Πληρωμή Επιδόματος Παιδιού Α21: Έρχεται εκκαθάριση της Β δόσης - Για ποιους θα υπάρχουν αναδρομικά και ποιοι θα έχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

2023-05-26

Πληρωμή Επιδόματος Παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου, που είναι 31.05 και από τις 30.05 τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ. 

Όπως πριν από κάθε πληρωμή επιδόματος παιδιού Α21 στη σελίδα τον αιτήσεων, αν μπούμε με τους κωδικούς taxis του αιτούντα στην αίτηση, θα δούμε την εκκαθάριση της ερχόμενης πληρωμής, όπου θα μπορούμε να δούμε τι ποσό πρόκειται να πάρουμε.

Σε περίπτωση πού δεν γίνεται εκκαθάριση, προφανώς για κάποιο λόγο η πληρωμή αναστέλλεται και συνήθως αναφέρεται ο λόγος αναστολής.

Η εκκαθάριση πληρωμής πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ και εμφανίζεται στις αιτήσεις των δικαιούχων περίπου 3 με 7 ημέρες πριν την πληρωμή.

Επίδομα παιδιού - Τι βλέπουμε στην εκκαθάριση πληρωμής πριν από κάθε πληρωμή; Τι ισχύει για την αύξηση στα πόσα του επιδόματος

Τα πόσα στο επίδομα παιδιού διαμορφώνεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα και είναι 28, 42 και 70 ευρώ το μήνα για ένα παιδί. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται αναλογία με το πλήθος των τέκνων και το εισόδημα του κάθε δικαιούχου στις 3 εισοδηματικές κλίμακες. 

Η πρώτη και η δεύτερη πληρωμή πραγματοποιείται με τα φορολογικά στοιχεία του προηγουμένου έτους και ο δικαιούχος λαμβάνει τα ιδια ποσά που λάμβανε και πέρυσι.

Μετά την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση αλλαγής εισοδήματος γίνεται προσαρμογή ποσού προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος.

Αν το εισόδημα έχει μειωθεί και ο δικαιούχος μπαίνει στην ανώτερη κατηγορία με ανωτέρω ποσό από το προηγούμενο, θα λάβει αναδρομικά τα υπόλοιπα χρήματα που του αντιστοιχούν στις επόμενες πληρωμές.

Επίδομα παιδιού Α21: Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά - Ποιοι θα χρειαστεί να επιστρέψουν χρήματα

Σε περίπτωση που εισόδημα αλλάζει προς το πάνω και ο δικαιούχος μπαίνει στην κατώτερη κατηγορία με κατώτερο ποσό θα υπάρξουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα εισπραχθούν από τον ΟΠΕΚΑ στις επόμενες πληρωμές.

Τι είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πως προκύπτουν;

Όταν στην εκκαθάριση πληρωμής μετά την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση δεν θα γίνει πληρωμή του επιδόματος η θα έχουν πιστωθεί λιγότερα χρήματα. Αυτό σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα.

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Οι προηγούμενες δόσεις έχουν πληρωθεί με βάση το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται.

Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές.   

Ποιες δόσεις δεν θα πληρωθούν χωρίς την φετινή φορολογική δήλωση

Η δεύτερη πληρωμή όπως και η πρώτη θα γίνει με τα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου έτους για όσους δεν θα έχουν κάνει ακόμα την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2022.

Συνιστάται όμως η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2022) προκειμένου οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2023 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σε όσους έχουν αλλάξει τα εισοδήματα είτε προς τα πάνω είτε προς τα κατά συνιστάται η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος-Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2022) προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά σε περίπτωση που δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος και σε περίπτωση που δικαιούνται μικρότερο ποσό να υπολογιστούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα εισπραχθούν από τον ΟΠΕΚΑ στις επόμενες πληρωμές.

Για την δόση ΙΟΥΛΙΟΥ όμως είναι πλέον υποχρεωτική η υποβολή των φετινών Φορολογικών δηλώσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις