Αύξηση επιδομάτων: Δείτε ποια επιδόματα αυξάνονται και αυτοπροσαρμοζονται - Τι ποσά θα παίρνετε από δω και πέρα

2022-04-26

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση (38866/21.4.2022 - ΦΕΚ Β' 2030/21.4.2022) σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, που ισχύει από 1 Μαΐου 2022.

Την αύξηση είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέρχεται σε 7,5% ή 50 ευρώ μεικτά τον μήνα, με αποτέλεσμα ο μισθός να διαμορφώνεται σε 713 ευρώ μηνιαίως, από 663 ευρώ σήμερα, ενώ το ημερομίσθιο αυξάνεται σε 31,85 ευρώ, από 29,62 σήμερα.

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται και στα επιδόματα με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ από τον Μάιο του 2022. Μια σειρά από επιδόματα του ΟΑΕΔ, που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό, επηρεάζονται και οδηγούνται σε αντίστοιχη αύξηση όπως είναι αυτό της ανεργίας.

Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ.

Από 1ης Μαΐου διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο.

Το επίδομα γάμου: 

Εκτός από τις τριετίες προϋπηρεσίας μια άλλη πηγή προσαύξησης του μισθού είναι το επίδομα γάμου, το οποίο επίσης υπολογίζεται στο 10% επί του βασικού μεικτού μισθού για τους έγγαμους. Ωστόσο για το επίδομα γάμου υπάρχουν «αγκάθια». Παρότι το επίδομα γάμου είναι κατοχυρωμένο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο, υπάρχουν γκρίζα σημεία. Από την άλλη, η πλευρά των εργοδοτών και εργατολόγοι υποστηρίζουν πως το δικαιούνται μόνο όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).

Στον αντίποδα η ΓΣΕΕ αντιτείνει πως το δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι παντρεμένοι εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ έχει εκδώσει και σχετική εγκύκλιο με την οποία επιχειρηματολογεί ότι το επίδομα γάμου είναι υποχρεωτικό για όλους τους έγγαμους μισθωτούς της χώρας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989 χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλλου, επίδομα γάμου 10%.

Συνεπώς το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ αλλά όπως προελέγχθει, σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αν προστεθεί και το επίδομα γάμου στον νέο κατώτατο, ο νέος κατώτατος μισθός μπορεί να φτάσει έως τα 998,2 ευρώ για τους έγγαμους με προϋπηρεσία 9 ετών και άνω τον Φεβρουάριο του 2012

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων:

Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. (Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ)

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

• Βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:

Σήμερα το βοήθημα για τους αυτοαπασχολούμενους που μένουν άνεργοι διαμορφώνεται στα 407 ευρώ και από 1η Μαΐου θα πάει στα 437,8 ευρώ.

• Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας:

Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 211,77 ευρώ. Με την νέα αύξηση θα φτάσει από 1η Μαΐου στα 227,6 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

• Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας:

Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα στα 325,8 ευρώ και από 1η Μαΐου θα φτάσει στα 350,2 ευρώ.

• Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων:

Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα είναι 215,85 ευρώ. Σήμερα είναι στα 244,35 ευρώ και από 1η Μαΐου διαμορφώνεται στα 262,65 ευρώ.

• Ειδικά εποχικά βοηθήματα:

Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα 767 ευρώ και από 1η Μαΐου θα φτάσει τα 825 ευρώ.

Αντίστοιχα οι δασεργατες - ρητινοσυλλεκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες -κεραμοποιοί-πλινθοποιοί και μισθωτοί ναυπηγ/κής ζώνης λαμβάνουν το 70% του 35πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή σήμερα 711,5 ευρώ και από 1η Μαΐου θα φτάσει τα 780,3 ευρώ.

Αντίστοιχα οι μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οι μουσικοί - τραγουδιστές, χειριστές κιν/φου, ηθοποιοί, ταξιθέτες, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ. μηχανημάτων δικαιούνται το 70% του 25πλασίου του ημερομισθίου, δηλαδή 508 ευρώ σήμερα και 557 από 1η Μαΐου.

• Ειδική παροχή μητρότητας:

Ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή σήμερα είναι 663 ευρώ ενώ θα φτάσει τα 713 ευρώ από 1η Μαΐου.

• Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη:

Καταβάλλονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Για εργαζόμενους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 1.989 ευρώ σήμερα και 2.139 ευρώ από 1η Μαΐου.

• η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ,

• η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.ά.

Προγράμματα ΟΑΕΔ επιδοτούμενων θέσεων εργασίας:

• Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Οι ωφελούμενοι εισπράττουν καθαρές ημερήσιες αμοιβές στο 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε κατώτατου μηνιαίου μισθού, δηλαδή 22,76 ευρώ ημερομίσθιο σήμερα και 24,52 ευρώ από 1η Μαΐου.

• Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας:

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 21,78 ευρώ και από 1η Μαΐου 23,88 ευρώ.

Πηγή: TAXHEAVEN


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει φέτος το Πάσχα στήριξη των οικονομικά ευάλωτων πολιτών σε μορφή επιδόματος Κοινωνικής αλληλεγγύης οπως τα περασμένα Χριστούγεννα.