Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ - Αποτελέσματα 2024: Τα τρία βήματα για την τελική επιλογή - Ποιοι προηγούνται

2024-06-10

Πότε θα βγουν οι επιταγές του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 2024 - 2025 - Πως θα επιλεχθούν οι δικαιούχοι.

Αφού κλείσουν οι αιτήσεις στις 11 Ιουνίου  ( λόγω παράτασης) θα ακολουθήσει η διαδικασία τριών σταδίων για να βγουν οι οριστικοί πίνακες και οι επιταγές του Κοινωνικού Τουρισμού, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαμονή,  αλλά και ακτοπλοϊκή μετακίνηση των δικαιούχων  ( επιδότηση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια).

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Το πρώτο στάδιο είναι οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων και αποκλειομένων που θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ. Σε αυτό το στάδιο θα υπάρξουν και οι επιταγές που θα φαίνονται στη καρτέλα του δικαιούχου,  δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Τα οποία θα βγουν αφού ολοκληρωθεί το στάδιο 2.

Στο δεύτερο στάδιο θα γίνονται ενστάσεις που διαρκούν συνήθως 4 ημέρες. Όσοι δηλαδή δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις προς ΔΥΠΑ και να επισυναψούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο εξετάζονται ενστάσεις και βγαίνουν επιτέλους και τα οριστικά αποτελέσματα, οριστικοί πίνακες των δικαιούχων και αποκλειομένων. Σε αυτό το στάδιο βγαίνουν πλέον οι οριστικές επιταγές και οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση τους,  αφού βρουν το κατάλυμα από τους οριστικούς πίνακες των παρόχων που θα έχει αναρτηθεί επίσης στη ΔΥΠΑ. 

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ
Έτσι τελευταία εβδομάδα Ιουνίου θα βγουν οι επιταγές που έχουν έναν μοναδικό αριθμό και λειτουργούν και για τα καταλύματα και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Πως θα επιλεχθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 - 2025

Για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του –εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Οι δικαιούχοι θα επιλεχθούν με βάση τα μόρια που θα δείτε στον παρακάτω πίνακα. 

Όπως θα δείτε τις περισσότερες πιθανότητες να λάβουν τις επιταγές έχουν ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, οσοι έχουν ιδιότητα ΜΟΝΟΓΟΝΕΑ, όσοι έχουν περισσότερα τέκνα, όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, αλλά και Νέοι δικαιούχοι η δικαιούχοι που συμμετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα,  αλλά δεν επιλέχθηκαν λόγω μοριοδότησης.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις