια παραμονής των γονέων.

7. Εάν αλλοδαπό μέλος νοικοκυριού δεν έχει άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της, μπορεί να προχωρήσει η αίτηση του νοικοκυριού;

Μπορεί, αλλά δεν θα συμπεριληφθεί το μέλος που δεν έχει άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της. Το μέλος αυτό θα διαγραφεί από την αίτηση από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.

8. Είμαι αλλοδαπός και στην αίτησή μου συμπληρώνω τον αριθμό της αδείας διαμονής, αλλά δεν μου επιτρέπει να συμπληρώσω την ημερομηνία λήξης. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν ο αριθμός της άδειας διαμονής δεν διασταυρώνεται αυτόματα, δεν έχετε δικαίωμα να συμπληρώσετε μόνος σας την ημερομηνία λήξης. Πρέπει να πάτε στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας του δήμου που διαμένετε και να οριστικοποιηθεί εκεί η αίτησή σας από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.

9. Είμαι υπήκοος χώρας μέλους της ΕΕ. Υποβάλλω αίτηση και μου ζητάει την άδεια διαμονής.

Θα πρέπει να πάτε στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας του δήμου που διαμένετε και να προσκομίσετε την βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. ή την πιστοποίηση μόνιμης διαμονής σας στη χώρα.

10. Οι αλλοδαποί Ευρωπαίοι πολίτες (κάτοχοι Ευρωπαϊκής κάρτας) χρήζουν άδειας παραμονής;

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας την βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε. ή την πιστοποίηση μόνιμης διαμονής.

11. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να αιτηθούν για το Επίδομα;

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας), καθώς και όσοι διαθέτουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μπορούν να αιτηθούν για το Επίδομα, εφόσον πληρούν το κριτήριο της πενταετούς διαμονής.

12. Πολίτης αλλοδαπός θέλει να αιτηθεί για το Επίδομα Στέγασης και προσκόμισε στο Δήμο βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής. Μπορεί να αιτηθεί για το Επίδομα Στέγασης;

Οι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής δε μπορούν να αιτηθούν για το Επίδομα Στέγασης.

13. Αλλοδαπός κάτοχος δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας (αιτών άσυλο) επιθυμεί να αιτηθεί για το Επίδομα. Μπορεί;

Οι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαποί, δεν μπορούν να αιτηθούν για το Επίδομα. Για τους αιτούντες άσυλο υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

1. Το Επίδομα Στέγασης αφορά μόνο όσους έχουν μισθωμένη κατοικία ή και αυτούς που έχουν στεγαστικό δάνειο;

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση νοικοκυριά με στεγαστικό δάνειο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

1. Μέλη του νοικοκυριού που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση για το επίδομα ενοικίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3 της ΚΥΑ του προγράμματος, τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. Μέλη του νοικοκυριού που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης διαγράφονται με το σχετικό αποδεικτικό.

2. Συνενοικιαστής σε αίτηση για το επίδομα ενοικίου δεν είναι δικαιούχος βάσει των όρων του προγράμματος. Πώς προχωράει η αίτηση στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Συνενοικιαστής χωρίς δικαίωμα συμμετοχής (πχ. πολίτης με μη νόμιμη παραμονή, αιτών άσυλο, φοιτητής κάτω των 25 ετών κλπ) θα πρέπει να εξαιρεθεί από την αίτηση του νοικοκυριού. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος θα επιλέξει την ενέργεια ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ για το συγκεκριμένο μέλος και στη συνέχεια στο πεδίο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ επιλέγει ΟΧΙ. Ο συνενοικιαστής δεν προσμετράται πλέον ως μέλος του νοικοκυριού για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος, ενώ και τα ατομικά του εισοδήματα δεν υπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού. Ο συνενοικιαστής εξακολουθεί να εμφανίζεται στην αίτηση με την ένδειξη στον πίνακα σύνθεσης του νοικοκυριού «ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΕΚΝΑ

1. Πότε μια οικογένεια θεωρείται μονογονεϊκή;

Μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή όταν ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να είναι ανήλικο.

2. Με ποιο δικαιολογητικό πιστοποιείται η μονογονεϊκότητα;

Για να αναγνωριστεί μονογονεϊκότητα θα πρέπει ο γονέας να είναι:

  • άγαμος, οπότε προσκομίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • σε χηρεία, οπότε προσκομίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • διαζευγμένος, οπότε απαιτείται δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης κράτησης από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

3. Ισχύει η μονογονεϊκότητα για παιδιά που είναι άνω των 18 ετών και έχει η μητέρα την επιμέλεια ή όχι επειδή είναι ενήλικες;

Αν τα τέκνα είναι ενήλικα, δεν ισχύει η μονογονεϊκότητα.

4. Τι δικαιολογητικό απαιτείται για την καταχώρηση μονογονεϊκότητας σε περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη;

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί: α. Η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, στην οποία έχει ενσωματωθεί η συμφωνία για την ανάθεση επιμέλειας κατ' αποκλειστικότητα στον ένα γονέα, β. Αποδεικτικό κατάθεσης της πράξης στο ληξιαρχείο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Όταν υπάρχει διαζευκτήριο και δίνεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα, θεωρείται αυτό μονογονεϊκότητα ή πρέπει να έχει και τη γονική μέριμνα για το Επίδομα Στέγασης;

Ναι, θεωρείται μονογονεϊκότητα. Η γονική μέριμνα ασκείται αυτόματα και από τους δύο γονείς, έκτος ειδικών περιπτώσεων, με τη γέννηση του παιδιού. Γι' αυτό και για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Η διάσταση μεταξύ συζύγων αρκεί για να πιστοποιηθεί η μονογονεϊκότητα;

Όχι, η δήλωση ότι οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση δεν αρκεί για να αποδειχθεί η μονογονεϊκότητα. Θα πρέπει να υπάρχει αίτηση διαζυγίου όπου θα ορίζεται ποιος γονέας ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

7. Κυρία διαζευγμένη με ένα ενήλικο και δύο ανήλικα τέκνα μπορεί να αιτηθεί ως μονογονεϊκή οικογένεια;

Ναι, μπορεί. Εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο ισχύει η μονογονεϊκότητα.

8. Τι σημαίνει η επισήμανση ένδειξη φυσικού τέκνου σε μέλος μονογονεϊκής οικογένειας;

Προκειμένου να εγκριθεί η αίτηση μονογονεϊκής οικογένειας με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο τέκνο (το οποίο στην φορολογική δήλωση είχε δηλωθεί σαν φιλοξενούμενος) θα πρέπει το ενήλικο τέκνο να επισημανθεί ως «φυσικό τέκνο», γιατί διαφορετικά θα εμφανίζεται σαν άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλογή της μονογονεϊκότητας.

9. Είναι μονογονεϊκή η οικογένεια στην οποία τα παιδιά διαμένουν με τον ένα γονιό αλλά η επιμέλεια έχει δοθεί και στους δύο;

Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η μονογονεικότητα.

10. Μπορεί να αιτηθεί ως μονογονεϊκή οικογένεια νοικοκυριό το οποίο αποτελείται από μονογονεϊκή οικογένεια και άλλα ενήλικα μέλη;

Όχι. Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας.

11. Γυναίκα έγγαμη, η οποία έχει τέκνα μη αναγνωρισμένα από το σύζυγο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονογονεϊκή;

Όχι, εφόσον είναι έγγαμη.

12. Πολίτης δηλώνει σε διάσταση προσκομίζοντας αίτηση διαζυγίου από το 2015. Έκτοτε δεν έχει κάνει κάποια άλλη νομική κίνηση, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο εν διαστάσει σύζυγός της μένει από το 2011 στο εξωτερικό. Δεν έχει κάποιο χαρτί σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών, παρά μόνο μια υπεύθυνη δήλωση από το σύζυγο. Μπορώ να τη δηλώσω ότι είναι σε διάσταση αλλά και ως μονογονεϊκή;

Μπορείτε να τη δηλώσετε σε διάσταση, όχι όμως ως μονογονεϊκή εφόσον δεν υπάρχει διαζύγιο, αλλά ούτε και προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που να ρυθμίζει την επιμέλεια.

13. Κυρία άγαμη είναι ζευγάρι με τον φιλοξενούμενό της και έχουν μαζί ένα παιδί. Επιτρέπεται να αιτηθεί για το Επίδομα Στέγασης ως μονογονεϊκή δεδομένου ότι μένει μαζί τους ο σύντροφος και πατέρας του παιδιού;

Εφόσον και οι δυο γονείς μένουν μαζί δεν υφίσταται μονογονεϊκότητα. Επίσης, δεδομένου ότι το νοικοκυριό αποτελείται και από άλλα ενήλικα μέλη (πλην των τέκνων), δεν μπορεί να δηλωθεί μονογονεϊκότητα.

14. Ισχύει ότι για τα εκτός γάμου αναγνωρισμένα τέκνα δεν απαιτείται δικαστική απόφαση που να εκχωρεί την επιμέλεια στην μητέρα και δεν πρέπει να ζητείται από τους Δήμους σαν επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να την εντάξουν στο Πρόγραμμα σαν μονογονεική οικογένεια (ακόμα και αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα στο Δημοτολόγιο);

Ναι, ισχύει αρκεί οι δύο γονείς να μη μένουν μαζί.

15. Μπορεί να θεωρηθεί μονογονέας η γιαγιά που έχει την οριστική επιμέλεια των εγγονιών της; Η επιμέλεια έχει αφαιρεθεί από τη μητέρα. Η γιαγιά λαμβάνει Α21 και έχει πάρει τα εγγόνια στη δική της φορολογική δήλωση.

Σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσετε τα τέκνα ως απροστάτευτα χωρίς να επιλέξετε τη μονογονεϊκότητα.

16. Το ανήλικο τέκνο λαμβάνει σύνταξη αποθανόντος γονέα, υποβάλει δική του φορολογική δήλωση και εμφανίζεται στην αίτηση ως φιλοξενούμενο μέλος. Πώς καταχωρώ τη μονογονεϊκότητα σε αυτή την περίπτωση;

Θα πρέπει το ανήλικο τέκνο να επισημανθεί ως «φυσικό τέκνο» (στην προσωπική του καρτέλα) και ακολούθως να επισημανθεί η επιλογή της μονογονεϊκότητας στο πεδίο σύνθεση νοικοκυριού.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1. Πώς πιστοποιείται η διάσταση μεταξύ συζύγων;

Ως δικαιολογητικά για τη διάσταση γίνονται δεκτά αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια ή τίτλοι κτήσης) και λογαριασμοί ΔΕΚΟ.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα σωρευτικά και θα πρέπει να αφορούν και στους δύο συζύγους.

Στις περιπτώσεις που η διάσταση δεν δύναται να τεκμηριωθεί μέσω δικαιολογητικών, τότε προτείνεται διενέργεια κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να βεβαιωθεί η πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος φαίνεται στην τελευταία φορολογική δήλωση φιλοξενούμενος, ενώ το τρέχον διάστημα νοικιάζει δική του κατοικία;

Η αίτησή του μπορεί να προχωρήσει κανονικά εφόσον έχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

2. Προσπαθώ να αιτηθώ για το Επίδομα Στέγασης, όμως στην αίτηση δε φαίνεται το νεογέννητο παιδί μου. Πώς θα δηλώσω το παιδί ώστε να παίρνω και τα χρήματα που του αναλογούν;

Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Προσθήκη και εν συνεχεία να προσθέσετε το παιδί συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ του. Εάν δεν γίνει αυτόματη διασταύρωση, θα πρέπει να πάτε στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας προσκομίζοντας την ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να προστεθεί το τέκνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Εάν το παιδί δεν έχει ΑΜΚΑ, θα πρέπει να βγάλετε ΑΜΚΑ πριν προχωρήσετε στην ανωτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσθήκη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά την υποβολή αίτησης καθώς μετά και για ένα εξάμηνο δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης αυτής για την προσθαφαίρεση μελών.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

1. Είμαι φιλοξενούμενος από τους γονείς μου. Μπορώ να αιτηθώ για το Επίδομα Στέγασης;

Οι φιλοξενούμενοι δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνοι τους. Αίτηση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να υποβάλει ένας εκ των δύο γονέων συμπεριλαμβάνοντας το τέκνο ως φιλοξενούμενο μέλος, εφόσον η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και όλα τα άλλα μέλη του νοικοκυριού (αν υπάρχουν) που κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

2. Στην αίτησή μου εμφανίζονται φιλοξενούμενοι, ενώ στη φορολογική μου δήλωση δεν το έχω δηλώσει με αποτέλεσμα να μη δικαιούμαι το Επίδομα Στέγασης. Τι μπορώ να κάνω;

Aν ο/η αιτών/ούσα δεν γνωρίζει τα άτομα που εμφανίζονται στην αίτησή του/της ως φιλοξενούμενα, πρέπει να προβεί σε καταγγελία στη ΔΟΥ περί ψευδούς δήλωσης στοιχείων. Εν συνεχεία, η καταγγελία προσκομίζεται στο Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας προκειμένου να γίνει διαγραφή των φιλοξενούμενων και να προχωρήσει η υποβολή της αίτησης.

3. Παρουσιάστηκε περίπτωση κατά την οποία άνεργος πατέρας με σύζυγο και δύο ανήλικα τέκνα φιλοξενούνται από τους συνταξιούχους γονείς του σε σπίτι που νοικιάζουν οι προαναφερθέντες. Μπορεί αυτός να υποβάλλει αίτηση για το Επίδομα Στέγασης, μόνος με την οικογένειά του (χωρίς τους γονείς που τον φιλοξενούν) καθόσον το εισόδημα των γονέων υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια;

Όχι, αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός στο όνομα του οποίου έχει γίνει το μισθωτήριο συμβόλαιο συμπεριλαμβάνοντας στην αίτηση όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

4. Άτομο εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως φιλοξενούμενο από την αδερφή του, ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενείται από τη σύντροφο του, η οποία θέλει να αιτηθεί για το Επίδομα Στέγασης. Μπορώ να τον προσθέσω ως νέο μέλος στην αίτηση της συντρόφου του χωρίς κανένα δικαιολογητικό και να αρκεστούμε στο ότι η αλλαγή θα αποτυπωθεί στο επόμενο εκκαθαριστικό;

Προσθήκη μέλους γίνεται μόνο κατά την υποβολή της αίτησης και στις περιπτώσεις: συζύγου, τέκνου, συνιδιοκτήτη και συνενοικιαστή. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει προσθήκη στην αίτηση της συντρόφου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1. Υπάρχει ενοικιαστήριο στο όνομά μου στην αίτηση για το επίδομα ενοικίου το σύστημα δεν δέχεται την αίτηση λόγω του ότι είμαι φοιτήτρια. Γιατί οι φοιτητές που έχουν στο όνομα τους ενοικιαστήριο δεν δικαιούνται επίδομα ενοικίου;

Στον ορισμό του πολυπρόσωπου νοικοκυριού της ΚΥΑ του προγράμματος αναφέρει «Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού» (άρθρο 2).

Άρα οι φοιτητές έως είκοσι πέντε ετών μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο σε αίτηση μόνο ως μέλη άλλου νοικοκυριού και όχι να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το επίδομα.

2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση;

Φοιτητές έως είκοσι πέντε ετών που διαμένουν μόνοι τους δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα στέγασης (άρθρο 2 περ. α) Ο περιορισμός αφορά το σύνολο των φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή /και υποβάλουν φορολογική δήλωση. Στην ανωτέρω κατηγορία περιλαμβάνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι φοιτητές των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ - ΔΕΔΔΗΕ

1. Τι ισχύει για τους πολίτες που νοικιάζουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες;

Οι πολίτες που μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες δε μπορούν να εγκριθούν για το Επίδομα Στέγασης.

2. Υποβάλλω αίτηση και δεν εγκρίνεται επειδή η παροχή ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι οικιακή.

Για τις ανάγκες του προγράμματος γίνονται αποδεκτά μόνο μισθωτήρια με οικιακή παροχή ΔΕΔΔΗΕ.

3. Τι γίνεται στην περίπτωση που δύο αιτούντες μένουν σε διαφορετικά σπίτια που έχουν όμως κοινό αριθμό ΔΕΔΔΗΕ;

Σε περίπτωση που δυο νοικοκυριά εμφανίζονται με κοινό αριθμό ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες - νοικοκυριά.

4. Έχει γίνει η αλλαγή της ΔΕΔΔΗΕ στο όνομά μου αλλά δε φαίνεται στην αίτηση ούτε μπορώ να την τροποποιήσω

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας μετά την έγκρισή της. Εφόσον εμπρόθεσμα έχετε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, όταν το σύστημα πραγματοποιήσει τον ηλεκτρονικό έλεγχο για τη διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων του λογαριασμού ΔΕΔΔΗΕ θα εντοπίσει την αλλαγή.

5. Διαφορετικός αριθμός ΔΕΔΔΗΕ στην αίτηση. Ενώ έχω το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά μου, στην αίτησή μου έχει δηλωθεί λάθος ο αριθμός παροχής. Θα έχω πρόβλημα με την αίτησή μου από 1/1/2020;

Εφόσον εμπρόθεσμα έχετε μεταφέρει το λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ στο όνομά σας δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ωστόσο προκύψει κάποιο θέμα κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, θα μπορείτε τότε να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να λυθεί.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΙΒΑΝ

1. Η αίτησή μου έχει εγκριθεί ωστόσο θα ήθελα να αλλάξω τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που έχει καταχωρηθεί. Πρέπει να ανακαλέσω την αίτηση και να υποβάλω νέα;

Όχι, δεν χρειάζεται να γίνει ανάκληση της αίτησης. Σε εγκεκριμένη αίτηση μπορούν να διορθωθούν αποκλειστικά τα στοιχεία επικοινωνίας και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος είτε από τον δικαιούχο απευθείας, είτε μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφού κάνετε την αλλαγή, χρειάζεται να κάνετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

2. Υπέβαλα αίτηση για το επίδομα, ωστόσο δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα στο λογαριασμό μου. Στην αίτηση υπάρχει η επισήμανση «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΒΑΝ ΑΦΜ». Τι πρέπει να κάνω;

Εάν έχετε δηλώσει ΙΒΑΝ στο οποίο δεν είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος θα πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό ΙΒΑΝ στη αίτησή σας και να δηλώσετε λογαριασμό στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το ΙΒΑΝ έως και το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα κατά τον οποίο έγινε η αποτυχία της πρώτης πληρωμής. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση ανακαλείται κατόπιν τριών διαδοχικών αποτυχιών πίστωσης και δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης των ποσών αυτών.

3. Η αίτηση μου μπήκε σε αναστολή κατόπιν τριών διαδοχικών αποτυχιών πίστωσης. Τι μπορώ κα κάνω;

Μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση κι εφόσον εγκριθεί θα επιδοτηθείτε για τους επόμενους έξι μήνες. Αναδρομική καταβολή των χρημάτων της προηγούμενης αίτησης δεν προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Έχω λάβει email για ανάκληση / αναστολή της αίτησής μου. Πώς μπορώ να ενημερωθώ αναλυτικά για το λόγο;

Ο λόγος της αναστολής/ ανάκλησης αναγράφεται στην αίτησή σας (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗΣ).

2. Η αίτησή μου έχει μπει σε αναστολή, όμως δεν ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έχει γίνει η αναστολή. Τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας με τα αποδεικτικά ότι ο λόγος για τον οποίο η αίτηση έχει τεθεί σε αναστολή δεν ισχύει.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντιμετωπίζω πρόβλημα το οποίο δεν απαντάται στις ανωτέρω ερωτήσεις. Τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας της περιοχής σας και να ενημερωθείτε από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που ασχολούνται με το πρόγραμμα.