Επίδομα στέγασης από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι κάνουν νέα αίτηση Σεπτέμβριο - Τι να προσέξετε

2023-09-01

Προσοχή - Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει επανυποβολή των αιτήσεων στο επίδομα ενοικίου του ΟΠΕΚΑ, που έχουν εγκριθεί Μάρτιο 2023 και η περίοδος ισχύος τους είναι 1.04.2023 - 30.09.2023.

Το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ ανανεώνεται απαραίτητα κάθε έξι μήνες. Ο μήνας επανυποβολής αίτησης είναι πάντα ο μήνας λήξης ισχύος, έτσι όπως αναφέρεται στην πράξη έγκρισης. Έτσι, αν η αίτηση έχει ισχύ από 1.04.2023 μέχρι 30.09.2023, πρέπει απαραίτητα να γίνει επανυποβολή της μέσα στον Σεπτέμβριο για να μην χαθεί η πληρωμή Οκτωβρίου. Η περίοδος ισχύος της αίτησής σας εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής σας πάνω δεξιά.

Όταν μια αίτηση κλίνει 6μηνο , εμφανίζεται η επιλογή της ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ όταν μπουμε στις αιτήσεις για το επίδομα στέγασης εδώ. Πατώντας "Νέα αίτηση" ξεκινά καινούργια αίτηση την οποία συμπληρώνουμε κανονικά και ακολουθούμε όλη τη διαδικασία υποβολής όπως και στην πρώτη αίτηση. 

Κατά την ανανέωση και μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης, στον πίνακα με το ιστορικό αιτήσεων θα εμφανίζονται 2 ενεργές αιτήσεις. Μια αυτή που είναι σε μήνα λήξης ισχύος και θα πληρώσει τον τρέχοντα μήνα , και μια η νέα που θα ξεκινά να πληρώνει από τον επόμενο μήνα από τον τρέχοντα, όπως όλες οι νέες αιτήσεις. Οπότε έτσι δεν χάνετε κανένας μήνας πληρωμής.  

Επίδομα ενοικίου από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να προσέξουμε στο μισθωτήριο

Θα πρέπει να ξέρουμε πως στο επίδομα στέγασης το δικαίωμα πληρωμής ξεκινάει τον επόμενο μήνα της υποβολής τής αίτησης, άρα και η ισχύς της αίτησης ξεκινάει από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα (όπως είπαμε κάθε αίτηση έχει διάρκεια ισχύος 6 μήνες).

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Σεπτεμβρίου (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Οκτώβριος - Μάρτιος θα πρέπει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο καταχωρείται στην πλατφόρμα να έχει ως ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/10/2023 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 31/03/2024.

Δηλαδή οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση μίσθωσης ακινήτου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εξάμηνο διάστημα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση. Ενδεικτικά, για μισθωτήριο που λήγει στις 31/10/2023, και η αίτηση υποβάλλεται τον Σεπτέμβριο στην τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι μετά την 1/10/2023 και η ημερομηνία λήξης πριν την 31/03/2024.

Σε περίπτωση τροποποίησης πάλι γίνεται αποδοχή του μισθωτηρίου στο Taxis και στην αίτηση βάζουμε τον αριθμό ΝΕΟΥ (τροποποιημένου) μισθωτηρίου.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις