Επίδομα θέρμανσης: Πόσα καύσιμα πρέπει να αγοράσω για να το δικαιούμαι

2022-11-13
Πολλοί αναγνώστες μας ρωτάνε ποσά καύσιμα θα πρέπει να καταναλώσουν και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα για να δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. 
Για να γνωρίζει ο κάθε δικαιούχος τι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να πάρει όλο το μέγιστο ποσό επιδόματος που δικαιούται,  θα πρέπει πρώτα να το υπολογίσει. Το μέγιστο ποσό επιδόματος είναι το ανώτερο ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος.

Οι μορφιές καυσίμων, που επιδοτούνται είναι:

  • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
  • φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
  • φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
  • βιομάζα (πέλετ)
  • θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης
Το ποσό επιδόματος υπολογίζεται με το εξής τρόπο:

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφασης και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα κάθε δικαιούχος θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τα 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφαση και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το πόσο πού προκύπτει ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι το ποσό που δικαιούμαστε και το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας.

Παραδείγματα: Κάτοικος Λάρισας με 3 ανήλικα τεκνά

350 x 0,72(τοπικός συντελεστής)=252

252 x 20% x 3=151,2

252 + 151,2 =403,2

Κάτοικος Κατερίνης με δυο ανήλικα τεκνά

350 x 0,77(τοπικός συντελεστής)=269,5

269,5 x 20% x 2=107,8

269,5 + 107,8 =377,3

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΙΣΤΕΣ ΕΔΩ

Το ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό είναι το Μέγιστο ποσό επιδόματος. Το μέγιστο ποσό επιδόματος σημαίνει πώς το ποσό πού θα πάρουμε φέτος στο επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ποσό όσα καύσιμα και αν αγοράσουμε.

Για να λάβουμε όλο το Μέγιστο ποσό επιδόματος στο ακέραιο θα πρέπει να κάνουμε αγορές διπλάσιες του ποσού επιδόματος, που δικαιούμαστε, συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής, που θα λάβουμε.  

Ας δούμε πιο αναλυτικά τι εννοούμε:

Για να λάβει ο δικαιούχος όλο το Μέγιστο ποσό επιδόματος θα πρέπει να πραγματοποιήσει αγορές, που αντιστοιχούν στο ποσό, το οποίο θα είναι διπλάσιο του συγκεκριμένου ποσού. Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν οι αγορές μικρότερης αξίας,  τότε ο δικαιούχος θα λάβει το 1/2 του ποσού των αγορών που έχει πραγματοποιήσει. 
Ας δούμε και τα παραδείγματα:

Το μέγιστο ποσό επιδόματος είναι 377 ευρώ. Οι αγορές, για να λάβει ο συγκεκριμένος δικαιούχος όλο αυτό το ποσό, θα πρέπει να είναι από 754 ευρώ και άνω.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος θα κάνει κατανάλωση που αντιστοιχούν σε λιγότερα χρήματα,  θα πάρει το μισό από το ποσό ξόδεψε. Δηλαδή αν κάνει αγορές καυσίμων 600 ευρώ,  θα λάβει τα 300 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης.  
Τα 377 ευρώ είναι το μέγιστο ποσό,  που δικαιούται, είναι δηλαδή το ταβάνι του επιδόματος, οπότε δεν μπορεί να πάρει παραπάνω χρήματα,  ακόμα και αν κάνει αγορές,  που είναι πολύ παραπάνω από τα 754 ευρώ,  που αναφέραμε.
Δηλαδή:
κάνει αγορές για 754 ευρώ και άνω λαμβάνει τα 377 ευρώ 
κάνει αγορές λιγότερες από τα 754 ευρώ,  λαμβάνει τα μισά   

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΣΕΣ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

  • Για αέριο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022
  • Για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021 μέχρι 31/3/22, ημερομηνία κατά την οποία είχε αρχίσει η διάθεσή
  • Για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις