e-Voucher Τουρισμός για όλους Pass - Ανατροπή με την αίτηση και πρώτη κλήρωση του Tourism4all

2024-02-08

Από τι φαίνεται και πάλι πάγωσε το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους,  που έπρεπε να ανοίξει για τις αιτήσεις στο Vouchers.gov.gr Tourism4all από τον Ιανουάριο.

Όπως όλα δείχνουν την άνοιξη θα κληρωθούν οι ψηφιακές κάρτες του Τουρισμού για όλους 2024.

Πότε τελικά οι αιτήσεις στο Vouchers.gov.gr για τον Τουρισμό για όλους;

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους δικαιούχους και προϋποθέσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ από τις 9 Ιανουαρίου, αλλά η εφαρμογή για τις αιτήσεις δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Τα σενάρια είναι ότι το άνοιγμα της πλατφόρμας Vouchers.gov.gr μεταφέρεται για τον Μάρτιο και η επιλογή των δικαιούχων που θα γίνει με κλήρωση για το τέλος Μαρτίου.

Τουρισμός για όλους 2024 - Αίτηση

Σε αναμονή από τις για το άνοιγμα της πλατφόρμας Vouchers.gov.gr Tourism4all βρίσκονται οι πολίτες για να υποβάλλουν τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε από τον δικαιούχο με χρήση κωδικών Taxisnet, είτε στα ΚΕΠ απο υπαλλήλους.

Θα χρειαστεί ενεργή διεύθυνση email και αριθμός κινητού τηλεφώνου για ταυτοποίηση.

Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει αρχές Μάρτιου και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου.

Στην αρχή θα αρχίσει η υποβολή για τα ΑΦΜ που λήγουν με 1,2,3,4 και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ΑΦΜ.

Για να κάνετε αίτηση θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr Tourism4all με τους κωδικούς Taxisnet και ακολουθείτε τα βήματα:

  • Καταχωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας και, ειδικότερα, το email και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιείτε.
  • Δηλώνετε ότι δεν έχετε επιλεγεί ως δικαιούχος - ωφελούμενος στο πλαίσιο άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή πρόγραμμα τος ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που υλοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στην πλατφόρμα.
  • Δηλώνετε ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.
  • Καταχωρίζετε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείστε την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα και αμέσως μετά, θα μεσολαβήσει ένα διάστημα σχεδόν επίσης επτά ημερών οπότε και θα γίνει η κλήρωση και θα αρχίσουν οι δικαιούχοι να λαμβάνουν SMS με οδηγίες για την ψηφιακή κάρτα "Τουρισμός για όλους PASS".

Το νέο πλήρως αναβαθμισμένο Πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2024» αφορά στην επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Σε κάθε δικαιούχο μετα την κλήρωση θα παρέχεται μία άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα, στην οποία θα έχει πιστωθεί το ποσό της επιδότησης.

Δικαιούχοι ειναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, πού έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2022 (περσινή φορολογική δήλωση).

Τουρισμός για όλους 2024 - Προϋποθέσεις

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια.

– Ετήσιο εισόδημα 2022 από φορολογικές δηλώσεις του 2023

– Άγαμοι έως 19.000 € (από 16.000 €)

– Έγγαμοι χωρίς παιδιά έως 31.000 € (από 28.000 €)

– Έγγαμοι με 1 παιδί έως 32.500 €

– Έγγαμοι με 2 παιδιά έως 34.000 €

– Έγγαμοι με 3 παιδιά έως 36.000 €

– Έγγαμοι με >4 παιδιά έως 41.000 €

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Β' κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του α' κύκλου του Έργου «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

Τουρισμός για όλους 2024 - Ποσά

- Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

- Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

  • άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,
  • έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
  • Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

- Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

- Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Τουρισμός για όλους 2024 - Χρήση αυλής κάρτας

Η χρήση κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για διαμονή.

Η πληρωμή του καταλύματος μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με χρήση POS μέσα στο κατάλυμα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στη περιοχή.
Χρονικό περιθώριο χρήσης κάρτας είναι από την ημέρα έκδοσης μέχρι 31.12.2024.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις