Κοινωνικός Τουρισμός 2023 - 2024: Καταλύματα και ξενοδοχεία που συμμετέχουν - Πως γίνεται η εξαργύρωση της επιταγής

2023-06-24

Ποια καταλύματα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικός τουρισμός 2023 - 2024 της ΔΥΠΑ και πως θα κάνετε χρήση των επιταγών.

Καταλύματα Κοινωνικός τουρισμός 2023 - 2024

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. 

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στον νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Κατά την άφιξή τους στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e- services) της ΔΥΠΑ.

Καταλύματα Κοινωνικός τουρισμός 2023 - 2024 

Αναρτήθηκε το Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2023-2024 της ΔΥΠΑ 

Μητρώο Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων βρίσκεται στο αρχείο παρακάτω 

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ένα μήνα νωρίτερα (1 Ιουλίου αντί για 1 Αυγούστου)  

Διαμονή στα Τουριστικά Καταλύματα

Οι δικαιούχοι – ωφελούμενα μέλη που είναι κάτοχοι Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού έρχονται απευθείας σε επαφή με τους παρόχους για τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι δεν μπορούν να δεχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχους των οποίων ο τόπος διαμονής βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμά τους, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Οι πάροχοι μπορούν να δεχθούν στο κατάλυμα ωφελούμενα μέλη, χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τον δικαιούχο πολίτη, με την προϋπόθεση ότι αυτά:

 • είναι παιδιά ηλικίας 18 - 24 ετών,
 • είναι σύζυγοι των δικαιούχων,
 • είναι παιδιά ηλικίας 5 - 18 ετών που συνοδεύονται από τον/την σύζυγο του δικαιούχου πολίτη (ωφελούμενο μέλος ή μη),
 • η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα 18-24 ετών ή τους/τις συζύγους των δικαιούχων (ωφελούμενα μέλη ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές:

 • οι συνοδοί ΑμεΑ χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν,
 • τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους δικαιούχους ή τους/τις συζύγους τους (ωφελούμενα μέλη ή μη).

Με την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων μελών στο κατάλυμα ελέγχονται από τον πάροχο τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας τους και στη συνέχεια υπογράφεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τέλος, ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τις Επιταγές των δικαιούχων – ωφελουμένων μελών, καταχωρίζοντας τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης και επισυνάπτοντας το υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Πρόωρη αναχώρηση: Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

 • ο δικαιούχος συμπληρώνει δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΔΥΠΑ την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του
 • ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος

  Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

  Πως γίνεται η εξαργύρωση της επιταγής

  Πως χρησιμοποιώ την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για καταλύματα

  Για να δείτε τις επιταγές σάς στη προσωπική σας καρτέλα στον ΟΑΕΔ η διαδρομή είναι η εξής: Μπαίνουμε με τους κωδικούς ΟΑΕΔ η τους Κωδικούς taxisnet εδώ - Στη πλαϊνή στήλη στις Λειτουργίες επιλέγουμε Επιταγές Ωφελουμένων Προγράμματος.

  Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία τους.

  Εξαιρούνται του περιορισμού των 60 χλμ:

  • περιπτώσεις κατά τις οποίες το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό μέρος και ο τόπος κατοικίας σε νησί και αντίστροφα ή το τουριστικό κατάλυμα και ο τόπος κατοικίας βρίσκονται σε διαφορετικά νησιά.
  • η νήσος Λέσβος.

  Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: προβλέπεται ότι όσοι δικαιούχοι λάβουν επιταγή και δεν την ενεργοποιήσουν, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα δυο προγράμματα, ώστε να μην στερούν από άλλους δικαιούχους τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσουν στον πάροχο φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των ωφελουμένων εκείνων με τους οποίους πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ. ή βεβαίωση ΑΜΚΑ). Τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τηρούνται στο αρχείο του παρόχου.  

  Δείτε εδώ τις τιμές επιδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τους Δικαιούχους – Ωφελούμενους

  Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα - Τα «ψιλά γράμματα» για τα καταλύματα

  Πριν ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα για αιτήσεις, είχαν βγει τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα οποία περίπου 200.000 επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού από τις 300.000 που είχαν εκδοθεί πέρσι παραμένουν αδιάθετες μέχρι σήμερα και λήγουν την 1η Ιουλίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όσοι πήραν πέρσι voucher, δεν είχαν δικαίωμα να ξανακάνουν αίτηση φέτος, καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν επιταγή μία φορά κάθε δύο χρόνια.

  Ένα ακόμα πρόβλημα που παρατηρείται, παρότι όντως διατίθεται μεγάλος αριθμός επιταγών, προκύπτουν χιλιάδες αδιάθετα voucher γιατί, απλά, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε δωμάτια. Η επιθυμία των δικαιούχων για να κάνουν διακοπές το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου - επειδή παραδοσιακά τότε δίνονται άδειες, επιδόματα αδείας, κλείνουν για καλοκαίρι οι επιχειρήσεις κλπ- παίζει καθοριστικό ρόλο, μιας και τη συγκεκριμένη περίοδο η πληρότητα στα καταλύματα αγγίζει το 100%. Άρα, η διαθεσιμότητα μέσω του προγράμματος, εκ των πραγμάτων, μηδενίζεται.

  Μάλιστα, φέτος, πέρασε στα «ψιλά γράμματα» ότι εξαφανίστηκε η υποχρέωση των ξενοδόχων που συμμετέχουν για να διαθέτουν το 30% των διαθέσιμων κλινών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ουσιαστικά οι ξενοδόχοι που συμμετέχουν μπορούν απλά να «μην εξαίρουν συγκεκριμένες περιόδους», δεν είναι όμως υποχρεωμένοι να κρατάνε δωμάτια για τους δικαιούχους του «Κοινωνικού Τουρισμού».

  Πρόσφατες δημοσιεύσεις