Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2022-2023: Αποτελέσματα - Αλλαγή στις ημερομηνίες

2022-08-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Προκειµένου για την καλύτερη επεξεργασία του ιδιαίτερα αυξηµένου αριθµού των αιτήσεων για το πρόγραµµα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, το χρονοδιάγραµµα ενστάσεων και αποτελεσµάτων, παρατείνεται κατά µία ηµέρα, ως ακολούθως:

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων 23/8/2022 
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 24 - 26/8/2022 
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων 30/8/2022  

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει στη πρώτη φάση την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου.