Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2022-2023: Αποτελέσματα - Αλλαγή στις ημερομηνίες

2022-08-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Προκειµένου για την καλύτερη επεξεργασία του ιδιαίτερα αυξηµένου αριθµού των αιτήσεων για το πρόγραµµα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, το χρονοδιάγραµµα ενστάσεων και αποτελεσµάτων, παρατείνεται κατά µία ηµέρα, ως ακολούθως:

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσµάτων 23/8/2022 
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 24 - 26/8/2022 
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσµάτων 30/8/2022  

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!