Έκτακτο επίδομα Δεκεμβρίου: Τι θα λάβουν σχεδόν 800.000 οικογένειες με παιδιά πριν τα Χριστούγεννα

2023-12-05

800.000 οικογένειες που έχουν παιδιά είναι οι δίπλα και τριπλά ευνοημένες από την έκτακτη ενίσχυση Δεκεμβρίου 2023 αφού κάποιες οικογένειες πρόκειται να λάβουν διπλές άλλα και τριπλές ενισχύσεις. 

Συγκεκριμένα 

Προβλέπεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού.

Καταβάλλεται μέχρι 22.12.2023

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί. Η έκτακτη δόση καταβάλλεται μέχρι 22 Δεκεμβρίου στους δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 2023. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2023, μετά την έγκριση της αίτησής τους, αφού θα υποβληθεί από 22.12.2023 μέχρι 15.01.2024.

Τι θα λάβουν 800.000 οικογένειες σαν προσαύξηση του επιδόματος παιδιού Α21

Οικογένεια με 1 παιδί

Ετήσιο Εισόδημα  - Έκτακτο βοήθημα

Έως 10.500 €     -     105 €

10.501 - 17.500 €  -   63 €

17.501 - 26.250 €  -  42 €

Οικογένεια με 2 παιδιά

Ετήσιο Εισόδημα  - Έκτακτο βοήθημα

Έως 12.000 €  - 210 €

12.001 - 20.000 € -  126 €

20.000 - 30.000 € -  84 €

Οικογένεια με 3 παιδιά

Ετήσιο Εισόδημα  - Έκτακτο βοήθημα

Έως 13.500 €  - 420 €

13.501 € - 22.500 € -  252 €

22.500 € - 33.750 €  - 168 €

Παραδείγματα

Μία οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 140 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι δηλαδή 70 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 70 ευρώ και όχι τα 140 και αντιστοιχεί στο ποσό 105 ευρώ (70 : 2 = 35 + 70 = 105). Και το συνολικό ποσό που θα λάβει οι οικογένεια τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 245 ευρώ, που αποτελείται από την τακτική δόση δύο μηνών 140 ευρώ και την έκτακτη ενίσχυση 105 ευρώ. (140 + 105 = 245 ευρώ)

Μια οικογένεια με δύο παιδιά λαμβάνει 280 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 140 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 140 ευρώ και αντιστοιχεί στο ποσό 210 ευρώ (140 : 2 = 70 + 140 = 210). Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 490 ευρώ ( 280 + 210 = 490 ).

Μια οικογένεια με τρία παιδιά λαμβάνει 560 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 280 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 280 ευρώ και αντιστοιχεί στα 420 ευρώ (280 : 2 = 140 + 280 = 420). Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 980 ευρώ (560 + 420).

Μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά λαμβάνει 840 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 420 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 420 ευρώ και ανέρχεται στα 630 ευρώ (420 : 2 = 210 + 420 = 630) Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 1470 ευρώ (840 + 630 = 1470).

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζονται και τα ποσά από τις άλλες κλίμακες.

Μια οικογένεια με ένα παιδί, που λαβαίνει το ποσό επιδόματος 84 ευρώ κάθε δυο μήνες, δηλαδή 42 ευρώ το μηνά, θα πάρει 42 + 21 = 63 εύρω σαν έκτακτη δόση και 84 εύρω τακτική πληρωμή της έκτης δόσης. Σύνολο 63 + 84 = 147 ευρώ

Μια οικογένεια με δυο παιδιά, που λαμβάνει το ποσό επιδόματος 168 ευρώ κάθε δυο μήνες, δηλαδή 84 ευρώ το μηνά θα πάρει 84 + 42 = 126 ευρώ σαν έκτακτη δόση και 168 εύρω τακτική πληρωμή της έκτης δόσης. Σύνολο 126 + 168 = 294 ευρώ.

Ποιοι χάνουν την έξτρα 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού

Δυστυχώς δεν θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού την 1,5 μηνιαία δόση προσαύξηση.

Όσοι έχουν έχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τις προηγούμενες πληρωμές χάνουν και την έκτακτη προσαύξηση διότι θα γίνει συμψηφισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και στην 1,5 δόση.

Όπως αναφερόταν στην τροπολογία για την προηγούμενη ενίσχυση:

"Εφόσον προκύψει αχρεωστή εν ολο η εν μέρη καταβολή επιδόματος η καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέφεται αναλόγως."

Ποιες οικογένειες θα πάρουν πάνω από μία ενίσχυση

  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, που λαμβάνουν και ΚΕΑ θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις. Μισή δόση ΚΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού.
  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, που λαμβάνουν και προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ, θα λάβουν και τα 200 ευρώ προσαύξηση του επιδόματος ΑΜΕΑ και 1,5 δόση Α21.
  • Οι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού Α21, πού λαμβάνουν και ΚΕΑ και προνοιακά επιδόματα ΑΜΕΑ, θα λάβουν και μισή δόση ΚΕΑ και 200 ευρώ προσαύξηση στο επίδομα ΑΜΕΑ και 1,5 δόση επιδόματος παιδιού.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις