Προ των πυλών είναι η καταβολή του δεύτερου επιδόματος ενέργειας, Power Pass

2022-09-25

Πιθανή ημερομηνία πληρωμής του Power Pass 2 θα είναι τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Υπενθυμίζεται πως θα αφορά τους λογαριασμούς ρεύματος Ιουνίου, ενώ δεν θα χρειαστεί να υποβάλλεται νέα αίτηση καθώς ισχύει η παλιά.

Στην περίπτωση που έχετε κάνει λάθος στην αρχική σας αίτηση, σημειώνεται πως δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.

Η ενημέρωση των δικαιούχων θα γίνει μέσω email ή sms και θα συνυπολογιστεί και το ποσό του προηγουμένου Power Pass.  

Η διαδικασία υπολογισμού επιστροφής έχει ως εξής:

Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διαβιβάσει στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης τα δεδομένα των λογαριασμών Ιουνίου που απαιτούνται για των επανυπολογισμό του ποσού της επιδότησης.

Κατόπιν ακολουθείται εκ νέου ο καταμερισμός του ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για κάθε μήνα της περιόδου από 1.12.2021 μέχρι και 30.06.2022.

Στη συνέχεια, θα έχει επανυπολογιστεί το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι.

Mε λίγα λογία θα γίνει ο επανυπολογισμός των επιβαρύνσεων συνολικά για το 7μηνο Δεκεμβρίου - Ιούνιου και να προσδιοριστεί η επιπλέον ενίσχυση μετά την αφαίρεση του ποσού του επιδόματος, που έχουν ήδη λάβει οι δικαιούχοι.

H κατάθεση θα γίνει σε δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση που έχετε υποβάλλει λανθασμένα το IBAN σας, δεν μπορεί να διορθωθεί.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις