Επίδομα θέρμανσης: Πληρώνεται η προκαταβολή στους περσινούς δικαιούχους

2021-12-10
Σήμερα 10.12.2021 η περσινοί δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν το πόσο,  πού είχαν λάβει πέρυσι. 

Το υπόλοιπο ποσό που δικαιούνται θα το λάβουν στο τέλος του Δεκεμβρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021. Τότε θα πληρωθούν και οι νέοι δικαιούχοι (τα νοικοκυριά που θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω διεύρυνσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15 Δεκεμβρίου. 

Ήδη έχει αλλάξει η κατάσταση στην αίτηση και συγκεκριμένα στη Λίστα προκαταβολων και δείχνει "Προς πληρωμή " , εμφανίζοντας επίσης και το IBAN του δικαιούχου,  αλλά και το πόσο που θα λάβει. 

Πως να δείτε την λίστα προκαταβολων; 

  • μπαίνουμε στη πλατφόρμα myθερμανση
  • επιλέγουμε "Υποβολή αίτησης "
  • βάζουμε τους κωδικούς taxisnet του αιτούντα
  • επιλέγουμε "Υποβολή/Διαχείριση Αίτησης "του έτους 2021-2022
  • κάτω με μπλε γράμματα "Επιλογή Διασταυρωμένων Αγορών "

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προκαταβολή αφορά ΜΟΝΟ τους περσινούς δικαιούχους, όχι όσους έχουν κάνει φέτος την αίτηση πρώτη φορά.

Όλες οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης:

Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021
  • Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022
  • Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαϊου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.