ΟΑΕΔ: Τι είναι το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), που θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής στο μητρώο του ΟΑΕΔ- Οδηγίες σύνταξης ΑΣΔ με εικόνες

2022-03-11

Πλέον ένας άνεργος για να παραμείνει στις λίστες του ΟΑΕΔ θα πρέπει να κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). 

Ειδικότερα προβλέπεται κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης από τον αναζητούντα εργασία σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), νυν ΟΑΕΔ. Θα περιλαμβάνει τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, την προηγούμενη απασχόλησή του καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης του αναζητούντος εργασία ή άλλες ενέργειες που θα διευκολύνουν την εύρεση εργασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι υποχρεωτικό από το 2017 για τους νέους ανέργους να καταρτίζεται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Η κατάρτιση των ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης θα ξεκινήσει από τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από 5 χρόνια. 

Μετά την σύνταξη του ΑΣΔ ο ωφελούμενος θα μπορεί να παραπεμφθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη/επανένταξή του στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης που μπορούν μεταξύ άλλων να αφορούν στην κάλυψη προτεινόμενων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, στην συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και στην φοίτησή τους σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 
Η διαδικασία σύνταξης είναι απλή.

Τι κάνουμε λοιπόν;

Καταρχήν μπαίνουμε στη καρτέλα μας στον ΟΑΕΔ όπου θα δούμε, αν έχουμε ήδη κάνει ΑΣΔ, όταν είχαμε βγάλει κάρτα ανεργίας.

Αν το έχουμε κάνει, θα δούμε την παρακάτω εικόνα: 

Αν δεν το έχουμε κάνει, θα αναφέρεται πως δεν έχει συνταχθεί ΑΣΔ και θα μας εμφανίζει στο κίτρινο πλαίσιο επισήμανση να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγιο, όπως στην παρακάτω εικόνα: 

Προχωράμε στην συμπλήρωση ερωτηματολογίου, κάνουμε όλα τα βήματα και στο τέλος πατάμε "Υποβολή". 

Το τελευταίο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε με το τοπικό ΚΠΑ2 είτε με email, είτε τηλεφωνικά για να μάς πουν με ποιον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι θα πρέπει να μιλήσουμε με εργασιακό εκπρόσωπο.

Το έτοιμο ΑΣΔ δείχνει κάπως έτσι

Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Παρατείνεται έως τις 17 Αυγούστου το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 - 2023, με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή...