Δώρο Χριστουγέννων στο Α21: Αυτά τα πόσα θα λάβουν οικογένειες με παιδιά - Ποιοι χάνουν την 1,5 δόση

2023-11-24

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 τον Δεκέμβριο μαζί με την τακτική δόση θα πληρωθούν και έξτρα ποσό που αντιστοιχεί στη 1,5 επιπλέον μηνιαία δόση.  

Πως υπολογίζονται σωστά τα ποσά της έκτακτης έξτρα δόσης και ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί Δεκέμβριο;

Όπως γνωρίζουμε οι δικαιούχοι λαμβάνουν 6 δόσεις μέσα στο κάθε έτος που αποτελείται από δύο μηνιαίες δόσεις. Η 1,5 δόση λοιπόν υπολογίζεται με βάση την μηνιαία δόση και όχι διμηνιαία. Για να γίνει πιο κατανοητό θα δούμε τα παρακάτω παραδείγματα. 

Μία οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 140 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι δηλαδή 70 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 70 ευρώ και όχι τα 140 και αντιστοιχεί στο ποσό 105 ευρώ (70 : 2 = 35 + 70 = 105). Και το συνολικό ποσό που θα λάβει οι οικογένεια τον Δεκέμβριο ανέρχεται στα 245 ευρώ, που αποτελείται από την τακτική δόση δύο μηνών 140 ευρώ και την έκτακτη ενίσχυση 105 ευρώ. (140 + 105 = 245 ευρώ)

Μια οικογένεια με δύο παιδιά λαμβάνει 280 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 140 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 140 ευρώ και αντιστοιχεί στο ποσό 210 ευρώ (140 : 2 = 70 + 140 = 210). Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 490 ευρώ ( 280 + 210 = 490 ).

Μια οικογένεια με τρία παιδιά λαμβάνει 560 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 280 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 280 ευρώ και αντιστοιχεί στα 420 ευρώ (280 : 2 = 140 + 280 = 420). Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 980 ευρώ (560 + 420).

Μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά λαμβάνει 840 ευρώ κάθε δύο μήνες, είναι 420 ευρώ το μήνα. Η έξτρα 1,5 δόση υπολογίζεται από τα 420 ευρώ και ανέρχεται στα 630 ευρώ (420 : 2 = 210 + 420 = 630) Το συνολικό ποσό Δεκέμβριου ανέρχεται στα 1470 ευρώ (840 + 630 = 1470).

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζονται και τα ποσά από τις άλλες κλίμακες.

Μια οικογένεια με ένα παιδί, που λαβαίνει το ποσό επιδόματος 84 ευρώ κάθε δυο μήνες, δηλαδή 42 ευρώ το μηνά, θα πάρει 42 + 21 = 63 εύρω σαν έκτακτη δόση και 84 εύρω τακτική πληρωμή της έκτης δόσης. Σύνολο 63 + 84 = 147 ευρώ

Μια οικογένεια με δυο παιδιά, που λαμβάνει το ποσό επιδόματος 168 ευρώ κάθε δυο μήνες, δηλαδή 84 ευρώ το μηνά θα πάρει 84 + 42 = 126 ευρώ σαν έκτακτη δόση και 168 εύρω τακτική πληρωμή της έκτης δόσης. Σύνολο 126 + 168 = 294 ευρώ.

Ποιοι χάνουν την έξτρα 1,5 δόση του επιδόματος παιδιού 

Δυστυχώς δεν θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού την 1,5 μηνιαία δόση προσαύξηση. 

Όσοι έχουν έχουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τις προηγούμενες πληρωμές χάνουν και την έκτακτη προσαύξηση διότι θα γίνει συμψηφισμός των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και στην 1,5 δόση. 

Όπως αναφερόταν στην τροπολογία για την προηγούμενη ενίσχυση: 

"Εφόσον προκύψει αχρεωστή εν ολο η εν μέρη καταβολή επιδόματος η καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέφεται αναλόγως."

Τι είναι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πως προκύπτουν 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω αλλαγής κλίμακα εισοδήματος

Όταν στην αίτηση εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα.

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Η προηγούμενη δόση έχουν πληρωθεί με βάσει το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται. Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές.

Έτσι εάν οι δικαιούχοι στη νέα φορολογική δήλωση έχουν μεγαλύτερο εισόδημα τόσο όσο να τους αλλάξει κλίμακα στα ποσά του επιδόματος, τα ποσά επανυπολογίζονται και σαφώς μειώνονται.

Υπολογίζονται με βάση το νέο εισόδημα όλοι οι μήνες του έτους και εάν στις προηγούμενες δόσεις λάβατε ποσά της 1ης κλίμακας(τα ανώτερα) και τώρα έχετε πέσει στην 3η κλίμακα(τα κατωτέρα), όπως καταλαμβάνετε έχετε πάρει επιπλέον χρήματα.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τα προηγούμενα έτη

Κάποιοι δικαιούχοι το προηγούμενο έτος έλαβαν και τις 6 δόσεις του επιδόματος παιδιού κανονικά, αλλά με την φετινή αίτηση Α21 τους παρακρατούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέρος των ποσών που έλαβαν το προηγούμενο έτος.

Οι αιτήσεις επιδόματος παιδιού Α21 των προηγούμενων ετών, εκκαθαρίζονται πριν από κάθε νέα πληρωμή, με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση για το κάθε αντίστοιχο έτος (αρχική ή τροποποιητική).

Εφόσον έχει αλλάξει το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ( π.χ. υποβλήθηκε τροποποιητική ΔΦΕ) για κάποιο έτος, το επίδομα παιδιού επαναϋπολογίζεται με βάση την τελευταία τροποποίηση της ΔΦΕ του έτους αυτού. Εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές. Σε περίπτωση που αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά. 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις