Επανυποβολή αιτήσεων ΚΕΑ και Επιδόματος Στέγασης.

2021-06-03

Υπενθυμίζουμε σε όσους δικαιούχους ΕΕΕ(πρώην ΚΕΑ) και Επιδόματος Στέγασης ο μήνας επανυποβολής των αιτήσεων τους είναι ΙΟΥΝΙΟΣ, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ για να μην χαθεί η πληρωμή του Ιουλιου. 

Σε ότι άφορα το επίδομα στέγασης , σε όσους ο μήνας λήξης είναι Ιούνιος, πρέπει να γίνει  η Νέα αίτηση μέχρι τέλος Ιουνίου. Η κατάστασή της αίτησης σας θα είναι "Εγκεκριμένη σε μήνα λήξης" και θα υπάρχει επιλογή "Νέα αίτηση".

 Όταν η αίτηση μας είναι σε μήνα λήξης ισχύος, πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Κατά την ανανέωση λοιπόν, και μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης μας, στον πίνακα με το ιστορικό αιτήσεων μας θα εμφανίζονται 2 ενεργές αιτήσεις. Μια αυτή που είναι σε μήνα λήξης ισχύος και θα μας πληρώσει τον τρέχοντα μήνα , και μια η νέα που θα ξεκινά να μας πληρώνει από τον επόμενο μήνα από τον τρέχοντα, όπως όλες οι νέες αιτήσεις. Οπότε έτσι δεν χάνετε κανένας μήνας πληρωμής.

Σε ότι αφορά το ΕΕΕ σε όσους η ισχύς των αιτήσεων τους είναι μέχρι τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλλουν  Νέες, αφού ακυρωθούν οι προηγούμενές. Προς το παρόν δεν έχουν ακυρωθεί οι αιτήσεις και εμφανίζεται κάθε μέρα ένας αριθμός δίπλα στην ημερομηνία λήξης, όπως έχουμε πει στη προηγούμενη δημοσίευση. Δείτε την δημοσίευση.

Δείτε εδώ τι ισχύει για τις παρατάσεις των επιδομάτων